Home , Haberler , Yaşanabilir bir İstanbul için Kent Sempozyumu

Yaşanabilir bir İstanbul için Kent Sempozyumu

kent_sempozyumu_ııı_poster_sonİSTANBUL |21-11-2013 | III. İstanbul Kent Sempozyumu 22-23-24 Kasım’da “Yaşanabilir bir İstanbul” başlığı ile düzenleniyor. TMMOB’un düzenlediği 3 günlük sempozyumda tüm tartışmalar Gezi direnişinin yol göstericiliğinde yapılacakYaşadıkları kente dair söz ve karar hakkı sahibi olmak isteyenler, evlerine, mahallelerine, meydanlarına, derelerine, ormanlarına, ortak kamusal alanlarına ve eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma haklarını savunanlar, bilim insanları, demokratik kitle örgütleri, mahalle dernekleri, direniş forumları sempozyumda buluşacak. Sempozyumun özellikle kentsel-kamusal bir alanın, Gezi Parkı’nın savunusu üzerinden yükselen bir İsyan’ın arkasından ve yerel yönetim seçimlerinin öncesinde gerçekleşmesi önemini arttırıyor.

İstanbul Kent Sempozyumu’nun son gününde gerçekleşecek kent forumunda “Yaşanabilir bir İstanbul” için mücadele programına dair öneriler de konuşulacak.

22-23-24 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecek olan III. İstanbul Kent Sempozyumu gündemi aşağıdaki 

Etkin, Özerk ve Demokratik Kent Yönetimi

Kolektif İhtiyaçlara Yönelik Erişilebilir, Nitelikli Kamusal Hizmet Sunumu ve Altyapı

Entegre, Verimli ve Kamusal Bir Ulaşım Politikası

Güvenceli Bir Yaşam İçin Afet ve Risk Yönetimleri

Doğal Çevrenin ve Yaşamın Korunması/Geliştirilmesi

Çalışma Yaşamının Dönüşümü, Emek ve Sosyal Politikalar

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama/Barınma Hakkı

Çağdaş, Bütüncül, Bilimsel ve Kamu Yararı Odaklı Bir Kent/Bölge Planlaması

Örgütlenme, Katılım ve Kent Hukuku

Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması/Geliştirilmesi ve Kamusal Bir Kent Kimliğinin İnşası

Kentsel/Toplumsal Yaşamda Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Kent Hakkı

Dezavantajlı Grupların, Yoksunların Kentsel/Toplumsal Yaşama Eşit ve Tam Olarak Katılımı