Home , Avrupa , Yunanistan’da da Genel Grev

Yunanistan’da da Genel Grev

ATİNA | 30 – 06 – 2010 | Avrupa’yı saran grev zincirine Yunanistan’da katıldı. Fransa, İtalya vb. Avrupa ülkelerinde baş gösteren grevlerden sonra Yunanistan’da da işçi sendikaları konfederasyonu ile memur sendikaları konfederasyonu GSEE ve ADEDİ 29 Haziran Salı günü genel greve giderek, mecliste görüşülmeye başlanan yeni sosyal güvenlik yasa tasarısını protesto ettiler.

Greve; devlet daireleri, demir yolu çalışanları, sağlık emekçileri, gazete ve basın emekçileri, belediye çalışanları ile özel sektör çalışanları katıldı. Yaklaşık 20 Bin kişinin katıldığı miting saat 11:00’da Pedion Arios meydanında başladı. Bazı şubeler hariç sendikalar az katılım gösterdiler.

Yaklaşık iki yüz metre ilerde ise devrimci parti ve grupların kortejleri toplandı. YKP (M-L)-Yunanistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) ve Sınıf Yürüyüşü (Taksiki Poria) kortejleri kitleselliği ile dikkat çekti.

Yapılan konuşmaların ardından kitleler meclise doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş boyunca; “Sosyal Güvenlikten Elinizi çekin”, “Sosyal Güvenlik ne Pazarlık Edilir nede Diyalog”, “AB Emperyalistlerin Yuvasıdır Halkların Değil”, “Hırsız Olan Halk Değil Meclistekiler”, “AB-IMF Ülkemizden Defol” sloganları sıklıkla atılarak saldırılar protesto edildi.

Kitle meclise ulaşması ile burada uzun süre beklendi. Fakat polis hiçbir gerekçe yokken, kitleye gaz bombaları ve biber gazları ile saldırdı. Birçok kişi atılan gazda etkilendi. Kitle dağılmayarak yürüyüşü Omonia meydanına kadar sürdürdü. Buraya ulaşılmasıyla da eylem sona erdirildi.

Eylemler ülkenin diğer şehirlerinde de yapılarak tasarı protesto edildi. Yunanistan “Komünist” Partisi ve ona bağlı sendikal örgütlenme olan PAME’ DE ayrı olarak eylemler gerçekleştirdi.  27 Haziran Pazartesi günü ise Devlet Elektrik İşletmesi (DEİ) çalışanları saldırıları protesto etmek için kurumun Atina’da bulunan merkez binasını işgal ettiler. (Yunanistan’dan bir İşçi-Köylü okuru)