Home , Avrupa , 2 Temmuz’u Unutma Unutturma!

2 Temmuz’u Unutma Unutturma!

DEKÖP-A | 25 – 06 – 2011 | Üzerinden tam 18 yıl geçti, tarihi Sivas Katliamının. Faşist devlet ne kadar manevra yaparsa yapsın, vahşet düzeyinde ki bu  katliamın tüm acı anısı belleklerimizdeki tazeliğini koruyor. Çünkü, katliamı gerçekleştiren devlet, figüranları üzerinden göstermelik yargılamalarla, ne kadar durumu kotarmaya çalışırsa çalışsın, aynı zihniyetten ödün vermeden varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Hükümetler değişiyor, her gelen yeni hükümet en son AKP örneğinde olduğu gibi, ‘ileri demokrasi’, ‘insan hakları’ vb şeklindeki demagojik soslarla, içi boş vaatlerle, hizmetindeki devletin katliamcı ve faşist niteliğini ‘değişim oluyor’ şeklindeki bir ‘vizyon ‘la kendisine ‘solcuyum’ diyenlerin dahi şaşılaşmasına yol açan bir yanılsamaya neden oluyor.

Daha da önemli olanı ise, Sivas Katliamına benzer yaşanan her tarihi katliamda hükümet olarak iş başında olanların ‘sosyal demokrat’ olmaları. Dersim katliamına imza atan böylesine faşist özlü bir partinin bugün Dersim’de kazanması örneğinde olduğu gibi, aynı şekilde 2 Temmuz’da ‘sosyal demokratların’ koalisyon hükümetinde olup, AKP ‘gönüldaşlarının’ tekbir sesleri arasında Madımak’ı ateşe vermelerine rağmen, yaşanan son seçimlerde olduğu gibi, birinin ‘hükümet’, diğerinin ‘muhalefet’ olarak halen halkı aldatma rollerini sürdürüyor olmalarıdır.

2 Temmuz 1993 katliamı Faşist Türk Devleti’nin bir kez daha suç üstü yakalandığı, kuruluş felsefesine uygun olarak, halk düşmanlığı eyleminde ısrarcı olduğu, unutulmaması, unutturulmaması gereken tarihi bir gerçekliktir. Madımak otelinin kapatılması, bu tarihi gerçekliği hafızalardan silemeyecek kadar, göstermelik bir rötuştan öte anlam ifade etmemektedir. Dün bu katliamın icrasında rol alan ‘abdestli burjuva’ partisi AKP’nin başkanı Erdoğan, Hopa’da biber gazına bağlı yaşadığı kalp kriziyle ölen Metin Lokumcu’nun adını dahi ağzına almaktan imtina ederek, aynı zihniyeti utanmaz bir cüretle devam ettirdiğini gösterdi

2 Temmuz 1993 Katliamında vahşice yakılarak katledilen 33 canımızı anarken, katliamcı devletin tüm politik aktörleriyle hesaplaşılmasının kaçınılmaz ve zorunlu bir süreç olarak, bizlerin omuzlarındaki mücadele görev ve sorumluluklarıyla örgütleneceğini biliyor ve 18.yıl dönümünde bu görevlerimizin başında olduğumuzu bir kere daha teyit ederek, katliamcı faşist devleti bir kere daha lanetliyoruz.

2 TEMMUZ’U UNUTMA, UNUTTURMA !

KAHROLSUN KATLİAMCI FAŞİST TÜRK DEVLETİ!

YAŞASIN TÜM MİLLİYETLERDEN VE İNANÇLARDAN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

Temmuz 2011

DEKÖP-A (Demokratik Kitle Örgütleri Platformu-Avrupa) dekop_a@hotmail.de

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) info@adhk.de

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) aveg-kon@hotmail.com

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) konsey@atik-online.net

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) yekkom@gmx.net

scroll to top