Anasayfa , Haberler , Alevilik sosyo-kültürel bir yapıymış!

Alevilik sosyo-kültürel bir yapıymış!

ISTANBUL | 06 – 12 – 2012 | Alevi Bektaşi Federasyonları Eski Genel Başkanı araştırmacı-yazar Turan Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı  ve Maliye Bakanlığı’na birer dilekçe yazarak, Alevilere karşı uyguladıkları ayrımcı politikalara son verilmesini istedi. Her iki kurumdan da “red” yanıtı alan Eser,  Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına başvurarak her iki kurum  hakkında dava açtı.

‘BÜTÇEDEN KAYNAK AKTARILSIN’

Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı  ile Maliye Bakanlığına 31 Temmuz’da gönderdiği dilekçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının  bütçesinden  aktarılan kaynaklarda hukusuzluk yaşandığına dikkat çekerek, bütçeden Türkiye’de bulunan tüm cemevlerine kaynak aktarılmasını istedi.

Başkanlığa,  2012 yılı bütçesinden 3 milyon 891 TL kaynak aktarıldığını kaydeden Eser, Alevilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşı olarak vergisini ödediğini ancak bu vergilerin Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılarak, Sünni-Hanefi inancına mensup kişilere hizmet için kullanıldığını belirtti.

‘SÜNNİ-HANEFİ PROPAGANDASI YAPILIYOR’

Alevilerin vergisi ile hem Türkiye’de hem de yurt dışında Sünni-Hanefi inancının propagandasının yapıldığını ifade eden Eser, Sünni inancına mensup insanlara hizmet için camilerin yapıldığını, bunlar için kaynak aktarıldığını ve Sünni din adamlarına, imamlara, vaizlere, müftülere maaş ödendiğini belirterek, Alevilerin inancının ve ibadethanesinin ise yok sayıldığını söyledi. Dilekçesinde ayrıca Diyanet’in, Diyanet TV ve Dini Fetva verme faaliyetlerinden de söz eden Eser, Aleviler ve farklı inançlar hakkında fetva verme uygulamasının  Anayasa ve Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirterek, son bulması gerektiğinin altını çizdi.

DİYANET LAİK AMA İSLAMCI

Turan Eser’e yanıt veren Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisiyle çelişerek “laik” ilkesi çerçevesinde din konusunda mezhep, anlayış ve uygulama ayrımı yapmadığını öne sürdü. Ancak ardından da herhangi bir mezhebe göre değil, İslam dini bünyesindeki bütün mezhep, meşrep ve yorum çevrelerini içine alacak şekilde görevini yerine getirdiğini ifade etti.

‘CEMEVLERİ İBADETHANE DEĞİL’
Cami, mescit, sinagog, havra ve kiliseleri ibadethane olarak kabul eden Diyanet, cemevlerinin ise ibadethane olmadığını belirtti. İbadethanelerin elektrik ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Diyanet, Alevilik ve Bektaşilik’in ise ayrı bir din olmadığını ifade etti. Alevilik ve Bektaşilik’in, İslam dini içerisinde tasavvufi yönü öne çıkan sosyal-kültürel bir yapı olduğundan bahseden Diyanet, bu gerekçeye dayanarak cemevlerine bütçeden kaynak aktarılmasının mümkün olmadığını belirtti.  Maliye Bakanlığı ise Turan Eser’in dilekçesine yanıt vermeyerek, zımmi red işleminde bulundu.

‘İNSAN HAKLARINA AYKIRI’

Aldığı yanıtlar üzerine Turan Eser,  hem Diyanet İşleri Bakanlığına hem de Maliye Bakanlığı hakkında dava açtı. Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına 15 Ekim 2012’de başvuruda bulunan Eser, başvuru dilekçesinde Diyanet İşleri Bakanlığı ile  Maliye Bakanlığı’nın İnsan haklarına, Laik, Demokratik, Sosyal Hukuk Devleti ilkesine aykırı faaliyetlerde bulunduklarının altını çizerek, 633 sayılı kanunun 1. Maddesinin, Anayasa’nın 2. ve 136. maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmasını istedi. Eser, Maliye Bakanlığı’nın zımmi red işleminin  iptali için de  mahkemeye başvurdu.