Anasayfa , ATİK , ATİK: “G20 ZİRVESİ; Emperyalistlerin Yeniden Paylaşım ve Talan Zirvesidir!”

ATİK: “G20 ZİRVESİ; Emperyalistlerin Yeniden Paylaşım ve Talan Zirvesidir!”

ATİK | Yoksulluğa, işsizliğe ve çevre kirliliğine “çözüm” bulma adına Temmuz 2017’de Almanya’nın Hamburg kentinde toplanacak G20 zirvesinin esas amacı; başta işçi-emekçiler olmak üzere tüm ezilenler üzerindeki sömürü ve baskının daha da yoğunlaştırılarak devam ettirilmesidir. Mazlum halkların her türlü kalkışmalarını bastırma planlanmasının yapılacağı G20 zirvesi; emperyalistlerin kendi aralarındaki çelişkilerin daha da keskinleşmesine vesile üretecek bir zirve olacaktır. Yoksulluk ve işsizlik ortadan kaldırılmayacak aksine yoksulluk daha da yaygınlık kazanırken işsizliğin daha da kitleselleşmesi, doğanın- çevrenin yaşanmaz hale getirilmesi için yeni kararların alınacağı tekelci sermayenin bir zirvesi olacaktır.

Emperyalistler arası çelişkilerin keskinleştiği bu dönemde yapılacak bu toplantıda, emperyalistler arası restleşmenin ve kılıçların çekileceği bir zirveye dönüşecektir. Doksanlardan sonra, “Küreselleşme” adı altında yarı-sömürge ülkeleri sınırsız talan etme temeline oturtulan neo-liberal politikalara hız veren emperyalistler, sınıf savaşımlarının sona ererek “tarihin sonu” ilan etmişlerdi. Kendilerini de bu sistemin “yegane ve rakipsiz” lideri olarak açıklamışlardı. Gelinen aşamada ilan edilen bu rakipsizliğin bir safsatadan ibaret olduğu açığa çıkmış durumdadır.

Bugün hala ABD’ye ekonomik olarak rakip olmasalar da Rusya’nın yeniden ortaya çıkması, Çin emperyalistlerinin önlenemeyen yükselişi ve ABD’nin arka bahçesi olarak gördüğü AB’nin başını çektiği Almanya’nın çıkışı ABD’nin artık hiçbir alanda rakipsiz olmadığının bir göstergesidir. Trump’un ABD başkanlığına getirildikten sonra bazı ticari anlaşmalarda çekilmesinin ardında yaptığı, ABD çıkarlarına gözeterek yeniden müzakere edebiliriz açıklaması v.b söylemleri ABD’nin ekonomik olarak hiçte iyiye gitmeyen göstergeleridir.  Almanya ve Çin’in artan ekonomik göstergeleri dünya ekonomik pazarında tam hakimiyet isteyen ABD emperyalistlerini ciddi anlamda endişeye sevk etmektedir.

ABD’ye başkan seçilen D.Trump’ın durumu, İngiltere’nin AB’den ayrılması anlamına gelen Brexit ve Körfez ülkelerindeki yaşanan kriz ile Ortadoğu’daki işgal ve talanlar, Suriye’de yürütülen vekâlet savaşlarının farklı bir boyuta evrilmesi,  emperyalistler arası yaşanan kriz ve çelişkinin ürünüdür. Zira bu yaşananlar emperyalist-kapitalist sistemin içinde bulunduğu krizin, dengeleri sarsacak boyuta geldiğinin göstergesidir. G20 zirvesi yeni dönemdeki yönelimlerin şekilleneceği ve pazarların yeniden ele alınışının masaya yatırılacağı bir toplantı olacaktır.

Esas dikkat çekilmesi gereken nokta 7-8 Temmuz´da yapılacak bu zirvenin, “barış-insan hakları-doğa ve çevreyi” kirletme önlemlerin alınacağı söylemleri ile emperyalistlerin saldırgan ve talan politikalarını perdelemeye çalışmalarıdır. Bilinmelidir ki bu toplantının “barış-insan hakları, doğa ve çevre” korunmasıyla hiçbir ilgisi ve alakası yoktur. Esas mesele dünya halklarının emperyalist kan emiciler tarafından sömürüsünden hangi emperyalistin ne kadar pay alacağının hesaplarının yapılacağı bir zirve olacaktır.

ATİK olarak; emperyalistlerin insanlığa karşı işlenecek suçların paylaşılacağı bu toplantıda, sömürücü-baskıcı ve talancı politikalara karşı durarak teşhir etmek için, uluslararası ve yerli tüm demokrat, ilerici ve devrimci kurum ve kuruluşlar ile kişi ve grupları G20 zirvesine karşı düzenlenen tüm yürüyüş ve gösterilere katılmaya çağırıyoruz.

Kahrolsun Emperyalizm!

G20 Emperyalist Zirveye Geçit Yok!

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu

Bildiri (Türkçe)

Flyer (Deutsch)

Flyers (English)