Home , Tarihsel Bellek , 1 Eylül, Savaşa karşı Dünya Barış gününde, Özgürlükler devrimle, gercek barış sosyalizmle mümkündür !

1 Eylül, Savaşa karşı Dünya Barış gününde, Özgürlükler devrimle, gercek barış sosyalizmle mümkündür !

Hitler Almanyası Nazi ordularının 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırması ile başlayan II. Dünya Savaşı 60 milyon insanın ölümüne yol açtı. Savaş bittiğinde, emperyalist saldırganlığın yol açtığı bu felaket unutulmasın diye, Sosyalist Kamp tarafından 1 Eylül, savaşa karşı dünya barış günü olarak ilan edildi.

Karşıt sınıflar arasında „barış“ geçicidir. Esas olan mücadeledir. Sınıflar mücadelesinde, Kapitalizm ve emperyalist sermayenin gerici /Faşist düzenleri yıkılmadan  kalıcı “ Barış“  mümkün değildir.

İki türlü savaştan bahsetmek gerekir. Haklı ve Haksız savaşlar……

Emperyalist savaşlar haksızdır !

Özgürlük, bağımsızlık, devrim ve sosyalizm yolunda ezilen halkların yürüttüğü devrimci savaşlar haklıdır

Özgürlükler devrimle, gercek barış sosyalizmle mümkündür !

scroll to top