Home , Avrupa , ATİF: AP Seçimlerinde  “Enternasyonalist Liste/ MLPD’ye Oy Vermeye Çağırıyoruz!

ATİF: AP Seçimlerinde  “Enternasyonalist Liste/ MLPD’ye Oy Vermeye Çağırıyoruz!

Avrupa Parlamentosunda yer alacak yeni milletvekillerin seçimi için 9 Haziran’da Avrupa Birliği ülkelerinde merkezi seçimler yapılacaktır. Yapılacak bu seçimlerde, burjuva partileri birbirleriyle yarışacaklardır. Fakat bunlardan faşist ve gerici partiler bu süreci daha da güçlenmek için kullanacaklardır. Özellikle de Almanya’da faşist AfD partisi, “Önce Vatanımız” sloganı altında, göçmenlere yönelik faşist propagandayla seçimlere katılmaktadır. 

Aynı zamanda Almanya’daki burjuva partileri de göçmen karşıtlığı üzerinden aynı şekilde birbirleriyle yarışmaktadırlar. Avrupa Parlamentosunda yer alan partilerin son olarak mültecilerin geldikleri ülkelere geri gönderilmesine yönelik çıkardıkları yönelim yasalarındaki ortak tutumları bunun bir göstergesidir. Gene Almanya’da aynı minvalde çıkarılan yasalarda bu ırkçı ve ayrımcı siyaseti görmekteyiz. 

ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu) olarak, Almanya’daki yerli ve göçmen işçi ve emekçileri, yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde; gerici, ırkçı, faşist partilerine oy vermeyerek tavır belirlemeye çağırıyoruz. Seçimlerde oyların bizimde bileşeni olduğunuz “Enternasyonalist Liste/ MLPD”ye vermeye çağırıyoruz. 

Neden Enternasyonalist Liste/ MLPD”

Dünya’da egemenliğini geliştirmek için diğer emperyalist güçlerle mücadele etmek için oluşturulan Avrupa Birliği’ne karşı olduğu ve buna karşı mücadele ettiği için.

Küresel çevre felaketinin sorulusunun azami kar için insanları ve doğayı sömüren uluslararası finans tekellerine karşı çıktığı için. Küresel çevre felaketine karşı, ortak mücadeleyi geliştirmek için mücadele ettiği için. 

Başta AfD olmak üzere, tüm faşist parti ve örgütlerin yasaklanmasını savunduğu ve ırkçılğa, faşizme karşı ortak mücadeleyi geliştirdiği için. 

Alman devletinin savaş bölgelerine silah sevkiyatına karşı olduğu, Gazze’de İsrail devletinin gerçekleştirdiği katliama, Türk devletinin Kürtlere yönelik katliamlarına karşı çıktığı ve emperyalist devletlerin yeni bir dünya savaşına hazırlanmalarına karşı çıktığı için. 

İşçi ve emekçilere yönelik saldırılara karşı çıktığı, genel grev hakkının kazanılması için mücadele ettiği, tam ücret karşılığında haftada 30 saat çalışma süresini talep ettiği ve kitlesel yoksulluğa karşı çıktığı için. 

Mültecilerin, ülkelerinde baskı ve sömürüden kaynaklı Avrupa’ya gelmek zorunda kaldığı ve yaşananlardan Avrupa ülkelerinin birinci derecede sorumlu olduğu ve mültecilere yönelik ırkçı ve ayrımcılığa karşı çıktığı için. 

Yerli ve göçmenlerin; ırkçılığa, ayrımcılığa, faşizme, baskı ve sömürüye karşı ortak mücadelesini savunduğu ve bunun için mücadele etiğinden ötürü Enternasyonalist Liste/ MLPD’yi destekliyoruz. Bu savunduklarından dolayı tüm ilerici kitleleri oy vermeye çağırıyoruz. 

ATİF- Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu