Home , Avrupa , Zürich Gençlik ve Kültür Evi´nde Kiracıların Hakları Konulu Etkinlik

Zürich Gençlik ve Kültür Evi´nde Kiracıların Hakları Konulu Etkinlik

img-20161016-wa0047

ATİK´e Bağlı Zürih Gençlik ve Kültür Evi-Konut Komisyonu Tarafından Gerçekleştirilen Etkinik ve Haberini, Haber Değerinden Dolayı, Olduğu Gibi Yayınlıyoruz. 

„Zürich Gençlik ve Kültür Evi´nde Kiracıların Hakları Konulu Etkinlik.

 Bilindiği gib,i başta geri kalmış ülkeler olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde uygulanan kapitalist rant-yağma politikaları, Avrupa‘nın büyük şehirlerinde daha değişik “sinsi” yöntemlerle sürdürülmektedir. Bu kapitalist yağma politikalarının yaşandığı alanlardan bir tanesi de, başta göçmenler olmak üzere emekçi halkın yoğunlukla yaşadığı yaşam alanlarıdır. Avrupa‘nın birçok büyük şehrinde olduğu gibi İsviçre‘nin tamamında, ama özelikle de Zürih alanında halkın barınma ihtiyaçları gözardı edilerek uygulamaya konulan “kentsel dönüşüm-kentsel yağma” politikalari, özellikle şehir merkezi ve merkeze yakın alanlarda yaşam mücadelesi veren emekçilerin korkulu rüyası haline gelmiştir.  Bu bağlamda, özellikle son yıllarda şehir merkezinde yaşayan dar gelirli insanlar , kentsel dönüşümle birlikte kiraların fahiş bir şekilde artmasından dolayı, yaşadıkları bölgeleri terk edip şehir dışına sistemli bir şekilde sürülmüş ve bu göç dalgası artarak devam etmektedir. Bu yaşanılan soruna bir de, bir ömür boyu kiracı olarak yaşamaya mahkum edilen halkın büyük bir kesiminin, kiracı olarak yaşadığı sorunlar da eklenince, durum insanlar için içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.

 img-20161016-wa0044

Bu bağlamda, kentsel yağmaya karşı yaşadıgimız alanları savunmak, kapitalizmin“kentsel dönüşüm“ adı altında sürdürmüş olduğu yağma politikalarını teşhir etmek amaçlı,  başta Zürich olmak üzere İsviçrenin birçok bölgesinde devrimci-demokratik yerel ve göçmen kurumlar tarafından etkinlikler düzenlenmektedir. Yaklaşık 1.5 yil önce Zürich Gençlik ve Kültür Evi bünyesinde kurulan „Konut Komisyonu“ da bu çalışmalar içinde yerini almış ve çalışmalarına  devam etmektedir. Özellikle gerek yerli kurumlarla ortaklaştırılan çalışmalar, gerekse de konut komisyonu“nun kendi gücü ve çabalarıyla organize ettiği etkinliklerle insanların yaşanılan bu yağmaya karşı duyarlılığı arttırılmaya çalışılmakta ve bir karşı duruş sergilenmektedir. Bu etkinliklerden bir tanesi de, yine Konut Komisyonu´nun 16 Ekim 2016 Pazar günü organize ettiği „Kiracıların Hakları ve Yaşanılan Sorunlar“ başlıklı bilgilendirme&Söyleşi etkinliği olmuştur. Bu etkinliğin temel amacı, kiracıların yaşadıkları sorunların gün yüzüne çıkartılıp tartışılması, pratik yaşamda yaşanılan haksızlıklara karşı nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiği ve bu duruşu sergilerken kiracıların yasalar çerçevesinde hangi hakları olduğunu katılımcılara aktarmaktı.

img-20161016-wa0043

Etkinliğimize konuşmacı olarak bu alanda tecrübeli olan Kiracılar Odası nı temsilen hukukçu Daniela Rohner katılmıştır. Etkinlik,Konut Komisyonu´nun hazırladığı açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasında öne çıkan başlıklar; Zürich Gençlik ve Kültür Evi’nin ve bünyesinde çalışmalarını sürdüren Konut Komisyonu´nun ve çalışmalarının kısa sunumu, ve konut sorununun (yani Barınma hakkının) özellikle emekçilerin neden en can alıcı sorunlardan bir tanesi olduğunun üzerine vurgu yapılmış olmasıydı. Açılış konuşmasından sonra, Konut Komisyonu nun hazırladığı 15 dakikalık kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Bu video çalışmasının içeriğinin zengin olmasından kaynaklı önceki etkinliğimizde olduğu gibi yine beğeniyle izlenildi. Ve daha sonrasında söyleşimize konuşmacı olarak katılan hukukçu Daniela Rohner‘in yarım saat süren bir sunumu gerçekleşti. Bu sunumda, hukukçu arkadaş günümüzde İsviçre’de ama özellikle Zürich özgülünde kiracıların yaşadıkları en can alıcı sorunlara değinip, bu sorunlar karşısında hukuki olarak neler yapabileceğimizi açıklamıştır. Bu sunum, dinleyiciler tarafından dikkatli bir şekilde dinlenilmiş ve beğeni toplamıştır. Son olarak da etkinliğin soru-cevap bölümüne geçildi. Bu bölümde katılımcıların kendi yaşadıkları sorunlardan yola çıkarak, yöneltmiş oldukları sorular ve bu tür sorunlar karşısında neler yapmaları gerektiğinin cevapları aktif bir tartışma havasında gerçekleşti. Hem sorulan sorular ve verilen cevaplar, hem de katılımcıların konut sorunu/barınma sorunu hakkında belirtmiş oldukları görüş ve düşünceleri ile  etkinliğimizin son bölümünün daha da canlı geçmesine vesile olmuşdür. Etkinlik katılımcıların da aktif katkılarıyla gayet verimli ve güzel tartışmaların olduğu bir şekilde sonlandırılmıştır.

 Zürich Gençlik ve Kültür Evi

Konut Komisyonu“

 img-20161016-wa0041img-20161016-wa0042

AHM- Zürih