Home , Avrupa , Yeni Kadın’ın Başlattığı ‘Eşit işe Eşit Ücret (Değer)’ Kampanyasının Start’ı Regensbur’da Verildi

Yeni Kadın’ın Başlattığı ‘Eşit işe Eşit Ücret (Değer)’ Kampanyasının Start’ı Regensbur’da Verildi

REGENSBURG | 23 – 09 – 2010 | Regensburg Yeni Kadın tarafından düzenlenen toplantıya, Verdi’den (Alman Hizmet-İş Sendikası) ve YK’dan konuşmacılar katıldı. Toplantı, Ver.di Streik TV’nin hazırladığı kısa bir film gösterimi ile başladı ve ardından  Eşit İşe Eşit Ücret’in tanımı yapıldı. Homojen İş: Eğitim düzeyi, kıdem, hizmet yılı, meslek deneyimi, alınan sorumluluk aynı olduğu halde erkeklerin kadınlardan daha fazla ücret alması. Bu fark temizlik işçilerinden,  akademisyenlere kadar var. Hatta eğitim düzeyi arttıkça ücret farkı da artıyor ve özellikle Almanya, Avusturya Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde bu fark %26’lara (85-840€) kadar çıkıyor(Destatis). Yaş ilerledikçe de cinslararası ücret farkı daha da artıyor.

Avrupa komisyonunun  2006-2010 yılları için hazırladığı Kadın ve Erkek Eşitliği için Yol Haritasın’da; son yıllarda kadınların eğitim düzeyindeki  ve politika da temsil sayısının ve mesleği olan kadın sayısındaki artışa rağmen bu farkın özellikle özel sektörde,  giderek daha da arttığına dikkat çekiliyor. Bunuda globalizmin gereği olan mobil ve esnek çalışma taleplerine kadınların aile içi görevlerinden dolayı uyum sağlayamamaları neden olarak gösteriliyor. Bakım hizmetlerinin toplum tarafından paylaşılmadığı için bu tespit başlangıçda doğruymuş gibi görünüyor. Fakat, yine globalizmin gereği olan informal ve kısa süreli (Mini Job) işlerdeki kadın sayısına baktığımızda  erkek sayısından fazla olduğunu görüyoruz. Güvencesiz ve kayıtdışı işlerde olabildiğince esnek ve mobil, daha çok kadınlar(çocuklar) çalışıyor.   Özce, kadın emeği bu gerekçelerle ucuzlatılıyor. Bu ucuzluk; göçmen işçilerin , taşeron  firmaların ya da üçüncü dünya ülkelerindeki ucuz iş gücünün ya da kürt işçilerin (inşaatta, ayçiçeği, fındık ve pamuk tarlalarında) ucuza çalışarak;  ‘Emek Borsası’ndaki’ genel ücretleri düşürmesi gibi erkek işçiler içinde bir tehdit unsuru ve bu yüzden ortak bir mücadeleyi gerektiriyor. Ancak göçmen işçilere ya da kürt işçilere  karşı bu yönde nasıl  milliyetçi bir saldırı varsa, kadınlara yönelikte bir o kadar ataerkil önyargılar var. Kadının çalışmaması ve evde ucuza “sağlıklı, gürbüz nesiller(İşçiler)” yetiştirmesi gibi (Evinin Hanımı, Namuslu Fedakar Kadın).

Toplantıda Verdi’den katılan konuşmacı, kadınların her zaman aileye ek gelir getiren olarak görüldüğünü, kadın ve erkek Tamsüreli  çalışıyorsa vergi kesintilerini azaltmak için kadının çalışma süresini azaltmak zorunda kaldığını aslında bunun devletin kadına bakış açısının (Aile Bazlı Ücret) 19. Yüzyıl’dakiyle aynı olduğunu gösterdiğini ve hala değişmediğini belirtti. Ayrıca sendikalarda çalışan kadın sayısının az olduğunu  ve sendikalardaki kadın sayısını ve bakışını güçlendirmemiz gerektiğini vurguladı.

Teknolojideki  ve eğitim olanaklarındaki bu kadar gelişmeye rağmen  1800’lü yıllardaki tekstil işçilerinden  günümüze değişen fazla bir şey yok. Bizler yine evde ücretsiz bakıcı, dışarda  ucuz ve yedek iş gücüyüz. Ve yine yeterince örgütlü ve bilinçli değiliz. Günde ortalama 16-17 saat çalıştığımız halde bu, ne günümüze ne de  geleceğimize  yansımadığı gibi yaşlandığımızda da bizi korkunç bir yoksulluk bekliyor. Kadınlar yoksullaşıyor. Yoksulluk kadınlaşıyor. Aslında biz kadınlar özellikle hizmet sektöründe ücretli ve ücretsiz çalışarak; kapitalist devletin yarattığı pisliği temizleyip; ayıplarını örterek, onun  sosyal bir devletmiş  gibi görünmesini sağlıyoruz.

Regensburg Yeni Kadın

Kaynaklar:

  1. Ein Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010 Europäische Kommission Referat G1
  2. Hanelore Buls Ver.di Frauen-und Gleichstellungspolitik. 10 Ver.di-Frauen-Forderungen. „Für ökonomische und soziale Eigenständigkeit für Frauen“
  3. Reis Hans (1988). Die Lohndifferenzen Zwischen Männern und Frauen In der Schweiz. Bern; Frankfurt am Main; New York; Paris: Lang
  4. http://www.birgun.net/writer_index.php?category_code=1263474231&news_code=1268048649&year=2010&month=03&day=08
  5. http://www.disk.org.tr/default.asp?Page=Content&ContentId=935
  6. http://www.eg-check.de/html/269/.htm
  7. http://WWW.frauenlohnspiegel.de
  1. http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/publ/infocus/equalpay/13_4.htm
  2. http://www.marksist.com/ceviriler/kadin_ve_kapitalizm.htm
  3. http://www.pay-equity.org/info-Q&A.html