Home , Avrupa , 19 ARALIK 2000 Katliamında, Hayatlarını Yitiren Devrimcileri Saygıyla Anıyoruz. Faşist Katliamı Bir Kez Daha Kınıyoruz!

19 ARALIK 2000 Katliamında, Hayatlarını Yitiren Devrimcileri Saygıyla Anıyoruz. Faşist Katliamı Bir Kez Daha Kınıyoruz!

AVRUPA | 05– 12 – 2012 | Dönemin ANAP, DSP ve MHP koalisyon hükümetinin ‘’Hayata Dönüş’’ adını verdiği, 19 Aralık cezaevle­ri katliamının 12. yılında, saldırıda hayatını kaybeden devrimciler; Y. Güder Öztürk, Fırak Ta­vuk, Ali Ateş, Asur Korkmaz, Özlem Ercan, Sefinur Tezgel, Nilüfer Alcan, Gülser Tuzcu, Sey­han Doğan, Mustafa Yılmaz, Cengiz Çalıkoparan, Murat Ördekçi Ahmet İbili, Alp Akça Akçagöz, Ercan Polat, Umut Gedik, Rıza Poyraz, Fidan Kalsen, İlker Babacan, Fahri Sarı, Sultan Sarı, Mu­rat Özdemir, Ali İhsan Özkan, İrfan Ortakçı, Hasan Güngörmez, Yasemin Cancı, Berrin Biçki­ler, Halil Önder ve ölüm orucunda hayatlarını kaybeden tüm devrimcileri saygıyla anıyor, 19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerinde, T.C Devleti tarafından yapılan katliamı, kınıyoruz. 19 Aralık 2000 tarihinde, toplam 20 cezaevinde yapılan katliamın, arka yüzünde, Emperyalist sistemin finans kuruluşu olan, İMF’nin ülkeye dönük aldığı yıkım kararlarının uygulanması içindi. ön koşul olarak; uygulamaya sokulmak istenen, emperyalist talan politikaların, serbestçe hayata geçirilmesi için, hem içerde, hem de dışarıda gelişen muhalefeti ve direnişi yok etmek, faşist diktatörlük için temel argüman ve görev olmuştu. 19 Aralık cezaevleri katliamının daha öncesine dayanan süreci kapsayarak, 1991 yılından beri temelleri atılmıştı. 1991 yılında devrimci harekete karşı topy­ekün bir saldırı başlatmak için, çıkartılan Terörle Mücadele Kanunu bir devamı niteliğinde olan ve 1996 yılında dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar tarafından çıkartılan bir genelgeyle cezaevle­rine kapsamlı bir saldırı planı hazırlandı. Bu genelgeyle birlikte Eskişehir Tabutluğu açılarak, hüc­re tipi cezaevlerine geçişin ilk adımı böylece atılmış oldu. Ve 1995-1999 tarihleri arasında, Buca, Ümraniye ve Diyarbakır cezaevlerine yapılan saldırılarda, 17 devrimci ve yurtsever katledildi. Ve F-Tipi cezaevlerinin yapımına başlandığı, 26 Eylül 1999 yılında Ankara Ulucanlar cezaevine saldıran faşizm, 10 dev­rimci tutsağı daha katletti. Bu tarihten sonra cezaevlerine yönelik saldırılara ara verilmeden devam edildi. Bu gelişmelerle birlikte, ÖO eylemi bitirildiğinde hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı 122 kişi olarak tespit edilirken, ölüm orucuna katılıp hayatta kalan 500’ün üzerinde devrimci tutsak da ileri derecede Wernikel–Korsakoff ve çeşitli kalıtsal hastalıklara yakalanarak, tedavisi mümkün olamayan bu hastalıklarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmışlardır.

Geçmişte olduğu gibi, bugünde cezaevlerinde devam eden saldırılar esasa ilişkin, bir devlet politikasının dolaysız biçimi olarak devam etmektedir. Bugün Türkiye’de cezaevleri, birer işkence merkezi konumundadır. F-Tipi cezaevlerinde yaşanan işkence, kötü muamele, hak ihlalleri, AKP hükümeti tarafından, 12 eylül AFC aratmayacak şekilde, devam ettirilmektedir. AKP iktidarı döneminde, 377 cezaevinin toplam tutuklu kapasitesi, 97 bin olan sayı, bugün 134 720 gibi, rekor bir düzeye çıkmış durumdadır. AKP iktidarının devrimci muhalefeti bastırmanın yanında, “Tekçi” şövenist politikasının sonucu olarak, Kürt ulusuna yönelik, saldırganlığı tepe noktasına varmış durumdadır. Halkın meşru oylarıyla seçilmiş onlarca belediye başkanı, milletvekillerini ve sadece, Kürt oldukları için yaklaşık, 9 bine yakın insan tutuklanmıştır. Ve KCK davaları adı altında anadilde savunma hakları gasp edilerek, faşizan bir muameleye tabi tutulmuşlardır. AKP Kürt halkına dönük teamülsüzlüğü yeni saldırılarla devam ediyor. Ve gelinen aşamada 10 BDP milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırmak için meclise dosyaları gönderilmiş durumdadır. Ayrıca, AKP hükümeti F-Tipi cezaevlerinde devrimci tutsaklara keyfi yasaklar koyarak tecrit ve izolasyon en üst biçimde uygulanmaktadır. kitap, dergi yasağıyla birlikte, aylar süren görüş yasaklarıyla da, AKP hükümeti, işkenceyi cezaevlerinde olağan bir durum haline getirmiştir. Onlarca hasta tutsağın bulunduğu F-Tipi cezaevlerinde 100’lerce devrimci tutsak ölüm kalım mücadelesi vermektedirler. 19 Aralık katliamının 12. yılında cezaevlerindeki devrimci tutsaklara sahip çıkalım. Direnişlerini sahiplenelim, seslerini kamuoyuna taşıyalım. Devrimci tutsaklarla maddi-manevi dayanışmada bulunalım. Cezaevlerine dergi, kitap gönderelim. Devrimci tutsakların yalnız olmadıklarını her platforma taşıyalım.

19 ARALIK KATLİAMINI UNUTMADIK-UNUTMAYACAĞIZ

DEVRİMCİ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR.

(UPOTUDAK)

UPOTUDAK BİLDİRİSİ