Home , Haberler , Amed’de Kaypakkaya paneli!

Amed’de Kaypakkaya paneli!

amed_kaypakkaya_panel_1AMED |25-05-2013 | Katledilişinin 40. yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın güncelliği Amed’de düzenlenen bir panelle tartışıldı.

Panel öncesi çağrı amacıyla afişlemelerle ve bildirilerle Amed sokaklarında yaygın dağıtımlar yapıldı. Panelin duyurusu amacıyla çıkarılan ozalitler Amed’in birçok bölgesine asıldı, bölgedeki birçok kuruma gidilerek panele çağrı yapıldı. Panelin yapıldığı Belediye Konferans Salonu İbrahim Kaypakkaya, Dörtler, Haki Karer, Kazım Çelik, Sakine Cansız’lar, Sinan Cemgil, Beşler, Yurdal ve Mazlum Erenci ve Hasan Ocak’a ait resimlerle donatıldı. 21 Mart’ta başlayan kampanya çalışmaları kapsamında düzenlenen panele kitlenin ilgisi iyiydi.

Amed Milletvekili Emine Ayna, ESP adına Ziya Ulusoy ve Partizan temsilcisinin katıldığı panelde programa dair yapılan kısa bir açıklamadan sonra tüm devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Bu sırada İbrahim yoldaşa yazılmış bir şiir okundu. Saygı duruşu “Şehit namirin” ve “Önderimiz İbrahim İbrahim Kaypakkaya” sloganlarıyla sona erdirildi. Ardından “and olsun ki adını şan olsun ki andını yaşatacağız” isimli sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Oldukça ilgi gören sinevizyonun ardından panele geçildi.

Bir Partizan okurunun moderatörlüğü yaptığı panelde, Kaypakkaya’nın katledilişinin 40. yılında Amed de tartışılmasının önemine değinilerek Kaypakkaya’nın görüşlerinin hala güncel olduğuna dikkat çekildi.

Panelde ilk sözü ESP adına Ziya Ulusoy aldı. Ziya Ulusoy, İbrahim Kaypakkaya’nın gençlik dönemlerinden bahsederek ortaya koyduğu tezlerle 71 devrimci çıkışında ayrı bir yer edindiğini vurguladı özellikle de Kemalizm ve ulusal mesele kapsamında ortaya koyduğu tezlerin halada güncel olduğunu açıkladı. “Kemalizm’i ifşa etmesi özellikle Ermeni katliamının ilk defa o dönemde İttihatçılar tarafından yapıldığını söyleyen yine İbrahim Kaypakkaya’dır. Sosyalizme olan bağlığı ve hala da güncel olması bu sebeptendir. Ser verip, sır vermeme ve tahlil yeteneği İbrahim’i o dönem devrimci önderlerinden ayrı bir yerde tutar. Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkının tanınması anlamında da ortaya koyduğu tezlerle farklı bir yer edinmiştir” diyen Ulusoy son gelişmelere üzerine de fikirlerini dile getirdi.

Ardından sözü Emine Ayna aldı.

Siyasal anlamda en önemli yönü Türk kimliğiyle Kemalizm’i bu kadar köklü ele alan ilk Devrimci Önderdir. Türkiye’de ulus devlet anlayışını ele alması onun farklılığını ortaya koyuyor” diyen Emine Ayna, Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı konusunda Kaypakkaya’nın döneminin diğer önderlerinden daha ileride bir duruş sergilediğini dile getirdi. Emine Ayna, Kaypakkaya’yı anmanın önemli olduğunu bununla birlikte onu anlamanın, onun her gittiği yerin sosyo-ekonomik yapısını araştıran, öğrenmeye doymayan özelliğinin bugünün devrimcileri için örnek alınması gerektiğini dile getirdi.

Ayna’dan sonra sözü Partizan temsilcisi aldı.

Partizan Temsilcisi, 40. yıl vesilesiyle gerçekleştirilen kampanya çalışmalarından, kampanya kapsamında yapılan etkinliklerden bahsederek Kaypakkaya korkusunun hala güncel olduğunu vurguladı. 68 kuşağının nasıl ortaya çıktığını, İbrahim’in hesaplaşma, kopuş ve yeni bir yol çizerek 71 devrimci çıkışında ayrı bir yer edindiğini ifade etti. Ulusal soruna dair İbrahim’in ortaya koyduğu çözümden bahseden Partizan temsilcisi, ulusal baskının Kürt işçi ve emekçileriyle birlikte bir bütün olarak Kürt ulusuna yapıldığını vurguladı. İbrahim’in Kemalizm’le hesaplaşmasına değinen Partizan temsilcisi, Kaypakkaya’nın devletin faşist niteliğini analiz ettiğini buradan hareketle silahlı mücadeleyi temel mücadele biçimi olarak belirlediğini halk savaşı stratejisini savunduğunu belirtti.

Kaypakkaya günceldir çünkü ülkenin temel iktisadi yapısı esas olarak aynıdır. Kaypakkaya günceldir çünkü Kemalizm kendini günün koşullarına göre yeniden üretse de faşist karakterini hala korumaktadır. Kaypakkaya günceldir çünkü işçi sınıfının, köylülerin Kürt ulusunun mücadelesinden direnişinden beslenmiştir. Bu direnişler olduğu sürece Kaypakkaya’nın düşünceleri de yaşayacaktır. Kaypakkaya günceldir çünkü bize somut koşulların somut tahlilini yaparak mücadelenin en ileri noktalarına dayanarak Türk hakim sınıflarına karşı mücadele etmeyi öğretmiştir” diyen Partizan temsilcisi nerede direniş ve mücadele varsa Kaypakkaya’nın orada yaşayacağını dile getirdi. Kaypakkaya’nın düşünme sistematiğinin kendileri açısından örnek alındığını dile getiren Partizan temsilcisi, ardıllarının bu mücadeleyi devam ettireceğini söyleyerek sözlerini bitirdi.

amed_kaypakkaya_panel_3

Sunumların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde sorular büyük oranda işçi ve emekçilerin örgütlenmesi, sendikaların durumu üzerine oldu. Söz alan bazı katılımcılar Kaypakka’yanın çeşitli konulardaki görüşlerini dile getirerek onu andı. Bir katılımcı Emine Ayna’ya gerillanın geri çekilmesi ve demokratik özerklik projesinin ertelenmesi üzerine bir soru sordu.

Panelistler tek tek söz alarak sorulara cevap verdi. Emine Ayna’da kendisine yönelen soruya kurumsal değil kendisini bağlayan bir yanıt verdiğini söyleyerek böyle bir ertelemenin olmadığını söyledi.

Panel’e 78’liler, ESP, Hebun LGBT, KESK, Keskesor, MEYA-DER, HDK, DHF ve BDP destek verdi.