Anasayfa , Avrupa , Yeni Kadın sevgililer gününde Sevgi ve Şiddeti tartıştı

Yeni Kadın sevgililer gününde Sevgi ve Şiddeti tartıştı

frankfurtyenikadinseminerFRANKFURT | 19 – 02 – 2009 | Sevgililer günü olan 14 Şubat’ta Yeni Kadın Frankfurt komitesi tarafından organize edilen seminerde sevgi ve şiddet konuları tartışıldı. İki bölümden oluşan seminerin ilk bölümünde sevgi üzerine yapılan tartışmalara bir şiir dinletisiyle başlanıldı. Katılımcıların sevgi kelimesinin onlara anımsattığı şeyleri belirtmeleri sonrasında bu kelimelerle bir tartışma ortamı yaratıldı. Yapılan açıklamalarda ise, sevginin emekten bağımsız ele alınamıyacağı vurgusu yapıldı.

14 Şubat ‘sevgililer günü’ diye sunulan bu günün tarihi hakkında kısa bir bilgi verilerek bu günün sevgiyi metalaştırmanın bir aracı olduğu sık sık dile getirildi.  Sevgisizliğin gün be gün dayatıldığı bu sistemde bir günü ‘sevgi’ye ayırmanın ikiyüzlülüğüne vurgu yapıldı.

Seminerin ikinci bölümünde ise ‘şiddet’ tartışıldı. Komiteden iki temsilci tarafından slayt eşliğinde yapılan sunumda şiddet olgusunu tanımlandı. Ardından kadınlara yönelik şiddetin çeşitleri üzerine değinilirken, dünyanın çeşitli yörelerinde kadına yönelik şiddete ait bilgilere de yer verildi. Sunumun son bölümü ise şiddete karşı yapılması gerekenler, ATİK Yeni Kadın’ın duruşu anlatıldı.

İkinci bölümde yapılan ve oldukça canlı geçen tartışmalarda, kadınlara yönelik baskı ve şiddetin sınıfsal karakteri, tarihçesi, dindeki yeri, kadınlardaki cesaretsizlik olgusu, günümüz batı dünyasında kadına yönelik psikolojik ve ekonomik şiddet, şiddete karşı yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Yapılan son konuşmada ise kadın komitesi örgütlenmenin önemine değinerek şiddete ve baskılara karşı mücadeleyi yükseltme çağrısında bulundu.

Seminer Nazım Hikmet ve Ataol Behramoğlu’ndan okunan şiirlerle son buldu.