Home , Haberler , Yeni Kadın Almanya ÜKK : “FAŞİZM ÖLDÜRÜR, DİRENİŞ ZAFERE TAŞIR!“

Yeni Kadın Almanya ÜKK : “FAŞİZM ÖLDÜRÜR, DİRENİŞ ZAFERE TAŞIR!“

FAŞİZM ÖLDÜRÜR, DİRENİŞ ZAFERE TAŞIR!

Efrin direnişini sahiplenmek, işgale ve militarizme karşı direnişe güç vermek için yola çıkan sivillerin oluşturduğu konvoya faşist T.C. güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu onlarca insan katledildi. Cizre ve Fırat bölgelerinden yola çıkan binlerce genç ve kadının, yurtseverlerin içinde olduğu savaş karşıtlarının oluşturduğu konvoyun işgal güçleri tarafından saldırı ve katliama uğraması Efrin’le dayanışmanın önüne geçilmek istenmesindendir.
Faşizm,top yekün saldırılarına sivilleri katlederek devam ediyor. Savaş karşıtı olmanın suç sayıldığı, en demokratik hak olan gösteri ve yürüyüşlerde yer almanın saldırı hedefinde olmaya yettiği, sosyal medyada savaş karşıtı paylaşımlarda bulunmanın tutuklanma gerekçesi sayıldığı günümüzde, 16 yıllık iktidarı boyunca ezilenlere her türlü zulmü hak gören AKP gericiliği her türlü baskı,sömürü,katliam icraatlarını devam ettirmekte.
Toplumu adeta tecavüzü olunlayan ve hoş gören haline getiren, hayvanlara,çocuklara,kadınlara tecavüz ve katliamı adeta yasallaştıran türden haberlere rastlamadığımız, yaşamadığımız gün yok gibi. İnsan,çocuk,hayvan, kadın, LBGTİ+ haklarını gittikçe ortadan kaldırmaya yönelik icraatlarını hızlandıran T.C.avûzcü faşist Türk Devleti’nin iktidardaki borazanı AKP, Efrin’e yaptığı işgal saldırısıyla,2019’da yapılacak seçimleri de kendi lehine garantiye almak niyetinde. Tek bayrak,millet,dil ve din ırkçılığı altında vatan savunması adı verilen işgalle,militarizmi barbarca kutsayan ve zihinlere kazımaya çalışan faşizmin bu cansiparane haydutluğunun en önemli nedenlerinden birisi de, Kürt ulusuna ve ulusal kurtuluş mücadelesine karşı duyduğu kin ve öfke, ulusların kendi kaderini tayin hakkına karşı Türk-İslam sentezli ideolojisini ayakta tutma gayretidir. Okullarda dahi çocuklara askeri kamuflajlarla militarizme-savaşa övgüler yağdırtan, sanatçıları,yazarları,medya,basın-yayın gibi araçları da tek sesli hale getirerek, savaş seviciliğini empoze ederek, toplumsal ayrışmayı ve dolayısıyla da ırkçılığı tetikleyen T.C. faşizminin iktidar partisi AKP,ittifakları durumundaki faşist güruh ve CHP tek ses koro halinde,işgalin haklılığını ezilen halklara kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Gelen asker ölümlerinde anaları öne çıkartıp,“vatan sağolsun“ demeçleriyle, cephe gerisi ve vatanı savunanlar diye lanse ettikleri ama aslında işgal bölgesine gönderilen askerler için yapılan yiyecek-giyecek gibi erzakları döne döne televizyonlarda yansıtarak kadınlar üzerinden de savaşı- militarizmi kutsamaya devam ediyorlar.
Oysa bilinir ki, savaşlar yıkımdır…İşgaller bir başka bir ülkenin kadınlarına tecavüzdür…Çocukların hayatlarını,geleceklerini karartmaktır…Ölümdür.Kandır.Katliamdır.Tecavüzdür.Soykırımdır.Asimilasyondur.
Kapitalist-emperyalist ülkelerin böl-parçala-yönet politikalarıyla yaptırılan savaşlar,işgaller, elde olan silahların satışını da kolaylaştırdığı için silah firmalarının yanı sıra kapitalist ülkelerin de karlarına kar ekleme kapısıdır.

Bugün Efrin’de mazlum halkların, isimler yazılarak üzerlerine yağdırılan bombalar ve tankların, başbakanı kadın olan Alman Devleti menşeli olduğu biliniyor. Dolayısıyla başta Alman emperyalizmi ve AB bloğu olmak üzere, Efrin işgalinin baş sorumluları ABD ve Rusya’dır da.Sivil halklara karşı da söz ve saldırı birliğiyle katliam yapmakta, suç işlemeye devam etmektedirler.
Bundandır ki; emperyalistlerin ve onların piyonu durumundaki uşaklarının, tüm saldırganlık savaşlarına karşı, halkların birleşik mücadelesi ve korktukları kadınların da, Arin Mirkan’dan aldıkları direniş ruhunu Avesta ile yükselten ve cins bilinciyle ulusal ve sınıfsal bilinci harmanlayarak, girmeye çalıştıkları her işgal parçasının onların mezarı olacağı açıktır.
Emperyalistlerin ve işgalci uşaklarının mezarlarını daha da derin kazabilmek için, bulunduğumuz tüm alanlarda, faşizme, emperyalizme, her türlü gericiliğe ve şiddete karşı direniş ve mücadele ruhunu kuşanarak, meşru olan isyan etme hakkımızı kullanmakta bir an dahi tereddüt etmemeliyiz.
Başta kadınlar olmak üzere, gençlik, LBGTİ+, demokratik,devrimci kurum ve örgütler, savaş ve militarizm karşıtı duyarlı halkımız bu saldırganlık savaşını ve işgali teşhir etmeli, Efrin’i daha güçlü sahiplenmelidir.
Bizler Yeni KADIN Almanya olarak, faşist T.C.’nin başta Kürt Ulusu olmak üzere, değişik milliyetlerden halklara,sivillere yönelik yaptığı saldırı ve katliamı sınıf,kimlik ve cins bilincimiz ve kinimizle lanetliyor, mazlum halkları katledenlerin bir gün mutlaka tarihin karanlık sayfalarına gömüleceğinin inancıyla, Efrin’deki direnişi bir kez daha selamlıyoruz. İnsani değerlere sahip, işgale,savaşa, militarizme,ataerkiye karşı olan demokratik kamuoyunu, kurum ve kişileri, Efrin’in sesi ve gücü olmaya, Efrin’le dayanışmayı büyütmeye, yapılan protestolarda sokakların örgütlü gücüyle HER YER EFRİN,HER YER DİRENİŞ ruhunu bir kez daha sokak ve meydanlarda yaşatmaya ve yaratmaya ÇAĞIRIYORUZ
Gün; faşizme karşı birlikte mücadeleyi örme günüdür!
Gün; Efrin işgaline karşı YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ sloganlarımızı haykırma günüdür!
Gün; Erkek egemen sisteme,ataerkiye, kadınlara,çocuğa,hayvanlara, LGBTİ+’lara yönelik her türlü şiddete karşı dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltme günüdür!
Gün; cins bilinci ışığında KADIN,YAŞAM,ÖZGÜRLÜKTÜR doğrusuyla yol alma günüdür.
* Yaşasın Efrin Halklarının Direnişi!
* İşgal Ölümdür, Asimilasyondur, Tecavüzdür.. REDDET!
* Ölüm Değil Yaşam İçin;
MİLİTARİZME KARŞI OMUZ OMUZA!

    Yeni KADIN/ Almanya