Home , Takvim , YDG 23. Merkezi Kongresi (Frankfurt/Main)

YDG 23. Merkezi Kongresi (Frankfurt/Main)

23_kongre_afisiFRANKFURT | 04 – 02 – 2013 | Yeni Demokratik Gençlik 23. Merkezi Kongresi

Geliştirilen Saldırılara Karşı Yeni Mevziler Yaratarak Direnişi Yükseltelim!

Emperyalist-kapitalist sistemin doğal karakteri olan ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşmekte, başta işçi-emekçi sınıfı olmak üzere, gençlik üzerindeki hak gasplarını arttırmaktadır. Sistem, yarattığı krizin faturasını yine ezilenlerin omuzlarına yüklemektedir. Kriz ekseninde emperyalist devletler tarafından geliştirilen ırkçılık günden güne daha da büyümekte ve gitgide daha tehlikeli bir hale gelmektedir.

Emperyalizm, krizi ile boğuşurken savaşlara, işgallere, talan ve katliamlara başvurmaktadır. Libya işgali, Ortadoğu’da geliştirilen savaş ortamı, Mali operasyonları savaş politikalarında gelinen son aşamayı göstermektedir.

Emperyalist-kapitalist devletler dünyanın dört bir yanında ezilen halklara zulüm yaşatmaya devam etmektedirler. Yaşanan katliamlar Afrika’da soykırım mertebesine yükselmiştir.

Tüm bu süreç 23. Kongremizi daha anlamlı kılmakla beraber geleceği yok edilen gençliği, direnişleri yükseltmeye çağırmaktadır. Tarihsel olarak direnişler gençlik mücadeleleri ekseninde ileriye sıçramıştır.

Sömürü ve zulmün en doruk noktada seyrettiği günümüzde örgütlü mücadele yürütmek, direnmek ve yeni mevziler yaratmak en insani ve tek yolumuzdur.

Direnişimizi büyütmek için 23. Merkezi Kongremizde Buluşalım!

23-24 Şubat 2013 – Deutschherrnufer 12 – Frankfurt am Main /ALMANYA

Başlama Saati  11:00

Konser: Grup Haykırış

Kongremizi; Katledilişnin 40. yılında İbrahim Kaypakkaya’ya anıyoruz!

YDG Merkezi Yönetim Kurulu

geniş bilgi için: www.ydg-online.org