Home , Haberler , 1. Kürdistan Alevi Konferansı'nın sonuç bildirgesi

1. Kürdistan Alevi Konferansı'nın sonuç bildirgesi

amedAMED |04-02-2013 | DTK öncülüğünde gerçekleşen 1. Kürdistan Alevi Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Devletin Alevi Katliamları nedeniyle özür dilemesi, Cemevleri’nin yasal statüye kavuşması gibi taleplerde bulunulan Konferansta Mezopotamya coğrafyasında yaşayan Alevilerin, „Mezopotamya Aleviler Birliği“ adı altında örgütlenmesi, Sakine Cansız Alevi Kadın Akademisi kurulması kararı alındı.

DTK öncülüğünde 2-3 Şubat tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenen ve Paris’te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçiye adanan 1.Kürdistan Alevi Konferansı’nın sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgede, egemenlerin tarih boyunca yok saydığı, imha ve asimilasyon politikalarına tabi tuttuğu Kürt ve farklı kimliklere mensup Alevi temsilcilerinin konferansta bir araya gelerek sorunlarını tartışması ve ortak çözüm yollarını araması tarihi bir adım olarak nitelendirildi.

Demokratik Alevi Hareketi ve Kürt siyasal hareketinin yan yana gelmesinin önemine vurgu yapılan bildirgede, “Konferans, Alevilerin eşit yurttaşlık temelinde yürüttüğü hak alma mücadelesine demokratik Kürt siyaseti hareketinin ve genel olarak demokrasi güçlerinin desteğinin daha da büyümesinin, egemen yaklaşımları boşa çıkaracağının altını çizmiştir. Çünkü Konferans, Aleviliğin özgürlüğü Kürtlerin özgürlüğü, Kürtlerin özgürlüğü de Aleviliğin özgürlüğü anlamına geleceğine inanmaktadır” denildi.

DİYANET İŞLERİ KALDIRILSIN CEMEVLERİ YASAL STATÜYE KAVUŞSUN

Bildirgede Konferans’ta tartışma konusu olan önemli başlıklar da şöyle sıralandı:

-Konferans, bir asimilasyon kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılmasını ve Cemevleri’nin ibadethane olarak yasal statüye kavuşturulmasını kabul etmiştir. Konferans bu kapsamda, Hacı Bektaş Veli Dergahı başta olmak üzere Alevilere ait kutsal mekanların asıl sahiplerine iade edilmesini savunmuştur.

-Zorunlu din derslerinin kaldırılmasını isteyen Konferans, AKP’nin mevcut eğitim sistemiyle “dindar ve kindar gençlik“ yetiştirme heveslerini gerici ve asimilasyoncu bir zihniyetin devamı olarak görmüş ve reddetmiştir.

-Konferans, laik devlet anlayışının, devletin inançlara karşı eşit mesafede durması olarak kabul ederek, devletin Sünni inancını esas alarak hakim ve egemen kılmaya çalışmasını reddetmiştir. Bu yaklaşıma uygun olarak Konferans, yeni anayasa sürecinde genel demokratikleşme talebinin yanı sıra, Aleviler başta olmak üzere bütün inançların yasalar önünde eşitliğinin garanti altına alınmasını da savunmuştur.

-Alevilere karşı olan ön yargıların ve tehdit politikalarının yaşamın her alanında sürdürülmekte olduğunu bir kez daha tespit eden Konferans, özellikle görsel ve yazılı medyada ve ayrıca ders kitaplarında kimlik ve inançlara dönük nefret suçlarına karşı cezai yaptırımlar uygulanmasını istemiştir.

ALEVİ KATLİAMLARIYLA İLGİLİ DEVLET RESMİ ÖZÜR DİLESİN

-Konferans, yakın tarihimizde yaşanan ve belleklerimizde halen canlılığını koruyan Koçgiri, Dersim, Kırıkhan, Malatya, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi ve diğer katliamlarla ilgili tüm bilgi ve belgelerin açığa çıkarılmasını için gerçekleri araştırma komisyonunun oluşturulmasını ve devletin Alevilerden resmi olarak özür dilemesi gerektiğini savunmuştur.”

Alevilik kültürünün doğru biçimde yaşatılması konusunda yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken sonuç bildirgesinde “konferansımız yol erkanının sürdürülebilmesi için Alevi örgütlerinin ve ocaklarının bir araya gelerek çözüm üretmesi, ocak sisteminin yerel özgünlüklerle beslenerek yürütülmesini gerekli görmektedir. Konferansımız Alevi Ocakları, Cem evleri, dergahlar ve Alevi Bektaşi örgütlerini yolun olmazsa olmaz kurumları olarak görür” ifadeleri kullanıldı.

KADINLAR DAHA AKTİF YER ALMALI

Alevilikteki “Analık” kültürünün giderek zayıfladığına da işaret edilen bildirgede, bundan dolayı Alevi örgütlülüğünde kadınların daha aktif yer almasının önemine dikkat çekildi.

“Konferansımız, tarih boyunca zulmün karşısında direnişin sembolü olmuş ve 72 millete aynı nazarda bakan Alevilerin hem coğrafyamızda hem de bölgemizde barış sürecine doğrudan müdahil olmasını benimsediği gibi, demokratik, özgür ve eşit ilişkiler için mazlum Kürt halkının yürüttüğü özgürlük, barış, eşitlik ve kardeşlik mücadelesini desteklediğini ilan etmiştir” denilen bildirgede, görüşme ve diyalog sürecinin de desteklendiğinin altı çizildi.

MEZOPOTAMYA ALEVİLER BİRLİĞİ KURULUYOR

Sonuç bildirgesinde konferansta alınan diğer kararlar ise şöyle sıralandı:

-Konferansın sonuçlarını taşımak üzere yerel konferansların yapılması

-Konferans kararlarını hayata geçirmek üzere Konferans Koordinasyon Kurulu’nun oluşması

* Alevilerin Kürtlerin demokratik ulus birliğine yönelik çalışmalara aktif katılması

* Mezopotamya coğrafyasında yaşayan Alevilerin, ‚Mezopotamya Aleviler Birliği‘ adı altında örgütlendirilmesini

* Sakine Cansız Alevi Kadın Akademisi’nin kurulması (ANF)