Anasayfa , Avrupa , ATİK Genel Konseyi 1. Toplantısı “Bizleri yıldıramazsınız” şiarıyla başarıyla sonuçlandı !

ATİK Genel Konseyi 1. Toplantısı “Bizleri yıldıramazsınız” şiarıyla başarıyla sonuçlandı !

100MEDIASIMAG1867FRANKFURT-02-05-2015- 11-12 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştiren 23.Kongrede seçilen ATiK Genel Konseyi 1. Toplantısı, 02 Mayıs 2015 tarihinde çoğunluk üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Denetim Kurulu üyelerininde yer aldığı toplantı, 15 – 18 Nisan tarihleri arasında Almanya,Fransa,İsviçre ve Yunanistan da polis tarafından tutuklanan 12 ATİK yönetici ve üyesinin hala gözaltında tutuluyor olmaları nedeniyle, toplantıda yer alamayan Genel Konsey üyelerine ithaf  edildi.  1. Genel Konsey toplantısında önemli kararlar alındı ve önümüzdeki dönemin faaliyetleri kararlaştırıldı.
Toplantıda alınan kararları, AHM-ATİK Haber Merkezine açıklayan, ATİK Sekreteri Elisabeth Şahan şunları belirtti.
“Toplantımız Konfederasyonumuz ATİK e yönelik Avrupa burjuvazisinin ,Türk devletiyle işbirliği içinde saldırılarını yoğunlaştırdığı ve 12 yoldaşımızı tutukluyarak izalasyon cezaevlerine koyduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Bugün toplantımızda tam bir kararlılık ve yoldaşlık ruhu içinde, “Tutsaklarımız onurumuzdur” ve “Bizleri yıldıramazsınız” şiarı içinde gerçekleştirildi. Bilinmelidirki; Korkmuyoruz,yılmıyoruz asla ve asla meşru demokratik-devrimci mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diyen Şahan,
Konsey 1. Toplantısında Avrupa çapında “ATİK yalnız değildir” şiarıyla yapılan miting ,yürüyüş ve etkinliklerin değerlendirilmesi yapıldı. Önümüzdeki dönemin kısa,orta ve uzun vadeli faaliyetleri planlandı. ATİK ile dayanışma içinde olan tüm göçmen,avrupalı ve dünyanın çeşitli ülkelerinden desteklerini açıklayan,demokratik kurumlara, parti ve örgütlere, aydınlara gösterdikleri dayanışma ve destekleri için, Genel konsey adına teşekürlerini ve devrimci selamlarını bildirdi.
12 Tutsak ile ilgili yapılacak çalışmalar:
Alman Adalet bakanlığı,Karlsruhe Mahkemesi ve Başsavcılığın tutuklama ve gözdağı operasyonuna karşı bugüne kadar Avrupa,Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde gösterilen tepkiler dahada büyütülerek devam edecek.
Avrupa çapında başlatılan imza kampnyasının 30.06.2015 tarihine kadar sürdürülmesi ve en az 100 bin imza toplanılması hedefi konuldu. Toplanan imzalar her dernek ve ülkeden günlük periyotlarla e-posta ve fax yoluyla gerekli yerlere iletilecek. Toplanan imzalar toplu şekilde Alman Federal parlementosuna ve Adalet bakanlığına bir basın toplantısıyla teslim edilecek.
09 Mayıs tarihlerinde, Nürnberg, Augsburg cezaevleri önünde yerel, 23.Mayıs Kempten Cezaevi önünde merkezi ve 06 Haziran da Landshut ve Münih cezaevleri önünde de  bölgesel olarak, tutsak ATİK ve Yeni Kadın üyeleriyle dayanışma mitingleri düzenlenecek, devrimci demokratik güçbirlikleri ve ilerici Alman örgütlerine bu etkinliklere katılması çağrısı yapılacak.
Avrupada ve Dünya genelinde 20 ülkede Haziran ayı içinde bir günde Alman Konsoloslukları ve elçiliklerine Siyah çelenk konulması eylemi gerçekleştirilecek.
Avrupa çapında 5000 adet “ “Sofortige Freilassung aller İnhaftierten ATİK aktivistInnen “ parolasıyla afiş çıkartılacak.
Tutsakların gazete,kitap ve eşya gibi ihtiyaçlarını karşılamak için, bütçe oluşturulacak.
ATİK Konseyi içinde işbölümü yapıldı
ATİK Başkanlığına oybirliğiyle  Çetin Yaman seçildi. 2. Başkan olarak Metin Akçiçek, Mali Sorumlululuğa Nuray Ay, Sekreter olarak Elisabeth Şahan seçildiler.
İki Konsey toplantısı arası dönemlerde, çıkacak sorunlara ve gelişmelere tavır belirleme ve yönlendirme göreviyle ilgili, 3 kişilik yürütme kurulu oluşturuldu.
YDG sorumluluğuna Arda Kılınç, Yeni kadın sorumluluğuna Elisabeth Şahan seçildi.
Konseye bağlı olarak komisyonlar güçlendirildi
Tutsakların hukuksal durumlarıyla ilgili olarak,avukatlarla ilişkiler ve koordinasyon için, UPOTUDAK ve Hukuk komisyonu çalışmaları için  bir komisyon oluşturuldu.

Enternasyonal ilişkiler komitesi (ENİLKOM) eski ve yeni üyelerle birlikte 9 kişi olarak atandı.
Kültür Sanat Komitesi (KSK) çalışmaları için 5 kişilik bir komisyon belirlendi.
ATİK -Haber Merkezi (AHM) yayın kurulu ve teknik koordinasyon için,eski ve yeni üylerle 7 kişilik bir komite oluşturuldu.
Mücadele Gazetesinin 1 aylık periyodla yayınına şimdiki haliyle devam etmesi kararlaştırıldı.Yayının hazırlanması ve içeriği ile ilgili olarak Yürütme kurulu görevlendirildi.

23.Kongre değerlendirmesi:
23.Kongremizin kitleselliği ve katılımı olumluydu. Kongrede canlı tartışmaların yaşanması ve farklı değerlendirmelerin olması ve tartışılması bizim alışık olduğumuz ve geleneğimizde olan demokratik tartışma kültürününün bir parçasıdır. Ancak, yer yer Kongrede maksadını aşan uç değerlendirme ve yaklaşımların olması doğru bulunmamıştır. 2 Yıllık pratik olumlu çalışmalar kongreye iyi yansıtılamamıştır. Eksikliklerine karşın, iradeyi tesis etme ve gelecek dönemin çalışmalarına yön verme açısından yapılan tartışmalar sonrası, Yeni Genel Konseyin seçilmesi ve Birlik ruhuyla hareket edilmesi ve tüm yoldaşlarımızın çalışmalara sarılması olumludur.
Önümüzdeki dönemin faaliyetleri:
Ludwigshafen`de gerçekleştirilecek olan, 16 Mayıs Kaypakkaya`yı anma merkezi etkinliğine seferber olunması kitlelerin bu etkinliğe çağrılmasının tarihsel olarak çok önemli bir yerde durduğuna işaret edildi.
7 Haziran Türkiye Genel seçimlerinde HDP yi destekleme çalışmalarının Avrupa boyutu değerlendirildi.Tüm alanlarımızın seçimler çalışmasında bugüne kadar olduğu gibi yine aynı duyarlılıkla,Göçmenlerden HDP için oy isteme ve devrimci çalışmalarla , kitleleri ATİK etrafında örgütleme faaliyetine devam etmeleri görevlerine sarılmaları ve Seçim sandıklarında görevli bulundurmaları hem kitle ile ilşkileri için, hemde tutsak yoldaşlarımız için, yürütülecek imza kampanyasına duyarlılık yaratmada önemli olduğuna vurgu yapıldı.
Münihte 4-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan G7 Zirvesini protesto etkinlerine YDG`nin merkezi olarak ve ATİF ve ATİGF derneklerinin bölgesel olarak katılması kararlaştırıldı.
Tüm Federasyon Yönetim Kurulları,Denetim Kurulları ve Komisyon üyeleri ile Merkezi toplantı:
30 Mayıs`da  yeni dönemin çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak,görüş ve öneriler almak ve komisyonları işlevli hale getirmek için, merkezi bir toplantı yapılması kararaştırıldı.
Yunanistan Yaz ve Gençlik Kampı :
Daha önceden hazırlıkları yapılmış olan 25 Temmuz – 14 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak olan Kamp hazırlıkları için komite seçildi ve görevlendirmeler yapıldı.

23.Kongrede karar altına alınan “Yayın poltikamız ve Mücadele Gazetesi konulu” konferansın, 10 Ekim 2015 tarihinde  her dernekten temsilci delegelerin katılacağı şekilde yapılması planlandı.Konuya ilişkin, Konsey tarafından yazılı bir taslak ve farklı değerlendirmelerinde yer alacağı tartışma taslağının ,Eylül başlarında tüm alanlara iletilmesi kararlaştırıldı.

ATİK Başkanı Çetin Yaman ise, gelecek dönemin faaliyetlerine ilişkin şunları paylaştı:
“Esas faaliyet olarak önümüzdeki 6 aylık süreç tutsak yoldaşlarımızın serbest bıraktırılmasına yönelik kamuoyu faaliyeti olacaktır. Avrupa çapında ATİK e bağlı federasyon,dernek ve komitelerin esas faaliyetleri bu çalışma olacaktır.
Durmak yok, daha çok çalışacağız. Ürkmek ve telaşa kapılmak yok, Bugüne kadar yaptıklarımızı daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Avrupa devletlerinin kurumumuz ATİK e yönelik dayanaksız saldırılarını kitlemizin gücüyle ve dostlarımızın desteğiyle boşa çıkaracağız.

Bu saldırı sadece bize yönelik bir saldırı değildir. Anti faşist,anti emperyalist ilerici,demokratik,devrimci  olan tüm herkeze yöneliktir. Bu 129 a/b yasalarına binaen yürütülen ve devrimci çalışmaları kriminalize eden kendi hukuklarını çiğneyen, yasal demokratik çalışmalarımızı sekteye uğratmak isteyenlerin sevincini kursaklarında bırakacağız.

Tüm kitlemiz yoldaşlık ruhuyla, kökleri 43 yıl önce ye uzanan devrimci çalışmalarımıza,destek olmalı. Bilinmelidirki; Ne rüzgarlar ne fırtınalar ne darbeler gördük,ama bildiğimiz doğrularımız ve bilimsel öğretilerimizin ışığında dik durmasını,yeniden ve yeniden ayağa dikilmeyi başardık ve mücadeleyi asla bırakmadık. Tereddüt etmedik bugünde tüm saldırıları boşa çıkaracağız. Geleneğimize, haklılığımıza ve gücümüze güveniyoruz.” diyerek, tüm ATİK üyelerini, aktivistlerini,Yeni Kadın ve Yeni Demokratik Gençlik üyelerini ve ATİK e gönül vermiş tüm göçmen emekçileri ve devrimci demokratik kurumları ATİK i sahiplenmeye çağırdı.