Home , Avrupa , YDG: İbrahim Kaypakkaya 51 Yıldır Mücadelenin Olduğu Her Yerde Yaşıyor!

YDG: İbrahim Kaypakkaya 51 Yıldır Mücadelenin Olduğu Her Yerde Yaşıyor!

Tarihler 18 Mayıs 1973’ü gösterdiğinde tarih kitapları, 24 yaşında bir devrimcinin baş eğmeyen, inançlı, büyük direnişi yazdı. Tam 51 yıl önce düşmanın yok ettik diye sevindiği Diyarbakır cezaevinden ezilen halkların ve işçi sınıfının yiğit devrimcisi bir güneş gibi parıldadı. Şimdi o güneş isyanın, direnişin olduğu her yerde parıldamaya devam ediyor.

İbrahim Kaypakkaya sadece pratiğiyle değil düşünceleriyle de gerçek bir devrimciydi. İçinden çıktığı 68 devrimci gençlik hareketinin etkisiyle o zamana kadar dokunulmaz olarak görülen tüm putları yıkmıştır. Özellikle “Kemalizm, Faşizmdir!” tespitiyle Türkiye sol hareketinde adeta bir deprem etkisi yaratmıştır. Yine Kaypakkaya bir Türk olmasına rağmen Türkiye’de ezilen Kürt, Ermeni ve diğer ezilen halklarının hakkını açıktan savunarak devlet eliyle büyütülen şovenizmi paramparça etmiştir. Onun bu çıkışları Türkiye ve Kürdistan halklarına bugün dahi ışık olmaktadır.

YDG- Yeni Demokratik Gençlik olarak 51 yıl önce faşist Türk devleti tarafından katledilen İbrahim Kaypakkaya’yı büyük bir saygıyla anıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki Kaypakkaya’nın sesi, Türkiye’de 1 Mayısta direndikleri için tutsak düşen gençliğin sesidir. Onun sesi Kürdistan’ın dört bir parçasında serhildanı büyüten Kürt halkının, Filistin’de siyonizme ve emperyalizme direnen Filistin halkının sesidir. Onun sesi bugün Avrupa ve dünyanın dört bir yanında Siyonizme ve emperyalizme karşı başta Filistin halkı olmak üzere tüm ezilen halklar için direnen üniversite öğrencilerinin sesidir. Onun sesi işçi sınıfı ve tüm ezilenlerin sesidir.

İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür!

Devrim Şehitleri ölümsüzdür!

YDG – Yeni Demokratik Gençlik