Anasayfa , Avrupa , ATİK Konseyi'nin 8. Toplantısı Sonuçlandı

ATİK Konseyi'nin 8. Toplantısı Sonuçlandı

AVUSTURYA | 26 – 02 – 2011 | ATİK Genel Konseyi üyelerinin tümünün ve ATİK Denetim Kurulu Başkanının katılımıyla 8. toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda alınan kararların neler olduğunu ATİK Başkanı Musa Demir AHM’ye açıkladı.

AHM: Sayın Demir, toplantınızda hangi gündemleri ele aldınız ?

Musa Demir: 8.Toplantımızı yaptığımız bu süreçte Kuzey Afrika ve Arap Ülkelerinde Ezilen yoksul halkların Diktatörlüklere karşı isyan ve haklı başkaldırılarının yanında olduğumuzu, daha iyi, yaşanılabilir bir dünya yaratma mücadelesinin  yanında olacağımızı bu mücadeleleri desteklemeye devam edeceğimizi belirterek başlamak istiyorum.

Bu Toplantımız  20. Dönem Konseyimizin 8. Toplantısı ve ATIK 21. Kongresi öncesi son Konsey Toplantısı. Dolayısıyla Gündemlerimiz oldukça yoğundu. Toplantımızda iki toplantı arası yürüttüğümüz faaliyetleri tartıştık. 19 Aralık 2000 Cezaevleri Katliamının kınanması ve katledilen devrimcileri anmak amaçlı bazı yerlerde kendi kurumumuz adına bazı yerlerde DEKÖP-A platformu olarak yapılan çalışmaları, Kadınlar Kongremizi, YDG Kongresini, Nato karşıtı gösterileri, DDSB –ATIK’ in ortak organize ettiği Istanbul’da gerçekleşen Işçi sempozyumunu ele aldık. Bazı bölgelerde ve Derneklerde yapılan Denetim toplantılarını değerlendirdik. Faaliyetlerimizde başarılı ve başarısız kaldığımız yönlerimizi açığa çıkardık. Eksikliklerimizi nasıl aşabileceğimize yönelik dersler çıkarma ve önümüzdeki dönem daha atak  çalışma içine girmemiz gerektiğine dair kararlar aldık.

Istanbul’da yapılan Işçi hakları ve Işçi sınıfına yapılan saldırılara karşı DDSB ve ATIK olarak örgütlediğimiz çalışmaya Konseyimizden ATIK Sekreteri Süleyman Gürcan, ATIGF Başkanımız Mehmet Tohumcu, Komintern başkanı Nadir Aykut, Almanya ve Isviçre’den Sendikacılar, Yeni Kadın Temsilcimiz  Nafiye Tohumcu, Duisburg Dernek başkanımız Safiye Barak` tan oluşan ATIK Delagasyonu bu çalışmalara katıldılar. Çorlu ve Düzce`de direniş ve Grevde olan Desa ve Suni Deri işçilerini ziyaret ederek Avrupa’dan Türkiye işçi sınıfının mücadelesine mütavezide olsa katkı sundular.

Bu mücadelelerle Avrupa’da  maddi ve manevi dayanışmak için önümüzdeki dönem Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Münih’te PRADA mağazaları önünde ve Londra’da DESA mağazası önünde ve Viyana’da  dayanışma etkinlikleri düzenleme kararı aldık. Bütün ATIK üyeleri ve  aktivistlerimizi bu çalışmalara katkı vermeye ve duyarlılığa çağırıyorum.

AHM: Önümüzdeki dönem yürütülecek faaliyetleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?

Musa Demir: Önümüzdeki dönem 8 Mart Emekçi kadınlar gününün, 100. Yılı etkinliklerini sokak eylemlilikleri ve toplantılar düzenleyerek kutlama,  Venezuellada  yapılacak  8. Mart’ın 100. Yılı Dünya kadın Konferansına ATİK olarak 5 Delege gönderilecektır. Bu delegeler çeşitli konularda sunumlar yapacak ve tartışmalar yürütecekler. Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde  diktatörlüklere karşı gelişen halk direnişlerini desteklemek için yapılacak eylemlere katılma, 18 Mart Uluslararası Politik Tutsaklarla dayanışma gününde DEKÖP-A bileşenleri ile ortak Türkiye Cezaevlerindeki Tecrit ve baskılara dikkat çekmek için, Brüksel, Cenevre, Viyana, Londra ve Strazburg’da basın açıklamaları ve mitingler düzenleme,  21 Mart Newroz Bayramını kutlamak için Kürtce-Türkçe bildiri çıkarma, YEK-KOM tarafından dostlarımızın düzenlediği 21 Mart Düsseldorf Newroz’una katılıp destek olma, ATIF-ATIGF-HTIF-ITIF Fedarasyonlarının kongrelerine katılmak ve program tartışmalarını yönlendirme, 1 Mayıs bildirisini Almanca-Türkçe dillerde çıkarılması gibi konularında görevlendirmeler yapıldı.

AHM: ATIK 21. Kongresinde hangi konuları ele alacak?

Musa Demir: ATIK Kongremiz Paskalya tatilinde 22-24 Nisan  tarihleri arasında Frankfurt’ta yapılacak.

Avrupa’da  burjuvazinin  ve hükümetlerin  işçi ve emekçilere yönelik hak kısıtlamaları için “tasarruf paketleri” adı altındaki  politikalarına karşı mücadele edilmesi gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Göçmen emekçiler yerli emekçilerle ortak mücadele hattını daha da geliştirmelidir.

Program Kongremizde  önümüzdeki dönemin mücadele perspektiflerinin neler olması gerektiğini dahada netleştireceğiz. Bu Kongre Dönemsel olarak ciddi bir açılım yaratacaktır.

Kongremizin 2. Günü akşamı Sendikacı ve akademisyenlerin konuşmacı olarak katılacağı bir Sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumda ”Işçi sınıfına yönelik hak gaspları ve sendikal mücadelenin önemi, Göçün 50.yılında Göçmenlerin sorunları ve Avrupa’da Irkçılık, militarisleşme’’ konularını kapsayacaktır.

Bütün ATIK üyelerini kongremize katılmaya, tartışmalara katkı yapmaya davet ediyoruz.

Avrupa’daki bütün ilerici-demokrat kurum ve örgütlerin temsilcilerini de Kongremize katılmaya ayrıca davet ediyoruz.

AHM: Yaz tatil kampınıza ilişkin bilgilendirme yapabilirmisiniz ?

Musa Demir: Evet, Gençlik ve yaz tatil kampımız bu yıl 17 Temmuz- 07 Ağustos 2011 tarihlerinde İspanya’nın Blanes kentinde yapılacaktır. Detaylı bilgi ve materyaller Kongreye kadar çıkartılacaktır. Kampımıza  da eğitsel amaçlı sendikacı ve müzisyenler davet edilecektir.

AHM: Yayınlar ve web sitesi de Konseyin gündemindeydi. Kısa bilgi verebilirmisiniz?

Musa Demir: Konfederasyonumuzun resmi yayın organı Mücadele Gazetesine Kongrede Abone Kampanyası başlatmayı kararlaştırdık. Ayrıca 210. Sayımızda yer alacak konuları belirledik, Mart ayının 3. Haftası gazete çıkarılacaktır. ATIK Web sitesinin dahada geliştirilmesi için, Site Komitemizin son yaptığı toplantı olumlu olmuştur. Muhabirler ağının oturtulması AHM’nin kurumsallaşmasını önemsiyoruz. Kongremizde de bu konuda Delegelerimize sunum yapılacaktır.