Anasayfa , Kültür-Sanat , 'Yeni tip ırkçılık İzmir'e has değil'

'Yeni tip ırkçılık İzmir'e has değil'

TÜRKİYE | 17 – 02 – 2011 | Şehir Orta Sınıf ve Kürtler kitabının yazarı Cenk Saraçoğlu, yoğun tartışmalar nedeniyle bir açıklama yayımladı. Saraçoğlu kitabında İzmir Kürt karşıtlığını, nedenleri ve kökenleri üzerine kendi araştırmasının sonuçlarını ele almış.

Açıklamasında Saraçoğlu şu sözlere yer veriyor:

Bu yılın Ocak ayında basılan Şehir Orta Sınıf ve Kürtler isimli kitabım 2006-2007 yılları içerisinde araştırmasını yaptığım bir doktora tezine dayanıyor. (…) … bazı hususları netleştirmek için araştırma hakkındaki bazı noktaları netleştirmek istedim:

Bu kitap İzmirli orta sınıf içerisinde Kürt karşıtı algı taşıyan 90 kişiyle yapılan görüşmeler üzerine bina ediliyor. Amacı bu 90 kişinin üzerinden İzmir’deki siyasi atmosfere dair bazı genellemeler yapmak değil. Amacı Türkiye kentlerinde son dönemlerde ortaya çıkan ve daha önceden rastlamadığımız bir Kürt algısının tarifini yapmak, onun neden ortaya çıkmış olabileceğini tartışmak ve Türkiye’deki ideolojiler alanındaki yerini belirlemek. Kısacası kitap basitçe “İzmir’in hali pür melali budur” demektense böylesine yeni bir algının İzmir gibi şehirlerde neden bu dönemde ortaya çıkmış olabileceğini anlamaya çalışıyor. Bunu yaparken tanıyarak dışlama olarak ifade ettiğim bu yeni tip ırkçılığı İzmir’in kendine has kimliğine veya kültürüne indirgemiyor; onu şehrin son 20 yılda neo-liberal ekonomik politikalar ve zorunlu göç süreçleri etkisindeki dönüşümü bağlamında ele alıyor.

‘TANIYARAK DIŞLAMA’ BAŞKA ŞEHİRLERDE DE OLABİLİR

Kentler de ülkeler gibi içerisinde pek çok farklılıklar, çelişkiler ve mücadeleler barındıran alanlar. İzmir’de bu mücadeleler çok boyutlu ve son derece karmaşık bir şekilde yürüyor. Bazı karşıtlıklar bu mücadelelerin ürünü olarak belirli kentlerde yoğunlaşabilir. Eğer böyleyse o zaman bu karşıtlıkların ve algıların o kentin hangi kesimleri içerisinde ve neden yoğunlaştığını sorgulamak gerekir. Benim “tanıyarak dışlama” olarak formüle ettiğim algıyı da ben tipik bir İzmirli pozisyonu değil İzmirli orta sınıf içerisinde görülen bir eğilim olarak ortaya koymaya çalışıyorum; onu daha çok sınıfsal bir eksene yerleştiriyorum. İzmir burada sadece Türkiye’de ortaya çıkan yeni bir olgunun gözlemlendiği bir mekan, bir örnek olarak düşünülmeli. Tanıyarak dışlamayı İzmir’de başlayıp diğer yerlere yayılacak bir şey olarak görmektense diğer şehirlerin kendi dinamikleri içerisinde de ortaya çıkan veya çıkabilecek bir şey olarak görmek lazım. Kısacası bu kitapta ben tanıyarak dışlama algısını kültürel veya yerel bir şey olarak değil Türkiye’nin genelini ilgilendiren sınıfsal ve yapısal süreçler etrafında açıklamaya çalışıyorum. Kitapta tüm bu noktalar ve bu kısa yazıda ele alamayacağım pek çok diğer husus ayrıntılı şekilde tartışılıyor. Bu bakımdan kitap hakkındaki kanaatlerin ancak bütününün okunmasıyla daha sağlıklı geliştirilebileceğini düşünüyorum. (Dr. Cenk Saraçoğlu – Radikal)