Anasayfa , ATİF , ATİF: ‘2016 Yılına, Yeni Mücadele Yılına Merhaba!’

ATİF: ‘2016 Yılına, Yeni Mücadele Yılına Merhaba!’

atiflogoATİF |31-12-2015|  İnsanlar tarihler boyunca yaşam seviyelerini yükseltmek için emek harcadılar. Emeğin en yüce değer olduğunu gördüler. Emek verince kullandıkları araçların geliştiğini,daha az beden gücü harcadıklarını, dillerinin geliştiğini, barınma-beslenme seviyelerinin yükseldiğini gördüler. Özellikle kadınların toprağı kullanma ve hayvanları evcilleştirme mücadelesindeki emekleri toplumsal bir belirleyiciliğe dönüştü. Zulmün, sömürünün, savaşların olmadığı bir toplum hayat sürmeye başladı.

Sınıfların ortaya çıkması ve sınıf savaşlarının başlamasından beri savaşlar, ölümler insanlığın yakasından düşmedi. Bugün dünyanın bir çok yerinde emperyalist devletlerin kendi çıkarları için başlattığı savaşlar devam ediyor. Ukrayna, Afganistan ve Ortadoğu’da açık bir savaş yaşanıyor ve bu savaştan dolayı milyonlarca ınsan hayatını kaybetti, Milyonlarca insan göçediyor. Avrupaya akın akın gelen göç dalgasının nedenlerini ve niçinlerini dünya halklarına iyi anlatıp ezilen halkları örgütleyemezsek bu acıları insanlar daha cok çekecek.

Gerek Almanya gereksede geldiğimiz ülkede acılar bitmiyor. Acılara neden olan sorunlara karşı ortak paydalarda birleşip kapitalist-emperyalist sistemlerin insanlara acı çektirmelerini durdurabiliriz.

Biz, Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) olarak, insanın insan tarafından her türlü sömürüsünün ve zulmünün olmadığı bir dünya istiyoruz. İnsanların doğdukları yerde doyup-yaşadığı, kendi ana dillerinde eğitim-öğretim yapabildiği, kendi inançlarını özgürce yaşadığı, kadın ve erkeğin tam hak eşitliğinin olduğu, tüm çocukların toplum güvencesinde büyüdüğü, dünyanın bütün uluslarının eşit haklara sahip olduğu bir dünya istiyoruz.

Göçmen işçi ve emekçilerin yeni yılda yeni kazanımlar elde etmesini umut ediyoruz. Sınıf devrimciliğinin tüm yaşantımıza damga vurduğu, zaaflı yanlarımızın ve yanlış çalışma tarzlarımızın terkedildiği, bulunduğu yerde yeniyi ve doğruları temsil eden bir kişiliğin şekillendiği, sürecin zorluklarına karşı sınıf perspektifiyle hareket edildiği bir yıl olması umuduyla tüm göçmen işçi ve emekçilerin, tüm dernek ve komitelerde yeralan yoldaşlarımızın yeni yılını/yeni mücadele yılını kutluyoruz.

ALMANYA TÜRKİYELİ İŞÇİLER FEDERASYONU