Home , Haberler , YDG divan toplantısından notlar; “OHAL’de direnmeli!”

YDG divan toplantısından notlar; “OHAL’de direnmeli!”

ydg

H. Merkezi: Yeni Demokrat Gençlik (YDG) 3 aylık periyotla, bütün bölgelerdeki YDG’lilerin temsili katılımıyla yaptığı divan toplantısını 8-9 Ekim günü Ankara’da gerçekleştirdi. Divan toplantısından notlar şu şekilde:

OHAL’e karşı kampanya kararı

Faşist diktatörlük tarafından uzun süredir saldırı ve baskıların OHAL adı altında sürdürüldüğü, halka karşı ‘tam biat’ın dayatıldığı bu süreçte bizler de halk gençliği olarak merkezi divan toplantımızı gerçekleştirdik.

OHAL’in halkımız üzerinde kara bir bulut gibi dolaştırıldığı, muhalefetin her türlüsünün susturulduğu bir süreçte, hukuksuzluğun zirvesine çıkan faşizm, kendi anayasasını bile tanımayacak hale gelmiştir. Öyle ki; TC/AKP faşizmi saldırılarını doruğa çıkarmış, başta Kürt halkı olmak üzere ezilen tüm kesimlere yönelik kendisine ‘tam biat ettirme’ politikası ile kan kusturup her türlü vahşeti reva görmüş, öldüremediklerini gözaltı/tutuklama ile susturup sindirmek istemiş, vahşetin her türlüsünü yapabilecek bir vaziyete gelmişlerdir. Anayasal hak olan tüm demokratik haklar da böylelikle gasp edilmiş oldu.

Bizlerde YDG olarak halk gençliğinin sokaklardan arındırılmaya çalışıldığı böylesi bir süreçte, faşist diktatörlüğe karşı ‘OHAL’de direnmeli2 şiarı ile bir kampanya başlatma kararı aldık. Yıl sonunda gerçekleştireceğimiz 11. Konferansımızın da temelini oluşturacak olan kampanyamız ile, mevcut sürece halk gençliğini dahil etmek, örgütlü bir hareket tarzı izlemesine yol göstermek açısından önemli bir yerde durmaktadır.”

“OHAL’e verilecek en iyi cevap direnmek!”

OHAL’in tüm ezilen kesimlere “biat” dayatmasına karşı direnişçi bir ses ile karşılık vermek sürecin önemli bir ihtiyacı olarak karşımızda durmaktadır. Demokratik tüm alanların kapatılıp, anayasal hakların engellendiği böylesi bir dikta rejimi karşısında örgütlü bir güç temelinde direnmek OHAL’e verilecek en iyi cevaptır.

Bizler, yüzyıllardır Kürdistan’ın dört tarafında yapılan katliamlarla sesi kısılmak istenen, kendi topraklarından sürgün ve göçe zorlanan, bugün de adeta ‘taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmayacak’ denilerek kentleri onbinlerce asker, tank ve toplarla yakılıp yıkılan Kürt halkıyız. Kürt halkına dayatılan katliam politikalarına karşı diyoruz ki; OHAL’de direnmeli!

Bizler, hemen her gün erkek egemen zihniyetin bir sonucu olan eşlerimiz, sevgililerimiz, akrabalarımız yada sokaktan geçen herhangi bir erkeğin saldırılarına maruz kalıp ölüme mahkum edilen kadınlarız. Şimdi ise OHAL adı altında kendi erkek egemen zihniyetine gün katıp kadın cinayetlerinin önü daha da açılmak isteniyoruz. Kadınlara dayatılan katliamcı erkek egemen zihniyete karşı diyoruz ki; OHAL’’de direnmeli!

Bizler, liselerde, üniversitelerde temel hak olan bilimsel, demokratik, anadilde eğitim hakkı elinden alınan, faşizmin okullarda yükselen muhalefetten korkarak okulları adeta karakollara çevrilen, susturulup gerici eğitim sistemine sessiz kalınması istenen öğrencileriz. Bugün ise faşizmin OHAL’i ile binlerce öğretmen açığa alınıp görevinden uzaklaştırılmış, okullara tam biat dayatması yapılmıştır. Öğrenci gençliğe dayatılan biata karşı bizler diyoruz ki; OHAL’de direnmeli!