Anasayfa , Avrupa , ATİF : Yaşasın Rote Flora

ATİF : Yaşasın Rote Flora

atiflogoATİF | 13 – 01 – 2014 | Hamburg’ da çeşitli otonom, solcu ve antifaşist gruplar tarafından kullanılan  “Rote Flora” kültür merkezi Hamburg emlak ve finans dünyasını yıllardır rahatsız etmektedir. Bu yüzden devlet burayı boşaltmak istemektedir. Rote Flora “yok olmalıdır’”çünkü lüks metropollerin azami tüketim ve kâr için tüm dünyada süre gelen dönüştürmeye karşı ayak diretmektedir.”Yok olmalıdır” çünkü burjuvazinin şehir ve il politikaları için belirlemiş oldukları  kıstasların önünde engel teşkil etmektedir. “Yok olmalıdır’”çünkü inatçı ve alternatif bir proje olarak Hamburg’un “modern şehir” görünümünün üzerine gölge düşürmektedir ve Hamburg polisinin ırkçı ve faşizan zihniyeti ile uyuşmamaktadır.

Bu yüzden sermaye egemenleri “Rote Flora” ve işgal edilmiş “Esso Evlerini“ boşaltmak ve yok etmek istemektedirler. Bağımsız ve otonom bir Rote Flora yerine, Sternschanze bölgesindeki kira fiyatlarını olabildiğince artırmak için daha kazançlı yeni projeler yoktan var edilmek istenmektedir. Hamburg polisinin  gerici yasalara dayanarak, yaptığı keyfi kontroller sonucu Hamburg’da göçmenlerin, solcuların ve yoksulların yoğun olarak yaşadıkaları üç semti „tehlikeli bölge” ilan etmesinin hiç bir yasal dayanağı olmadığı gibi Alman Anayasa’sınada aykırıdır aynı zamanda.

Ama hedef göçmen, solcu, antifaşist, sosyalist ve komunistleri baskı altına almak olduğunda her zaman olduğu gibi Alman devleti bu sefer de “özel hukuk” uygulamıştır. Kültür merkezinin kapatılmasına tepki olarak kitle halinde dayanışma ve protesto gösterilerinin ardından Hamburg’da Sankt Pauli, Schanzenviertel ve Altona’da bazı bölgeler „tehlikeli bölge” ilan edilerek en temel insan hakları “özel hukuk” yoluyla ihlal edilmiştir. Polise özel hakmış gibi gösterilen bu yeni baskı metodları, kapitalist üretim sisteminin insan haklarını modern bir biçimde ihlal etmesinden başka bir şey değildir aslında. Her şeye rağmen Hamburg’da binlerce insan bu baskı furyasına ve her türlü riyakar politikalara karşı direnmektedir.

Biz Almanya’daki en eski işçi federasyonlardan biri olarak Hamburg’daki Rote Flora ve diğer işgal edilmiş Esso evlerine karşı sürdürülen saldırıların ve baskıların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Bu merkezlerin maruz kaldıkları eziyetlerden ve baskılardan aynı zamanda SPD suç ortağı olarak görüyor, farklı düşünen, alternatif yaşam tarzını benimseyen insanlar üzerindeki haksız  ve adeletsiz uygulanan güvenlik politikalarının derhal son bulmasını talep ediyoruz.

Biz Rote Flora ve benzeri alternatif kültür merkezlerini otonom, antifaşist, antirasist ve yaratıcı yaşam alanı haline getirmek isteyen insanları destekliyor ve bir kez daha Türkiye’de AKP hükümetinin yapmak zorunda kaldığı acı tecrübeyi hatırlatıp  „rüzgar eken fırtına biçer” diyoruz. Emekçilerin, farklı ve ileri görüşlü insanların gerçek anlamda  kurtuluşları, özgürlük mücadelesi için daha fazla cesaretten geçer. Bunu çok kısa bir süre önce çeşitli Arap ülkelerinde, Brezilya’da, Yunanistan’da  ve Türkiye’deki olumlu gelişmeler göstermiştir.

Bu yüzden taleplerimiz şunlardır:

Rote Flora, Esso Evleri ve benzeri projelere  özgürlük!

Pahalı ve kapitalist mega projeler yerine ucuz ve sosyal ikamet olanakları!

Göçmenlere ve ilticacılara sınırsız oturma ve çalışma izni!

„Tehlikeli bölge”  uygulamasının kaldırılması!

Her yer Rote Flora, her yer direniş!

ATİF : Viva Rote Flora!

Hamburg’da Direniş!

 

Yaşasın enternasyonal dayanışma!