Home , Avrupa , ATİK Denetim Toplantısında Program Taslağı Tartışıldı

ATİK Denetim Toplantısında Program Taslağı Tartışıldı

FRANKFURT | 19 – 09 – 2010 | ATİK bünyesi tarafından bir süredir yapılan program tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Genel Konsey ve bağlı federasyon, gençlik, kadın yöneticilerinin yanı sıra ATİK Denetim Kurulu ve diğer komisyon temsilcileri katıldı. İki gün süren tartışmalara Başkan Musa Demir ve Genel Sekreter Süleyman Gürcan tarafından yapılan sunumlarla başlandı.

Musa Demir tarafından yapılan sunumda genel yapısal sorunlara dikkat çekilerek, „göçmenlik olgusu tarihsel bir gerçekliktir. Burada yürütülen mücadelenin sınıf eksenli olması temel olandir. Şimdiye kadar geçen sürede daralma yaşadık. Artık bu tersine dönmelidir. Programımız ortak fikirlerin netleşmesi olacaktır. Yerel çalışma alanının önemi açığa çıkarılarak, açık alan çalışmasının gerekleri yerine getirilmesi önemlidir. Yerel dernek yöneticiliğine uygun kişilerin bu konumlara teşvik edilmesi gerekir“ dedi. Yapılan toplantının önemi dikkat çeken Başkan Musa Demir, „karşılıklı tecrübe ve fikirlerin aktarılması çok önemli ve kolektif iradenin gelişmesine hizmet eder. Bünyemizde varolan farklı düşünceleri bir potada toplama ve sentezleme ancak kitleler tartışmaktan ve kitlelerle tartışarak bir programın oluşması gerekmektedir. Kongre gününee kadar en geniş cehede tartışmalar yürütülmeli ve kongrede kurumun bir anlamda bakış açısı netleştirilecektir“ sözerine yer verdi.

Ardından bir konuşma yapan Süleyman Gürcan ise, işçi sınıfı içerisinde yapılacak çalışmalara vurgu yaparak bu çalışmaların önemine değindi. Gürcan, sınıf eksenli göçmen politikasının ancak ve ancak işçi sınıfı ile birlikte hareket edilerek başarılacağını, işçi temsillcilikleri, sendikal mücadele gibi alanların bizler için önemli olduğuna değindi. Belli alanlarda bu konuda ilerlemelerin olduğuna değinen genel sekreter Gürcan, bu meselenin her ATİK üyesinin bilincinde yer edinmesi gerektiğini vurguladı ve 16 Ekim’de Berlin’de yapılacak Enternasyonal Kültür festivaline Almanya merkezli katılacaklarını duyurdu.

Federasyon yönetiim kurulları, YDG Merkezi  Yönetim Kurulu ve Kadınlar komisyonu adına yapılan konuşmalarda yapılan yönelimler ve Konsey çalışmalarına ilişkin düşünceler aktarıldı.

Ertesi gün yapılan tartışmalarda ise, Genel Konsey tarrafından sunulan program taslağına ilişkin görüşler yer aldı.

Son olarak ATİK Tatil kampının 17 Temmuz – 7 Ağustos 2011 tarihlerinde İspanya’da yapılacağının duyurusu ile iki günlük tartışmalar son buldu.

Program taslağına ilişkin olarak sunulan görüşlere, eleştiri ve önerilere cevap veren Genel Konsey’den bir temsilci, taslağın bu toplantıdan ve sonraki süreçlerde ortaya çıkan görüşlerle birlikte Konsey tarafından tekrardan ele alınacağını, Ocak 2011’de alanlara yeni bir taslağın sunulacağını belirtterek, alanlar yapılan tartışmaların en geniş kesimle yapılmasının önemine vurgu yaptı.