Home , Avrupa , 2011 yılında Göçmen Kampanyası

2011 yılında Göçmen Kampanyası

İSVİÇRE | 21 – 12 – 2010 | Kasım ayında toplanan Unia sendikası, göçmen komisyonu toplantısında sendikanın 2011 yılı içinde ırkçılığa karşı bir kampanya düzenlenmesi kararlaştırıldı. Suç işleyen göçmenleri sınırdışı etmeyi amaçlayan halkoylaması konusunda daha önce tavırını belirleyen sendika, yürüttüğü kampanyayı yeterli görmeyen komision üyeleri daha kararlı bir duruş sergilenmesini istediler.

Göçmen Yasası

Toplantının gündeminde ayrıca iki yıl önce yürürlüğe giren yeni Göçmen Yasası ile toplanan ilk tercübelerde bulunuyordu. Bu konuda uzman Avukat Marc Spescha yeni yasanın uygulanması ile ortaya çıkan yeni sorunlar hakkında bilgiler verdi. Komısiyon toplantısına katılan üyeler, bu gelişmelerin ışığında gelecek yıl yapılması gerekenlerin planlanmasının önemini dile getirdiler. Bu nedenle 2011 yılı planlaması toplantının en çok tartışılan konusu oldu. Yapılan tartışmalar sonunda aşağıda belirtilen konularda sendikanın çalışmaları yürütmesi kararlaştırıldı.

2011 Hedefleri

Unia sendikasının gelecek yıl ki hedefleri arasında bilindiği gibi ilk planda sendika temsilciliğinin güçlendirilmesi bulunmakta. Göçmen sendıka temsilcılerine bu konuda kuşkusuz önemli görevler düşmekte. Gerek Unia-Forte toplantısı gerekse de olağanüstü kongre bu konuda yapılması gerekenleri tespit etmiş durumda. Bu anlamda göçmenlerin bu konuda daha somut adımlar atması gerekli. Bunun için ilk adım olarak dört sendika bölgesi pilot bölgeler olarak seçildi, bu bölgelerde ki göçmen sendika temsilciliklerin güçlendirilmesi kararlaştıtıldı. Göçmenlerin ana dillerinde yapılan sendıka kurslarını devam edilmesi, sendika temsilcılerinin iş güvenliği için yürütülen kampanyaya göçmenlerin aktif olarak katılması kararlştırılan diğer hedefler arasında. Öte yandan, sendika üyesi ğöçmenler için düzenlenen dil kurslarının arttırılması, Portekız ve İspanya’da yapılan kursların devamı da bu program içinde yer almakta. Gene göçmenler için ayrı bir önem taşıyan, ev işlerinde çalışanlar için bu yıl yürürlüğe giren yeni toplu iş söyleşmesinin, göçmenlere getirdikleri hakların tanıtılması bir hedef olarak belrilendi.

Göçmen Kampanyası

Giderek artan yabancı düşmanlığına karşı İsvıçre toplumuna yönelik, göçmenlerin bu toplumuna yönelik, göçmenlerin bu topluma katkılarını anlatan bir kampanya yürütülmesi ise, gelecek yıl için en önemli hedef olarak belirrilendi. Bu konuda öncelikle sendikanın çeşitli organlarında bu konunun tartışılması ve bu doğrultuda ğöçmenlerin katılımı ile bir kampanya düzenlenecek.

Sendika üyesi göçmenleri bu konuda düşünce ve önerilerinin toplanması için, çeşitli bölgelerde, özellikle göçmen kurumları ile birlikte toplantılar düzenleyecek.