Home , Avrupa , GÜNCELLENDİ: ATİK Avrupa'da 1 Mayıs'ı Çoşkuyla Kutladı!

GÜNCELLENDİ: ATİK Avrupa'da 1 Mayıs'ı Çoşkuyla Kutladı!

AVRUPA | 01 – 05 – 2011 | İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde coşkuyla kutlandı. ATİK’e bağlı federasyonlar ise bölgelerde yoğun ön çalışmalardan sonra kitlesi yürüyüş ve mitinglere katarak, 1 Mayıs’ı bu yıl da sahiplendi.

Birçok Türkiyeli devrimci ve demokrat ise alanlara aktı, 1 Mayıs heyecan’ı ortak paylaştı.

NÜRNBERG

Saat 10 civarında Aussesplatz’dan başlayan yürüyüş öncesi, toplanma alanında buluşan kitleye ATİK’in çıkarmış olduğu Almanca-Türkçe bildiriler dağıtıldı. Yapılan konuşmalarda ise, dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta sokağa çıkan milyonların, emperyalist, kapitalist sisteme korku saldığına vurgu yapıldı. Hak gasplarına, militarizme ve ırkçılığa karşı birlikte mücadeleyi yürütmek gerektiğinin altının çizilmesinden sonra ‘1 Mayıs, 1 Mayıs seni yaşatacağız’, ‘Yaşasın Proleterya Enternasyonalizmi’, ‘Emperyalizme ölüm, Yaşasın Sosyalizm’ sloganları atıldı.

Alanda aynı zamanda Dersimde şehit düşen halk savaşçılar ve Kürt gerillalar anıldı, cezaevlerinde tutsak bulunanlar, dünyadaki özgürlük savaşçıları, Türkiye işçi sınıfı meydandan selamlandı.

1 Mayıs marşı Türkçe ve Kürtçe dillerinde, yürüyüş güzergahı boyunca kitleye dinletildi. Miting alanına yaklaşıldığında ise yine megafondan Enternasyonal marş dinletildi.

Yürüyüşe 2000 kişi katılırken, miting alanında 3000 kişi katıldı. ATİK taraftarlarının ‘Atom reaktörleri kapatılsın’ pankartının çocuklar tarafından taşınması ise medyanın ve kitlenin ilgisini çekti.

Yürüyüşe Alman sendikalarından İG Metall, Ver.di, DGB ve partilerden die Linke, MLPD, die Grünü katılım sağladı. Ayrıca Türkiyeli ve Kürdistanlı örgütlerden ise MLKP, Kurtuluş Cephesi, AABF, Komkar, DİDF, Yek-KOM ve ATİK taraftarları pankart ve bayrakları yer aldılar.

ROTTERDAM

Her yıl geleneksel olarak Rotterdam’da düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşü bu yıl da  başarıyla gerçekleşti. Emeğin ve ezilenlerin günü 1 Mayıs, HTİF’in yanısıra Rode Morgen, MKP, MLKP, PKK, PARTİZAN gibi örgütlerin katılımıyla, sloganlar, türküler ve marşlar eşliğinde coşkuyla tamamlandı.

Yaklaşık 70 kişiden oluşan HTİF korteji‚ „1 Mayıs Kızıldır Kızıl Kalacak“‚ „Yaşasın Enternasyonal Dayanışma“ gibi sloganlar atarak izleyici kesimlerin alkışlarıyla karşılandı. Yürüyüş boyunca Dersim Şehitlerini, Kürt ulusal mücadelesini ve 1 Mayıs’ın devrimci özünü sahiplenen kitle sık sık sloganlara coşkulu bir şekilde alanda sesini duyurdu.

Özellikle geçen yıl 1 Mayıs`ta yaşanan polis teröründen kaynaklı bir senedir Hollanda basınının gündeminde olan Rotterdam 1 Mayıs`ı, yerli ve yabancı basının da ilgi odağı oldu. Bunun yanısıra alınan geniş polis tedbirlerine rağmen polis otolarının kortejlere bir hayli uzak konumlandırılması dikkat çekti.

DUİSBURG

Enternasyonal Proletarya’nın Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs Dünya’nın birçok yerinde oldugu gibi Duisburg’da da Kutlandı. 150 civarında bir kitle katılımı saglayan ATİK-YDG-YENİ KADIN’nın yanı sıra Proletarya Partisi ve diger devrimci demokrat kurum ve kuruluşlarda yoğun bir kitle katılımı sağladı görüldü. Kortej oluşumundan sonra yürüyüşe geçen kitle günün anlamına ilişkin sloganlarını Almanca ve Türkçe haykırdılar. Onun yanısıra geçtigimiz aylarda Dersim Daglarında şehit düşen beş TKP/ML-TİKKO Savaşçılarına atfen ‘’Dersim Şehitleri Ölümsüzdür’’ sloganlarıda gür bir şekilde haykırıldı. Yürüyüşün devamında ATİF, ADHF, YEK-KOM ve MLPD’nin ortak düzenlemiş oldukları standlarda buluşan kitle müzik eşliginde sohbet ederek 1 Mayıs kutlamalarına devam edip akşam saatlerinde dagılmıştır.

KÖLN

Dünya işçi sınıfının emek ve direniş günü 1 Mayıs Almanya’nın Köln şehrinde binlerce yerli ve göçmen emekçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çeşitli sendika, demokratik kitle örgütü ve göçmen kurumların ortaklaşa katılımıyla biraraya gelen kitle sabah saatlerinde DGB merkezinin önünde bir araya geldi. 1 Mayısın kızıl direniş  ruhuna uygun hazırlanmış olan pankar ve bayraklar, toplanma alanını görsel bir şölene dönüştürdü. Kortejlerde ki son hazırlıklardan sonra yerli ve göçmen işçi ve emekçiler sloganlarla yürüyüşe geçtiler. Katılımın geçmiş senelere oranla daha güçlü olduğu 1 Mayıs yürüyüşüne, farklı uluslardan göçmen emekçiler kendi dillerde hazırlamış olduğu pankartlarla katıldılar.

Yürüyüş boyunca Almanca, Türkçe ve Arapça dillerinde devrimci dayanışma sloganlarının atıldığı yürüyüşte, İran’da 1 Mayıs günü idam edileceği belirlenen Şerko Maerifi’nin idamına dönük protesto sloganlarıda atıldı. ATİK’in hazırlamış olduğu 1 Mayıs bildirilerinin yoğun olarak dağıtıldığı yürüyüşte, hazırlanılan ATİK pankartıda oldukça ilgi çekti.

1 Mayıs yürüyüşünün sonlanacağı alanda ATİK olarak hazırladığımız informasyon standında dağıttığımız bildiri, gazete ve ATİK broşürlerine ilgi oldukça büyüktü. 1 Mayıs yürüyüşü alandaki kültürel etkinlikler ve atılan sloganlarla sonlandırıldı.

FRANKFURT

1 Mayıs kutlamaları Almanya’nın Frankfurt kentinde de binlerce işçi-emekçinin katılımı ile gerçekleştirildi. Her Alman Sendikalar Birliği (DGB)  tarafından düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine bir çok Derimci-demokrat kurumlar ve bireyler katıldı. 9:30’da Günthersburgpark’ta yürüyüşe başlayan kite, saat onbir gibi tarihi Römer alanına vardı. Sendikaların ardında yerini alan Türkiyeli devrimci ve Demokratik kirle Örgütleri attıkları slogan ve söyledikleri marşlarla dikkat çektikleri.

Atılan sloganlarla faşizm ve ırkçılık teşhir edilirken, enternasyonal dayanışmalara vurgu yapıldı. ATİF, ADHF, AGİF, BİR-KAR ve MLPD tarafından oluşturulan Devrimci 1 Mayıs bloğunun oluşturduğu kortejde yapılan konuşmalarda Atom santrallerinin derhal kapatılması, hak gasplarına karşı mücadele ve enternasyonal dayanışma önplana çıktı. Dersim’de şehit düşen beş kadın gerilla üzerine bildiriler okundu.

Özellile miting alanına girerken Partizan taraftarlarının attıklar sloganlar dikkat çekti. Beş gerillanın anıldığı sloganlarda, mücadelenin devamlılığına dikkat çekildi. Yürüyüş alanında ATİF ve Yeni Kadın bildirilerinin yoğun dağıtıldığı gözlemlendi.

Yürüyüş sonrası ATİF, ADHF ve AGİF taraftarları, ADHF derneğinde buluşarak kültürel bir etkinlik gerçekleştirdi.

HAMBURG

Bu yıl Hamburg’ta 1 Mayıs kutlamaları 3 farklı etkinlikle gerçekleştirildi. İlk olarak 30 Nisan’da geç saatlerde otonom grupların düzenlediği yürüyüşle başladı. Sternschanze semtinde başlayan yürüyüşte polis çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gergin geçen yürüyüş sonunda polisle grup arasında çatışma çıktı, yol kenarındaki arabalar ateşe verildi.

İkinci yürüyüş sendikaların ve çeşitli grup ve partiler tarafından 1 Mayıs günü gerçekleşti. Bu yıl DGB işçilere yanlızca mitinge katılım için çağrı yaptı. Bu nedenle yürüyüşe sendikalar cephesinden sadece DGB’nin bu kararına tavır alan kesimler yer aldı.

ATİF Hamburg ise aylar öncesinden Devrimci Enternasyonal Blok olarak başlattığı hazırlıkla 1 Mayıs’a Blok halinde katılım sağladı. Türkiyeli ve Kürdistanlı kurumlarla, bazı yerli kurum ve gençlik gruplarının yer aldığı Blok “Yaşasın İşçilerin Enternasyonal Birliği! Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halkları Birleşin” ortak pankartıyla ve kurumların kendi pankartlarıyla yer aldı.

ATİF ise; “Yaşasın 1 Mayıs” sloganının Türkçe, Kürtçe ve Almanca olarak yer aldığı bir pankart ve ayrıca Almanca ve Türkçe olarak “Taşaron Firmalar Kapatılsın” pankartlarıyla ve ATİF, YDG flamalarıyla yer aldı. 1 Mayıs yürüyüşde ayrıca kortejen en önünde Dersim’de 2 Şubat’ta barınakta yaşanan göçük sonucu yaşamını yitiren beş kadın gerillanın resimlerinin yer aldığı ve “Halk Savaşçıları Ölümsüzdür” sloganının yer aldığı “Partizan” imzalı pankartın da taşındığı görüldü.

Kortejlerden yürüyüş boyunca sık sık Almanca ve Türkçe olarak “Yaşasın 1 Mayıs”, “1 Mayıs Kızıldır Kızıl Kalacak”, “Yaşasın Enternasyonal Dayanışma”, “Devrim Şehitleri Ölümsüzdür”, “Halk Savaşçıları Ölümsüzdür”, “Beşler Yaşıyor,TİKKO Savaşıyor” sloganlarını atıldı.

KOBLENZ

Ekonomik krizin, doğa taribatlarının ve savaşların yaşandığı bir dönemde, işçinin emekçinin bayramı 1 Mayıs Koblenz’de çoşkulu bir şekilde kutlandı. 1 Mayıs’ta yaşanılır ve özgür bir dünya yaratma mücadelesinde ezilen işçi sınıfı arasında enternasyonal birlik ve beraberliği pekiştirme açısından oldukça önemli bir gündür. Bu anlamda 1 Mayıs hazırlıkları, geçen yıl olduğu gibi, ATİF-Koblenz ve Koblenz Alevi derneği ortaklaşa gerçekleştirildi.

1 Mayısa Koblenz ve çevresindeki göçmen işçi ve emekçileri yürüyüşe katma amaçlı ATİF-Koblenz ve Koblenz Alevi derneği  imzalı ortak bir cağrı çıkarıldı. Koblenz DGB‘ nin düzenlediği yürüyüş saat 10:30′ da Stadttheater önünde başladı. Başta sendikaların ve Koblenz anti-faşistlerin katılıdığı yürüyüşe ATİF-Koblenz, YDG-Koblenz ve Koblenz Alevi derneği katılım sağladı. Almanca ‚ Yaşasın işçi sınıfının dayanışması ‚ yazılı ATİF imzalı pankart ve YDG bayrakları arkasında, yürüyüş kortejine katılan yaklaşık 70 civarında türkiyeli göçmen emekçiler ve gençler yer aldı. ATİK ‚in almanca ve türkçe çıkardığı 1 Mayıs bildirileri geniş bir şekilde dağıtıldı. Yürüyüş başlangıç saatinden itibaren atılan sloganlar ve söylenen devrimci marşlar, ATİF kortejinde coşkunun yakalanmasına neden oldu. Stadttheater önünde başlayan yürüyüş, Marktplatz önünde sona erdi.

Yürüyüşün ardından her yıl geleneksel olarak Koblenz Alevi derneği tarafından düzenlenen 1 Mayıs pikniğine, ATİF ve YDG olarak katılım sağlandı. Piknik başta türkiye’de ve dünyada yitiririlen tüm 1 Mayıs şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Koblenz ve çevresinde yakınen tanılan ve sevilen sanatçı Önder Özoğul’da söylediği marşlar ve türkülerle beyeni topladı. Yaklaşık 300 civarında kitlenin katılım sağladığı piknikte, halayalar çekilerek, türküler söylenerek, coşkulu bir şekilde 1 Mayıs kutlaması sona erdi.

LONDRA

Cameron Hükümetinin geçtiğimiz aylarda, ‘May Day’  yani 1 Mayıs tatili olan resmi tatilin kaldırılıp, sözde daha fazla turist çekmek için yerine Nisan ayında Aziz George Günü ya da Ekim ayında savaş zafer ve kayıplarına atfedilecek Ulusal Gün olarak değiştirmeyi önerge olarak parlamentoya sunmuştu.  Bu yapılan önermenin ardından bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin bayramında binlerce işçi ve emekçi Londra’da sokaktaydı.  Ancak, Sendikalar yine görevlerini yerine getirmede eksik kaldı. Hala gündemde ve parlamento da tartışılıyor olan bu önergenin, Sendikalar tarafından 1 Mayıs’a yönelik yapılan propagandalarında ve alandaki konuşmalarında bu konuya parmak basmada eksik kaldılar.

Binlerce işçi ve emekçinin sendikalar, enternasyonal örgütler ve gruplarla yürüdüğü bu günde devrimci ve demokratik kurumların bu yıl daha yoğunluklu sokağa çıkışı dikkatleri çekti. Türkiyeli bütün örgüt ve kurumların katıldığı yürüyüşe ayrıca Tamil’li, İtalya’lı, Hindistan’lı, İran’lı ve daha birçok örgüt ve kurum katıldı. ‘Yaşasın 1 Mayıs- İşçinin Emekçinin Uluslararası Bayramı!’ ‘Birleşen İşçiler Asla Yenilemezler!’ ‘Tek Çözüm Devrim’ ve birçok devrimci ve hükümetin kesintilerine karşı atılan sloganlarda geçen yürüyüş müzikler ve marşlar eşliğinde Trafalgar Meydanında 1 Mayıs Komitesinin yaptığı konuşmalarla son buldu.

VİYANA

Enternasyonal Proletarya’nın Birlik,  Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs,  Dünya’nın birçok bölgesinde olduğu  gibi  Viyana’da da  coşkulu bir şekilde kutlandı. Çeşitli Türkiye’li, Avusturya’lı, İran’lı  ve Filipin’li Parti ve Kitle Örgütünün  ortak düzenlemiş olduğu yürüyüş,  saat   10:00’da Opera’nın önünde başladı.  Toplanma alanında  yürüyüşe katılan tüm  kurumlar  konuşma yaptıktan sonra kortej sırasına göre yürüyüşe geçildi.

Aynı  kortej altında yürüyen  Atigf, Partizan, Ki ve Komintern  kitlesi , yürüyüş boyunca sık sık  Almanca Türkçe  ve Kürtçe sloganlar attı. Ayrıca yol boyunca  Atik, Atigf ve Partizan’ın  çıkarmış olduğu 1 Mayıs ve güncel olaylara ilişkin bildiriler   dağıtıldı.

Yaklaşık olarak 250 kişinin katıldığı kortejimiz oldukça canlıydı. Yeni Demokratik Kadın’ın hazırlamış olduğu, üzerinde ‘Gleiche Lohn für Gleiche Arbeit’ yazılan önlükler,  çocuklar için alınan  üzerine Karanfil yaptırılan ve 1 Mayıs yazdırılan Tişörtler ve yakalara takılmak için üzerinde  ‘Atomkraft  Nein Danke’  yazısı olan resimler  oldukça ilgi çekmiştir.

Yürüyüş’ün bittiş yeri olan Sigmund Freud Park’ta Türkçe ve Almanca birer konuşma yapıldıktan sonra saygı duruşuyla  yürüyüş sona erdi. Yürüyüşten sonra Komintern‘in yapmak istediği Kültürel  Fest yağmurun yağmasından dolayı istenilen düzeyde geçmedi.

HİLDESHEİM

Hannover KGF dernek yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda bu sene 1 Mayıs kutlumalarına ATİK taraftarları Hannover’in yanı sıra Hildesheim da da katıldılar. Amaç Hildesheim da yıllardır yürüyen Türkiyeli göçmen kitlesine öncülük ederek bilinç taşıyabilmekti.

Yürüyüşe toplam 600 kişi katıldı ve ATİK taraftarları attıkları sloganlar ve söyledikleri marşlarla rutin Hildesheim 1 Mayıs kutlamalarına renk kattı. Yürüyüşe DGB’ye bağlı sendikalar, YEK-KOM  ve SPD katıldı. Kilisenin de 1 Mayıs ‘a olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Miting alanında YEK-KOM gençlerinin folklör gösterisinden sonra Kürtçe şarkılar eşliğinde yerli halkla göçmenler birlikte kolkola halay çektiler.

İNNSBRUCK

Avusturya’nın Innsbruck kentinde de 1 Mayıs kutlamaları başarıyla gerçekleşti.

1 Mayıs hazırlık komitesi (ADHF, aks, ATIGF, DIDF, don_quichotte, GLB, Halk Cephesi, JUSOS, KJÖ, KPÖ, Kurdisches Volkshaus, ÖDP, PARTIZAN, VSStÖ) tarafından düzenlenen etkinlikte diğer DKÖ’ler, sendikalar ve farklı kurumların katılımıyla birlikte yaklaşık 1000 kişi bir araya geldi.

Saat 12:00’de eyalet hükümeti binasının önünde yürüyüşe başlayan kitle, ‘yaşasın enternasyonal dayanışma’, ‘faşizme karşı omuz omuza’, ve Avusturyada sertleştirilen yabancılar yasasına karşı ‘adaletsizlik paketine hayır’ sloganları attı, marşlar okudu. Geçmiş yıllara oranla bu yılki 1 Mayısa katılan farklı kurumların katılımı oldukça dikkat çekti. Rengarenk pankartların ve bayrakların bulunduğu coşkulu yürüyüş esnasında megafon ile farklı dillerde müzikler ve marşlar çalındı.

Miting alanına geri dönen yaklaşık 13 kortejde faşizmi ve hak gasplarını teşhir eden sloganlar devamlı duyulmaktaydı. Bu sırada 1 Mayıs komitesi adına sunulan konuşmada genel olarak yeni ırkçı yabancılar yasasına karşı mücadelenin kitleler ile olabileceği noktasında vurgu yapıldı. Devlet eliyle topluma dayatılan ırkçılığa karşı anti-faşist mücadelenin geliştirilmesi ve enternasyonal birliğin önemine vurgu yapıldı. İki gün önce yeni yabancılar yasasının parlamentoda onaylanmasına rağmen, mücadeleye bir çok boyutta devam edileceği açıklandı.

Yapılan birçok konuşmadan sonra Partizan taraftarları, Dersim’de şehit düşen beş kadın gerillalara atfen düzenlenen Innsbruck’daki anma etkinliğinin çağrısını yaptı. Bu görkemli 1 Mayıs eylemliğine davul ve zurna eşliğinde çekilen halaylarla son verildi.

ZÜRİCH

Enternasyonal Proletarya’nın Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs, İsviçre nin birçok bölgesinde kutlanıldığı gibi Zürich şehrinde coşkulu bir şekilde kutlandı. İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu (İTİF) merkezi olarak Zürich şehrinde Krizin Faturasını Ödemeyeceğiz! Sloganıyla oluşturulan Devrimci Blok Ekseninde yürüyüşte yer aldı.

Devrimci Bloğu oluşturan ( İDHF – İTİF – İGİF ) Kurumlar ortak sloganı Krizin faturasını İşçi ve Emekçilere ödetemezsiniz şeklinde oldu. Ayrıca Türkiyeli devrimci örgütlerde kortejlerde yerlerin alarak 1 Mayıs coşkusuna coşku kattılar. Yürüyüş boyunca Almanca Türkçe ve Kürtçe sloganlar atılarak, ATİK in çıkarmış olduğu 1 Mayısa ilişkin almanca ve Türkçe bildiriler yoğun bir şekilde dağıtımı sağlanıldı.

Binlerin buluştuğu 1 Mayıs alanına İTİF ve Partizan kortejinin en önüne Dersim de şehit düşen gerillaların resimleri ve arkasında Halk Savaşçıları Ölümsüzdür! Yazılı pankart eşliğinde konuya ilişkin çıkarılan bildirilerin dağıtımı yanı sıra atılan Dersim Şehitleri Ölümsüzdür sloganları eşliğinde yürüyüşe geçildi.

İTİF ise pankart, flamalar ve çeşitli dövizlerle Ücret Baskısına Son! 4000 Asgari Ücret Hemen Şimdi ! Lohndruck Stoppen! 4000 Mindestlöhne Jetz! – Atom Santralleri Derhal Kapatılsın ! Soforttige Stillegung aller Atomkraftwerke ! Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi ! Es lebe der Proletarische Internationalismus ! – Krizin Faturasını Ödemiyeceğiz ! taleplerini gündemleştirdi.

Yürüyüş sonunda Devrimci Blok şehit düşen gerillalar için yapılacak anmaya tüm kitlenin katılması için duyuru yapılmasıyla sonlandırıldı.

BASEL

Binlerce emekçi İsviçre nin birçok şehrinde, 1 Mayıs alanlarında coşkulu kutlamalar yaptı. Bunlardan bir tanesi de Basel şehrinde gerçekleştirildi. 1 Mayıs komitesi tarafından organize edilen yürüyüşe Basel İTİF taraftarları da alanda yerlerini aldılar. Merkezi olarak 1 Mayıs’ta Zurich’e katılım sağlanmasından dolayı, Basel de kalan kitlemizle birlikte 1 Mayısı ATİK flama ve dövizlerin yanı sıra güne ilişkin çıkarılan bildirilerin dağıtımı gerçekleştirilmiş ve kortejin önüne davul ve zurna eşliğinde kitlenin odak noktası olunmuştur.

Bu şehirde de Partizan gibi örgüt ve yapılar da yürüyüşe katılım sağladı. Basel şehrinde bu yıl 1 Mayıs kutlamalarında en dikkati çeken şey ise göçmen emekçilerin yoğun bir katılımı olmuştur.

ULM

1 Mayıs’ı bu yılda yine sendikaların ve Kitle örgütlerinin katılımıyla DGB binası alanında binbeşyüzü aşkın bir katılımla yürüyüş ve miting yapılarak kutlandı. Göçmenlerin yoğun katılım sağladığı 1 Mayısa AGİF, ADHF, Kürdistanlılar, Alevi Dernekleri, Halk Cephesi, DiDF katılım sağladı.

Yürüyüş alanında DEKÖP-Ulm bileşenleri içinde yer alan ve yaklaşık ikiyüz elli yakın bir kitlenin yürüdüğü kortej renkli görüntüsü davullu zurnalı ve Afrikalı tam tamcıların katılımıyla canlı bir ortam yarattı. Kortejin önünde Almanca ‚Dünyanın bütün işçileri birleşiniz‘ pankartının ardından altı saatlik iş günü talepli ATİF ve Almanca ‚Emperyalist savaşlara hayır‘ ATİK pankartlarının yanı sıra çeşitli bayraklar taşındı.

HANNOVER

Hannover KGF derneği her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs’ı Hannover’de coşkuyla kutladı. Saat 10:00 da yürüyüş kortejinde yerini alan ATİK taraftarları 1 Mayıs pankartının arkasında yaklaşık 50 kişilik bir kitleyle yürüdüler. Miting alanına 3 koldan giren kitle sayısı toplam 10.000’i buldu. Yürüyüşe DİDF, ADHK, MLPD, die Linke, SPD, YEK-KOM, Hannover Alevi Federasyonu ve sendikalar katıldı. Bu yılki 1 Mayıs kutlamasının geçen seneye göre daha kalabalık ve daha coşkulu olduğu gözlerden kaçmadı.

DARMSTADT

Enternasyonal Proletarya’nın Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs Almanya Türliyeli İşçiler Federasyonu – Darmstadt’ın da katılımı ile coşkulu bir şekilde kutlandı. Darmstadt DGB önünde saat 09:30‘da toplanan kitle saat 10:00 da yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında ATİK tarafından hazırlanan Almanca ve Türkçe bildirileri geniş bir şekilde dagıtıldı.

Yürüyüşte her yıl olduğu gibi en coşkulu kitleye sahip olan ATİF kitlesi tarafından, hep bir agızdan bir çok kez ‘1 Mayıs, 1 Mayıs seni yaşatacağız!’, ‘Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!’, ‘Emperyalizme ölüm, Yaşasın Sosyalizm!’ sloganları atıldı.

Yürüyüşe yaklaşık 700 kişi katılırken ATİF kortejinde 80 kişinin katılımı dikkat çekti. Göçmenlerin yoğun katılım sağladığı 1 Mayısa YEK-KOM, Halkevi Darmstadt, DİDF ve Bergstrasse Alevi Derneği katıldı. Miting alanına gelindiğinde konuşmalar yapılırken çeşitli yayınlar ve Dersim‘de şehit düşen gerillara yönelik bildiriler dagıtıldı. Ayrıca Halkevi Darmstadt´ın düzenlediği ve ATİF Darmstadt‘ın da desteklediği 1 Mayıs pikniğine katılındı.

LİNZ

Yukarı Avusturya`nın Linz şehirindede Enternasyonal Proleteryanin Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs çoşkuyla kutlandı. “Sozialdemokratların“ önderliğinde gerçekleştirilen 1 Mayıs`in haricinde, Linz şehrinde alternativ 1 Mayıs yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 yılı aşkındır var olan Alternativ platformun içerisinde Türkiyeli devrimci, demokratik kurumların yanı sıra yine yerli ilerici kurumlar ve Avusturya Komünist Partiside bulunuyor.

KPÖ`nün platformun demokratik bir irade ile işlemesi önündeki engelleyici tutumu ve yine A/P ilkesine dönük anti demokratik ve geri, uygulama ve yaklaşımlarından kaynaklı olarak Türkiyeli devrimci, demokrat kurumların ortaya koyduğu demokratik irade sonucunda bu platformdan ayrılarak, platformun filli olarak ortadan kalkmasıyla birlikte demokratik, ilerici 1 Mayıs platformunu oluşturmaları ile Linz şehrinde önemli bir devrimci pratiğe imza atmış oldular.

Avusturya`da Koalisyon partisi SPÖ`nün (“Sozialdemokratische Partei Österreich“) özellikle tasfiyeci politikalari ile yedeği haline düşen KPÖ 1 mayıs`a hazırlık çalısmalarında da provakatif anlayışını sürdürmüştür. 1 Mayıs`ta ise Türkiyeli devrimci, demokratik kurumların ve yine bazı yerli, ilerici demokratik kurumların oluşturduğu 1 Mayıs korteji 400 kişiyi aşkın bir kitleyi oluşturmustur. Avusturya Türkiyel İşçi ve Gençlik Federasyonu, YDG ve yine Partizan korteji 130 kişilik bir kitleyi oluşturmustur. Bunun yanısıra, platformda Mezopotamya Anadolu Kültür Merkezi, ADHF, ADA kurumları da yer almıştır.

Yağmurun yürüyüş boyunca yağmasına rağmen kitlenin hem yürüyüs içerisinde ve yine kapanış mitinginde çoşkulu bir şekilde alanda kalması ve sloganlarda canlılık göstermesi bu yılkı 1 Mayıs yürüyüşünde oldukça dikkat çekmiştir. Kapanış mitinginin yapıldığı Hauptplatz`da Türkce ve Almanca yapılan açıklamanın sonucunda yapılan saygı duruşuyla 1 Mayıs yürüyüşü sonlandırıldı.

STRASBOURG

2000’den fazla kitlenin katıldığı 1 Mayıs yürüyüşü saat 10’da, Bourse Meydanı’ndan başladı. ATİK, ADHK ve MKM kurumlarının Fransızca, Türkçe ve Kürtçe ‚Yaşasın 1 Mayıs‘ yazılı ortak pankart arkasında katıldığı yürüyüşe ayrıca Türkiyeli kurumlardan DİDF ve AKM de katıldı. Sık sık Fransızca, Türkçe ve Kürtçe ‚Yaşasın 1 Mayıs‘ sloganlarının atıldığı yürüyüşte, kurumların yazdığı ortak bildiri okundu. Alanda ATİK’in 1 Mayis’a ilişkin bildirisinin Fransızcası yoğun bir şekilde dağıtıldı.

Bunun yanında Dersim ‘de şehit düşen 5 TIKKO gerillası için alanda TKP/ML MK SB imzalı bildiri okundu. Aynı bildiri Türkiyeli kitle içerisinde de dağıtıldı.

Çeşitli devrimci ve enternasyonal marşların dinletildiği yürüyüş, Strasbourg’un çeşitli sokaklarından geçilerek yine Bourse Meydanı’nda halaylarla sonlandırıldı.

PARİS

Fransa’nın Paris bölgesinde bu sene 30 bin emekçi alanlara çıktı. Aralarında ATİK’in de bulunduğu Türkiyeli kurumlar, bu seneki  1 Mayıs yürüyüşüne ‚Devrimci 1 Mayıs Platforumu‘ bileşeni altında katıldı.

Çeşitli Fransızca, Türkçe ve Kürtçe sloganların atıldığı yürüyüşe ATİK taraftarları ‚Kahrolsun Emperyalizm, Faşizm ve Her Türden Gericilik‘ ve ‚ABD Kanlı Ellerini Ortadoğu’dan Çek‘ pankartlarıyla katıldılar. ATİK kortejinin en önünde ise, Dersim ‘de şehit düşen 5 Halk Ordusu savaşçısının resimlerinin yer aldığı ‚Partizan‘ imzalı pankart kitleden yoğun ilgi gördü.

Alanda ATİK’in 1 Mayıs’a ilişkin hazırladığı bildirinin yanı sıra, Dersim şehitleri için hazırlanan TKP/ML MK SB imzalı bildiri de yoğun bir biçimde dağıtıldı.

Yürüyüş, hem belirlenen ortak sloganlar hem de kendi belirledigimiz sloganların atılması ve bitiş yerine gelindiginde ise eşit, özgür ve emekçilerden yana bir dünya mücadelesine bağlılığın kitlenin ortaklasa haykırışıyla ifade etmesiyle sonlandırıldı.

MULHOUSE

Mulhouse ‘da 1000’den fazla kitlenin katıldığı yürüyüşle 1 Mayıs coşkulu bir şekilde kutlandı. Yürüyüşte Fransız kurumlar ortak bir şekilde yürüdü.  ATİK, ADHK, KURD-KON, DİDF ve AVEG-KON, Fransızca, Türkçe ve Kürtçe ‚Yaşasın 1 Mayıs‘ yazılı ortak pankart arkasında birlikte yürüdü. Ortak bildiri olarak, ATİK’in 1 Mayıs bildirisinin Fransızcası okundu.

Türkiyeli kurumlardan AKM ve MLKP’nin de katıldığı yürüyüş boyunca ATİK’in 1 Mayıs bildirisinin Türkçesi ve Fransızcası aralıklı olarak okundu. Yürüyüş çeşitli atılan sloganlarla sonlandırıldı.

LYON

Bu seneki 1 Mayıs yürüyüşü Villefranche’da gercekleştirildi. Katılım oranının az olduğu yürüyüşte aralarında ATİK taraftarlarının da bulunduğu 50 kişilik Türkiyeli kitlenin yanı sıra, toplamda 500 kişilik kitle vardı. Yürüyüş sloganlarlar sonlandırıldı.

NANTES

Bu sene katılımın düşük olduğu Nantes’taki yürüyüşte ATİK taraftarları bayrak ve flamalarıyla yerlerini aldılar. Yürüyüş, kitlenin çeşitli sloganları eşliğinde bitirildi.

NANCY

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı, çeşitli parti, sendika ve derneklerin yer aldığı 1 Mayıs yürüyüşünde Partizan ve ATİK taraftarları da pankart, bayrak ve flamalarıyla yerlerini aldılar. İşci sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’a ilişkin atılan sloganlarla yürüyüş sonlandırıldı.