Home , Bildiriler , Yaşayabileceğimiz bir dünya istiyoruz!

Yaşayabileceğimiz bir dünya istiyoruz!

dekopaDEKÖP-A | 20 – 04 – 2009 | 2009 1 Mayısına ekonomik krizin gölgesinde, aynı zamanda emek ile sermaye arasındaki çelişkilerin derinleştiği bir dönemde giriyoruz. Bir yandan kriz var denilerek işçi kıyımları yapılır, sosyal haklar gasp edilirken, diğer taraftan işçi ve emekçilerin alınterleri sermaye kasalarına aktarılarak sermayenin palazlanması sağlanmaktadır. Kriz sistemi üzerinden kendini üreten bu kirli siyaset yine emekçileri vurmaktadır. Sadece ABD‘ de bir günde yarım milyon insan işsiz kalabilmektedir.

Yoksulluk ve işsizlik kapitalizmin bütün dönemlerinde vardı. Fakat kapitalizmin kendi krizi ile bu, daha da vahim bir hal almaktadır. Yani bir taraftan işçi ve emekçiler açlığa mahkûm edilirken, diğer taraftan kriz „çözüm“ politikaları ile kapitalizm, yeni pazar arayışlarına girmektedir. Kriz aşma adı altında yapılan G-20 gibi emperyalist/kapitalist zirvelerin sonuçlarına baktığımızda, sermayeye nefes aldırtma çabalarından başka bir anlam taşımadıklarını görürüz. Kapitalist sistemin kendisi zaten, insanlığı her yönüyle kuşatmış bir kriz sistemidir. 

Dostlar;

Günümüz dünyasında, zihnin bedene, egemenin emekçiye, erkeğin kadına, beyazın siyaha hükmettiği, kışkırtılmış kar hırsıyla, ikiyüzlüce insanlığa her gün ölümcül tuzakların hazırlandığı, beş bin yıllık sömürü tarihinin en inceltilmiş haliyle tanıdığımız sömürgeci emperyalist/kapitalist sisteme alternatif olabilecek bir toplumsal yapılanmayı geliştirecek olan anti-emperyalist/anti-kapitalist güçlerdir.

Bizler; Sömürü tarihi kadar, onun karşısında hep var olan mücadele mirasına sahibiz. Doğal olarak biz devrimci ve demokratlar, bu miras üzerinden yükselen değerlerle mücadele edeceğiz. Kapitalist tahakkümden  ve hergün otomatik bir biçimde indirilen algılardan koparak düşünce sistemimizi kuracağız. Bizler verili siyaset, kirli savaş ve sömürü kültüründen arınarak özgür bir dünyayı varedebiliriz. Mülk ilişkileri ve maddi değerler ile toplumsal yaşamın karartılmasının karşısında olacağız. Mobilize edilerek sunulan faşizan mantığı red ederek toplumun mühendisliğine soyunacağız.

Bizler; DEKÖP (Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu) olarak, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ını coşkun mücadele kararlığımızla kutluyor, 1 Mayıs şehitleri önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların bizlere bıraktığı değerleri her koşul altında sahiplenerek geleceği var edeceğiz!

1 Mayıs dolayısıyla, dünyanın pek çok coğrafyasında verilen eşitlik ve özgürlük mücadelelerini selamlıyor, başarılar diliyoruz.

1 Mayıs gibi emek değeriyle ortaya çıkan ve insanlığa mal olan bayramlar, dünya işçi sınıfını ve emekçilerini birleştirmekte ve halkların gerçek kardeşliğinin ortaya çıkmasına hizmet etmektedir.

Bu vesileyle 2009 1 Mayıs’ını, savaşsız, sömürüsüz bir dünya özlemi ve umuduyla kutluyor, her ulustan işçi ve emekçileri, emeğin özgürlük talepleri ile sokakları doldurmaya çağırıyoruz.

 

1 MAYIS EZİLEN-SÖMÜRÜLEN TÜM HALKLARA KUTLU OLSUN!

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!

Nisan 2009

Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A)

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) aveg-kon@hotmail.com

İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) birkar@msn.com

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)konsey@atik-online.net

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) yekkom@gmx.net

Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) info@adhk.de