Home , Avrupa , ‚KADINLAR VARDIR VE KADINLAR HER YERDE‘

‚KADINLAR VARDIR VE KADINLAR HER YERDE‘

YENİKADIN|06.07.2017|G20 zirvesi dedikleri toplantı, özünde Emperyalist-kapitalist sistemin ve onların kuklalarının da yer aldığı   dünya halklarının ve özelde de kadınların nasıl daha fazla sömürüleceğinin planlarının yapıldığı bir toplantıdır.

Ekolojik tahribatların, savaşların, kırım ve yıkımların, açlığın -sefaletin arttırılıp,dünya halklarının kanını altın kadehlerde içerek, yeni kararların alınacağı emperyalistlere ve onların uşaklarına; G20 HAMBURG`u dar etmek için kadınlar olarak tüm sınıf kinimizi kuşanarak, isyan etme meşru hakkımızı kullanıyoruz.
Emeğimizin, kimliğimizin ve bedenimizin sömürüsüne karşı renklerimiz, sloganlarımız ve sözlerimizle G20 zirvesine karşı düzenlenen protestolara tüm kadınları G20 barbarlarını süpürmeye davet ediyoruz.

Kapitalist egemenlerin bir bölümü ve ama sistemin ağırlıklı gücünü elinde bulunduran egemen devletler, kapitalist çıkarları için her şeyi mübah görerek insanlığa, ekolojiye, kadınlara ve insani olan tüm değerlere karşı saldırgan durumundadırlar. Bu sistemden fazlasıyla zarar gören kadınlar olarak güçlü bir karşı duruşla ve ezilen emekçilerle birlikte kadınlar olarak da dayanışmamızı pekiştirmek, gücümüzü birleştirmek zorundayız. Emperyalist saldırganlık savaşları başta olmak üzere, kapitalizmin dayattığı toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı tüm gücümüzle omuz omuza vererek değişik milliyetlerden halkların hakları ve kadınların hak ve özgürlükleri için örgütlenmeleri ve alternatif sistemlerini G20 zirvesi çerçevesinde ‚Başka bir dünya mümkündür.‘ doğrusuyla haykırmayı önemsiyoruz. ‚KADINLAR VARDIR VE KADINLAR HER YERDE‘ şiarıyla, G20 zirvesini halkların ve kadınların özgürlük zirvesine dönüştürüp, Kadınların birlikte nasıl güçlü olduklarını, emperyalist haydutlara Hamburg’ta bir kez daha teyit etmeye çağırıyoruz.