Home , Avrupa , Almanya’da ki Politik Sürece İlişkin Paneller Gerçekleştiridi

Almanya’da ki Politik Sürece İlişkin Paneller Gerçekleştiridi

Hessen |17.01.2018| Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) Hessen tarafından bölge çapında paneller serisi gerçekleştirildi. Federal Parlamento Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut ve ATİF temsilcisi Ufuk Berdan’ın katıldığı paneller Mannheim, Frankfurt ve Ober-Ramstadt’ta yapıldı. ‚Almanya‘da politik iklim ve yükselen ırkçılık/neo-faşizm’ konulu panellere devam edilecek.

„AfD Ezilenlerin Partisi Değildir“

Panellerde söz alan ATİF temsilcisi Ufuk Berdan, Almanya genel seçimlerinden bu yana kurulamayan hükümet ve bunun gerekçeleri üzerine bir konuşma yaptı. Berdan: „Almanya‘da ilk defa bu kadar uzun süre bir hükümet kurulamamıştır. Hükümet kurulamamanın bir politik krize tekabül ettiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu durum egemenlerin yönetememe krizi olmakla beraber, aynı zamanda kitlelerin gidişattan memnun olmadığının bir göstergesidir. Almanya’da ekonomik gidişat iyi olmasına karşın politik arena bununla aynı orantıda değildir. Hükümet kurmak egemenler arası çatışmadan kaynaklı eskisi gibi kolay olmamaktadır. Ama tüm bu çatışmalara rağmen mutlaka ortak çıkarları dogrultusunda bir hükümet kuracaklardır. İki büyük parti tarafından hükümetin kurulmasıyla birlikte AfD gibi ırkçı bir parti ana muhalefet partisi olacaktır. Bu ise sitemdeki krizi tetikleyecek bir gelişmedir“ dedi. Irkçılığın son dönemlerde PEGİDA gibi örgütlenmelerden, son seçimlerde %12,6 oy alan Almanya için Alternatif (AfD) türünden partiye evrildiğini ve seçimler vasıtasıyla kitleselleştiğini aktardı.

Uluslararası arenada iktidarların sağa kaydığını belirten Berdan, Mali sermayenin devletleri aşan gücüne vurgu yaptı ve Almanya gibi emperyalist ülkelerde orta ve milli sermayenin AfD gibi partilere yatırım yaptığını, AfD’nin ezilen kesimlerin partisi olarak çıkmadığını ancak ezilenler içinde kitle tabanı kazanmanın amacını güttüğünü belirtti. Gelinen süreçte AfD’nin savunduğu birçok uygulamanın artık hükümet ortakları tarafından sahiplenildiğini, demokratik haklara yönelik saldırıların arttığını ve burjuva demokratik hakların dahi budandığını dile getirdi.

Kitlelerin tüm saldırılarına rağmen çaresiz olmadıklarını, geniş örgütlenmeler ile bu saldırılara karşı durulmasını önemli olduğunu vurgulayan ATİF temsilcisi, yerellerden genele doğru her sorun kapsamında kitlelerin biraraya gelmesinin önemine değindi. Berdan, devletler arası çıkar iliskileri, yükselen ırkçılık, mülteci sorunu, emek sömürüsü gibi güncel konulara açıklık getirerek sunumunu sonlandırdı.

Eylül 2017’de yapılan seçimlerde Enternasyonalist Liste içinde çalışma yürüttüklerini dile getiren Berdan, bu çalışmanın ATİF’e önemli bir tecrübe kazandırdığını, Almanya seçimlerine daha aktif müdahil olunması gerektiğini anlattı.

„Halk mevcut sistemden rahatsız“

Federal Parlamento’ya Mannheim’dan seçilen Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut‘ta kendisi hakkında bilgiler verdikten sonra, Milletvekili seçilmesinin hemen akabinde Alman istihbaratının kendisine yönelik teşhir faaliyeti hakkında kısa bilgilendirmede bulundu. 2011 yılında Mannheim’da yapılan ve Alman polisinin saldırısına maruz kalan Kürt festivalinden kaynaklı bu teşhir faaliyetinin yapıldığın, kendisinin ve partisinin bu anti-demokratik uygulamaya karşı hukuksal süreci başlattıklarını aktardır.

Seçimler sonrası hükümet kurma sürecine değinen Akbulut, yaşanan krizin aslında devletlerin krizi olduğunu, AB’nin bir bütün bu krizden azade olmadığını, İngiltere’nin AB’den ayrılması ile birlikte dengelerin yeniden düzenlendiğini dile getirdi. Almanya’nın AB politikasına yön verdiğini dile getiren Sol Parti Milletvekili, Almanya’nın bu sayede Rusya ve ABD karşısında güç oluşturmaya çalıştığını dile getirdi. Almanya’nın güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ancak buna rağmenkapanan şirketlerin olduğunu ve asgari ücretle çalışan işçilerin ekonomik olarak yardıma muhtaç kaldıklarını anlatan Gökay Akbulut, asgari ücretin arttırılması için Sol Parti’nin talepleri olduğunu ve bu talebin saat ücreti olarak 12 olarak belirlediklerini söyledi.

Türkiye-Almanya ilişkilerinde hükümetin Erdoğan’ın politikalarına olan desteğini dile getiren Akbulut, Sol Parti’nin bu kirli ilişkilere karşı en tutarlı muhalefeti yaptığını, buna ilişkin soru önergeleri ile kirli ilişikileri ifşa etmek için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Gökay Akbulut, genel secimlerde ortaya çıkan tabloyu ve buna ilişkin olarak Sol Parti’nin oy kaybını değerlendirdi. Bu oyların tam karşıt düşünce olan, AfD gibi bir ırkçı – faşist partiye kayma sebepleri üzerinde durdu. Kitlelerin yasam koşullarının kötüleşmesinden yola çıkarak, iktididarda olan partilerin buna cevap olmadığını düşünen kitlelerin, tepki olarak AfD’yi seçmesi bu ırkçı partiyi parlamentoya taşımada büyük rol oynadığını dile getirdi. Alman devletinin savaş politikaları, taşeron sorunu ve artan yoksulluk gibi konularada değinen Akbulut, daha fazla bir araya gelme ve ortak noktalarda birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı

„Paneller devam edecek“

Mannheim, Frankfurt ve Ober Ramstadt kentlerinde paneller gerçekleştirildiğini ifade eden Ufuk Berdan, bir sonraki panelin Wiesbaden’de yapılacağını belirtti. Bu türden panellerle süreci farklı kurumlarla ele almaya devam edeceklerini belirten Berdan, tüm demokratik kesimlerin ortak platformlarda yer almasının önemli olduğunu dile getirdi ve önümüzdeki süreçte ortak adımların atılacağını ve yoğun bir pratiğin yaşanacağını dile getirdi.