Home , Avrupa , ATİF 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri sokağa çağırıyor!

ATİF 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri sokağa çağırıyor!

ALMANYA |30.04.2019| Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu – ATİF 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri sokağa çağırıyor:
 
1 Mayıs’a Çağrı;
 
Emeği gasp edilen işçiler, emekçiler ve ezilen göçmen halklar;
 
133. yılını kutlayacağımız 1 Mayıs ‘a sayılı günler kalırken, emperyalist sistemin talan, sömürü ve savaşları kesintisiz devam ediyor. Aşırı kar hırsı uğruna, dünyamızı yaşanmaz bir duruma getiren barbar emperyalistler, tüm krizlerin yükünü çalışan emekçiler ile ezilen halkların sırtına yüklemiş bulunuyorlar. Kitleleri korkutmak, tedirgin etmek ve göz dağ vermek için, bir yandan ırkçı faşist partileri güçlendirerek iktidara taşıyorlar, diğer yandan da, tarihte zor mücadeleler sonucu, ağır bedeller ödenerek, kazanılmış olan sosyal haklar, gün be gün gasp edilerek geri alınıyor.
 
Bugün mevcut emperyalist barbarlığa karşı, insanca çalışmak ve insanca yaşamak isteyen biz milyonlar olarak, tam ücret karşılığı 6 saatlik iş günü, eşit işe eşit ücret, demokrasi, özgürlük ve adalet gibi, insanlığın temel sorunlarını içeren, özlem ve taleplerimizi, birlik mücadele ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs’ta tüm gücümüzle haykıralım. Sokakları mücadele meydanlarına çevirelim. Bu bilinçle, en güçlü kitle katılımı sağlamak için seferber olalım. Bu vesileyle; 1 Mayıs’ın temsil ettiği ‘Birlik, Dayanışma ve Mücadele gününde, tüm devrimci, demokrat ve ezilen mazlum ulusları, 1 Mayıs günü, aşağıda belirtiğimiz adreslerde, yapacağımız etkinliklere katılmaya çağırıyoruz.
 
TAM ÜCRET KARŞILIĞI 6 SAATLİK İŞ GÜNÜ HEMEN YAŞALLAŞMALIDIR!
İNSANCA ÇALIŞMAK ve YAŞAMAK İÇİN, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET!
TÜM FAŞİST PARTİ VE ÖRGÜTLER DERHAL KAPATILMALIDIR!
 
ATİF – Almanya Türkiyeli İsçiler Federasyonu