Home , Avrupa , Korona günlerinde de KADINLAR BİRLİKTE GÜÇLÜ! Yaşamlarımızı ve haklarımızı sahiplenmek için; HAYDİ KADIN GREVİNE…!

Korona günlerinde de KADINLAR BİRLİKTE GÜÇLÜ! Yaşamlarımızı ve haklarımızı sahiplenmek için; HAYDİ KADIN GREVİNE…!

14 Haziran 2019 ‚da İsviçre’de kadınlar eşitsizlik ,ayrımcılık ve şiddet içermeyen bir dünya talebiyle kadın grevi için seferber olmuş ve 500.000 kadının katılımıyla kadın grevi yapılmış, tüm dünya kadınları ,bulundukları ülkelerde de destek sunmuşlardı.

‚Korona salgını bizleri bir yıl önce greve götüren nedenleri pekiştirdi.‘ diyerek bu yıl 14 Haziran 2020′ de kadın grevi yapacaklarını söyleyerek tüm kantonlarda bir çok eylemlikler yapacaklarını duyurdular. Pandemi sürecinde, kapitalist,cinsiyetçi ve ırkçı sistem,yaşamımız için gerekli olan haklarımızla ilgili sömürüleri daha da arttırdı ,kötüleştirdi. Kadınlar, ‚Cinsiyetçilik ,ırkçılık ,homo ve transfobi,cinsel şiddet ,ayrımcılık nedeniyle erkek ,ataerkil,cinsiyetçi ,ırkçı ve kapitalist normlara dönüş yok..‘ diyerek taleplerini 14 Haziran’da sokaklarda dile getirecekler.

Çünkü kadınlar, daha öncesinde de normal olmayan bir dünyaya dönmek istemiyorlar.Yaşanılan pandemi krizinden yaşamın , nufusun % 1’nin karına göre değil,%99′ nun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini istiyorlar. Ev içi şiddet küçümsenmeyecek boyuttaydı, pandemi sürecinde bir çok ülkede getirilen kısıtlamalar nedeniyle kadına yönelik şiddet daha da artmış, ‚Hayat eve sığar‘ parolasının tersine, evler bir çok kadının hayatına mal olmuş, erk’ek şiddeti bir çok kadını yaşamdan koparmıştır.

Her gün şiddet ve kadın katliamlarına yenilerinin eklendiğini basından, tv ekranlarından ya da en yakınlarımızın yaşadıklarından tanıklık etmekte, öğrenmekteyiz. Bu yıl ki 14 Haziran grevinde aynı zamanda, kadına yönelik şiddet ve katliamlarda, mağduru değil erkeği koruyan, verdiği ödül gibi cezalarla meşrulaştıran, kadına, çocuğa,LGBTİ+’lara yönelik şiddet ve kırımlarda koruyucu yasaları devreye koymayan devletlerin politika,yaklaşım ve uygulamalarını da teşhir etmek, taleplerimizi haykırmak olacak…’Haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkıyoruz, bir kişi daha EKSİLMEK İSTEMİYORUZ!‚ diyeceğiz…

Ayrıca; = Özel ekonomiye ayrılan mali bütçedeki miktarın çocuklara ,yaşlılara ,engellilere ve sosyal kurumlara da verilmesi..

= İş dünyasındaki ücret eşitsizliğinden ve ayrımcılıktan vazgeçilmesi, = Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, = Sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi,

= Pandemi yaşlı nüfusun kırılganlığını gösterdiği için emeklilik yaşının düşürülmesi, = Doğum ve babalık izninin artırılması,

= Ücretleri düşürmeden ,ücretli çalışma saatlerinin azaltılması,

= Ekolojiye önemin artırılması ve ekolojik üretime destek,

= İstanbul Sözleşmesine göre toplumsal cinsiyete dayalı,cinsel ve aile içi şiddetle mücadele,

= Cinsellik ve cinsiyet kimliği konularında ön yargılı cinsel eğitime son ve LBGTQI+’lara yönelik şiddete karşı koruma önlemlerinin güçlendirilmesi,

= Risk altındaki kişilerin işe dönmeye zorlanmaması ve kazançlarını kaybetmemesi,

= Kağıtsız yaşayanlar ve mülteciler daha zor şartlarda yaşamaya başladılar ve iltica prosedürleri askıya alındı. Kağıtsız ve mültecilerin haklarının verilmesi,

= Kurumlar, ataerkil bir sınıf modeli üzerine tasarlandığından, federal idarenin tüm siyasi kurumlarında ve karar alma organlarında kadınların eşit temsili hak taleplerimizi de 14 Haziran’da alanlarda haykıracağız…

EVET…Bizler de 14 Haziran’da merkezi eylem yeri İsviçre olacak ve kadınların haklı talepleriyle gerçekleştirilecek olan KADIN GREVİNİ Yeni Kadın olarak selamlıyoruz ve talepleri taleplerimizdir diyor,İsviçre ‚deki grevi destekleme mahiyetinde,başta 12 Haziran’da Avusturya ‚da olmak üzere, değişik ülkelerde de yapılacak tüm eylemlerde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu bir şekilde yerimizi alacağımızı belirtiyor, kapitalist, erk’ek egemen sistemle sorunu olan tüm kadınları da katılmaya, örgütlü gücümüzü, sesimizi birleştirmeye ÇAĞIRIYORUZ…

Covid-19 öncesinde de normal olmayan bir dünyaya dönmek istemiyoruz… Asla VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Yaşasın kadınların enternasyonal dayanışması!

Kadın ,yaşam,özgürlük !

Kadınlar birlikte güçlü!

YENİ KADIN

scroll to top