Anasayfa , Bildiriler , Atılım Gazetesi ve Devrimci Basın Susturulamaz!

Atılım Gazetesi ve Devrimci Basın Susturulamaz!

dekopaDEKÖP-A | 14 – 04 – 2009 | 29 Mart yerel seçimlerin sonuçlarına tahammül edemeyen faşist Türk devleti, bir yandan Kürt halkına yönelik operasyonlara hız verirken, diğer yandan başta devrimci sosyalist basın yayın organları olmak üzere tüm muhalif basını susturarak intikam almak istiyor. Egemen güçler, kapitalizmin kriziyle birleşerek daha da derinleşen rejim krizini yönetmek için toplumun diri, dinamik örgütlü güçlerini sindirmeye, sesini kesmeye çalışıyor.

10 Mart’ta bürosu basılan ve bir çok çalışanı ve yazarı gözaltı terörüne maruz kalan Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım Gazetesi, bu kezde, “1 aylık yayın durdurma ve günlük haber sitesine erişimi engelleme cezasına” çarptırıldı.  4 Nisan tarihli sayısında “Sandık çarptı, sıra sokakta” manşeti ile seçim sonuçlarını haberleştirdiği, Bursa’da polisin Ender Bulhaz Aktürk adlı devrimciye öldürme amaçlı işkenceyi teşhir ettiği için aynı gün jet hızıyla 1 ay süreyle yayın durdurma ve internet sitesi www.atilim.org‘a erişimin engellenmesine karar veren mahkeme, Atılım Gazetesi’ni sansür zinciriyle susturmak istiyor.

Her zaman halkın haber alma ve öğrenme hakkına saygılı, halkı aydınlatma ve bilinçlendirme görevini yerine getirmeye çalışan ilerici, devrimci basın Osmanlıdan buyana sürgün, sansür, baskı, yok etme gibi bir dizi saldırılarla yüz yüze kaldılar. Bu coğrafyada gerçeği dile getirmenin, haber yapmanın, yazmanın ve düşünmenin, slogan atmanın, afiş asmanın, bildiri dağıtmanın bedeli olarak insanlar ya yıllarca tutsaklık, sürgün yaşatıldı, ölümle tanıştırıldı, ya da ağır işkencelerden geçirildi. Haber yapma, gerçeğin bilgisini verme hakkı engellenmek istendi. Gazetelere matbaada el kondu, büroları basıldı, kapatıldı, çalışanları ve yazarları tutuklandı.

Kürt halkına karşı 85 yıldır inkâr ve imha amaçlı her türlü kirli savaş yöntemlerini kullanan devletin bu suçları, “faili meçhul”leri bugün asitli kuyularda gün yüzüne çıkıyor. Ergenokon’da düğümlenen ve ortaya saçılan bu suçlarını kapatabilmenin bir yolu olarak muhalif ve devrimci, sosyalist basını susturma yoluna gitmektedir. Kısaca, kelle kulak avcılarını suçüstü yakalayan, kirli savaşın kirli yüzlerini haberleştiren, işkencenin sistematik olduğunu sayfalarına konu eden, Kürt halkının özgürlük talebini her türlü baskıya rağmen manşetten veren, işçi sınıfı ve emekçilerin sorunlarını devrimci, sosyalist bakış açısıyla yorumlayan, perspektif sunan, gençliğin, emekçi kadınların ve tüm ezilenlerin sorunlarını gündemde tutan Atılım Gazetesi gibi tüm muhalif basın, yayın organlarının susturulmak ve sansürlenmek istenmesi, halkı sağır, dilsiz kılmak amaçlıdır. Susturulmak istenen emekçi halkın özgürlük ve adalet sesidir. Susturulmak istenen sınıf kardeşlerimizin ve ezilen Kürt halkının sesidir. Kapatılmak istenen halklarımızın gözü kulağıdır. Buna izin vermeyelim, devrimci, demokratik dayanışma gücümüzle saldırıları boşa çıkartalım.

Bizler; Avrupa’da örgütlü bulunan Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A) ve bileşeni kurumlar olarak demokratik kamuoyunu, ilerici, devrimci kurumları, faşist Türk devletinin inkarcı ve imhacı, sansürcü, işkenceci, katliamcı yüzünü teşhir etmeye, Atılım Gazetesi’yle dayanışmaya çağırıyoruz. Saldırı Atılım gazetesi şahsında tüm devrimci, sosyalist basınadır. Saldırı, işçi ve emekçilerin haber alma, söz, eylem ve örgütlenme hakkına saldırıdır. Saldırı hepimizedir. Bu türden saldırılara karşı yaşamın her alanında güçlerimizi birleştirelim, duyarlılığımızı eylemli kılalım.

Yaşasın devrimci dayanışma! Söz, eylem ve örgütlenme hakkı engellenemez!

Devrimci basın susturulamaz! Tutuklu gazeteci ve yazarlara özgürlük!

10 Nisan 2009

Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A)

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) aveg-kon@hotmail.com

Yaşanacak Dünya Gazetesi, yasanacakdunya@yahoo.com

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) info@adhk.de

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) birkar@msn.com

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)konsey@atik-online.net

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) yekkom@gmx.net