Home , Avrupa , 22. Mücadele Yılımızda 12. Kongremize katıl!!!

22. Mücadele Yılımızda 12. Kongremize katıl!!!

AVRUPA | 14 – 12 – 2012 | 22. MÜCADELE YILIMIZDA;

KRİZE, İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA, AYRIMCILIĞA KARŞI

EMEKÇİ KADINLARIN MÜCADELESİNİ GÜÇLENDİRELİM !

 

Sevgili kadın arkadaşlar, değerli dostlar;

Egemenlerin kadını yoksullaştırma, kişiliksizleştirme, kendisine ve sınıfına yabancılaştırma politikalarının giderek derinleştiği, kriz bahanesiyle kadınların omuzlarındaki yüklere sürekli yenilerinin eklendiği günümüz koşullarında, YENİ KADIN’ın 12. Kongre’sini örgütlüyoruz.

Kriz kapitalistlere vurgun kapılarını açarken, işçi ve emekçilere, ezilenlere krizin dönüşü ise, yaşam standartlarında ve sosyal haklarda tam bir yıkım oluyor.

Cinsiyet ayrımcı politikalarla, “kadının yerinin evi olduğu”  topluma daha güçlü bir şekilde kabullendirilmeye çalışılarak, kadın toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmaya çalışılmakta;

Yaşanan her krizde, krizin faturası ezilenlere ödettirilmeye çalışılırken, kadınlara kesilen fatura her defasında daha ağır olmaktadır. Kriz kadının emeğinin yok sayılmasını, erkeğe bağımlılığını güçlendirirken açlık, yoksulluk, daha fazla fedakârlık, şiddet, katliam olarak kadınlara geri dönmektedir.

Ezilenlere bu politikaları kabul ettirebilmek içinse, egemenler medyadan eğitime değin sahip oldukları her olanağı propaganda aracı olarak kullanmaktalar. Bu araçlarla kadınlar daha fazla metalaştırılıp – asalaklaştırılmaya çalışılırken, toplumsal rollerin güçlendirilmesi çabaları ise en başta gelendir her zaman.

Bu duruma karşı tek panzehir ise, yaşamın her alanında emekçi kadınların örgütlü gücüdür. İşsizliğe, açlığa, yoksulluğa, sosyal – siyasal güvencesizliğe, şiddete ve katliamlara maruz kalmanın adının daha çok kadın olduğu günümüz dünyasında; 12. Kongre’mizin taşıdığı önemin bilinciyle, en geniş kadın potansiyeli ile emeklerimizi, yüreklerimizi, ellerimizi ve seslerimizi birleştirerek, dört duvar arasına sıkışan çığlıkları sokaklardaki haykırışlarla birleştirmenin çağrısını yapıyoruz.

Yeni Kadın’ın 22. mücadele yılında daha donanımlı ve güçlü bir şekilde mücadelesini sürdürebilmesi, ortak aklın yaratacağı verimlilikten yararlanarak sorunlarımıza ortak çözümler üretebilmemiz için, tüm dostlarımızı ve üyelerimizi 12.Kongremize davet ediyoruz.

 

  • YENİ BİR DÜNYA YARATMA MÜCADELESİNDE OMUZ OMUZA!

 

TARİH: 12/13 OCAK 2013

YER:    TOHUM KÜLTÜR DERNEĞİ

             NORDBAHNOF 69

             STUTTGART

SAAT:  12.00                                                                                               YENİ KADIN 11. DÖNEM MYK

YENİ KADIN 12. MERKEZİ KONGRE GÜNDEMİ

 12 OCAK 2013 Cumartesi

 

 

12.00 – 12.15: Selamlama ve Delege Tespiti

12.15 – 12.20: Saygı duruşu

12.20 – 12.30: Divan Seçimi

12.30 –  12.40: Kongre Gündeminin Onaylanması

12.40 – 12.50: Açılış Konuşması

12.50 – 14.20: Ülkelerin Faaliyet Raporlarının Sunumu  (Her ülkeye                                           15. dak.)

14.20 – 14.30: ARA

14.30 – 15.30: Faaliyet Raporlarının Tartışılması

15.30 – 15.45: ARA

15.45 – 17.00 : Faaliyet raporlarının tartışılması ve toparlanması

17.00 – 18.00 : Akşam Yemeği

18.00 – 19.30 : Faaliyet raporlarının tartışılması ve toparlanması

19.30 – 19.45 : ARA

19.45 – 20.15 : Siyasal Perspektif Taslağının Sunumu

20.15 – 21.00 : Siyasal Perspektif Taslağının Tartışılması

21.00 – 21.15 : ARA

21.15 – 22.00 : Perspektif Taslağının Tartışılması

 

13 0CAK 2013 PAZAR

 

08.00 – 09.00 : Kahvaltı

09.00 – 10.30 : Perspektifin Tartışılması ve Toparlanması

10.30 – 10.45 : ARA

10.45 – 11.15 : Tüzük değişiklik önerisi          

11.15 – 12.15 : Yeni Yönetim Organlarının Seçimi

12.15 – 12.30 : Dilek ve Temenniler

12.30 : Kapanış

 

YER: Tohum Kültür Derneği

          Nordbahnof  69

          Stuttgart