Anasayfa , Avrupa , Wuppertal´da Panel gerçekleştirildi

Wuppertal´da Panel gerçekleştirildi

wu1WUPPERTAL |29-04-2014 | 27 Nisan 2014 tarihinde, ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu) ve Wuppertal Alevi Kültür Merkeziyle birlikte düzenledikleri, Yerel seçim sonuçlarının değerlendirmesi ve Türkiye’de politik durum konulu panel gerçekleştirildi. Panele; PARTİZAN, AABK (Avrupa Alevi Birlikler Konfederasyonu) ve KNK (Kürdistan ulusal kongresi) temsilcilerinin panelist olarak katıldılar. Geniş bir kitlenin katılımıyla birlikte tartışmalar oldukça yoğun geçti. Ve Panel konusunun güncelliği, katılımcı kitlelerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Partizan temsilcisinin birinci panelist olarak söz alması ile başlayan panelin ilk bölümünde, kısaca dünyadaki gelişmeler, Kuzey Afrika halk ayaklanmaları ve Taksim meydan okuması ikliminde girilen bir seçim sürecini ele aldı. Ayrıca, devletin yapısı AKP’nin devlet politikasından bağımsız hareket etmediği bunun bir uygulayıcısı olduğu durumunu ortaya koydu. “tek devlet, tek bayrak, tek dil” gibi AKP’nin Kürtlere Alevilere ve muhalif kesime dönük ırkçı, faşist uygulamalarını anlatı. Ve hakim sınıflar arası çelişki ve çatışmaya değinerek, AKP`nin Suriye politikası, ülkeyi Emperyalistlere peşkeş çekmesi ve geçmişten günümüze, iktidar olduğu süreden beri devam eden katliamcı zihniyeti üzerinde durdu. Tüm bu gelişen durum karşısında devrim ve sosyalizmin günümüz açısındaki ihtiyacı dehada kendini hissettirdiğini anlatarak konuşmasının birinci bölümünü sonlandırdı.

Partizanın ardından söz alan Kürt Ulusal Kongresi temsilcisi ise seçimlerde HDP`nin rolü ve yapısına değindi. Gelmiş geçmiş en şaibeli seçim olan son seçimlerin özellikle Kürt illeri üzerinde oynanan hilelerin altını çizen temsilci “HDP yeni bir partidir. Salt bu seçimlerle değerlendirilemez. Henüz iki üç aylık geçmişi olan bu parti her şeye rağmen devleti korkutmuştur” dedi.

Ardından söz alan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyon temsilcisi ise sözlerinde Alevilerin 90 küsur yıldır katledildiğini, fakat başka alternatif olmadığı için, yine de Alevilerin katliamcı partileri tercih ettiklerini söyledi. Bu partilerin de hiç bir şekilde Alevileri temsil etmediğini ve bir şey vermediğini ortaya koydu. Bu partilerin aksine Alevileri yok saydığını söyleyen temsilci; “Biz hiç bir partinin arka bahçesi olmadık ve olmayacağız” diyerek koşmasını bitirdi.

Seminerin ikinci bölümü soru cevap şeklinde gelişti. ” Partizan neden seçimleri destekledi?”, “Nasıl bir mücadele verilebilir? Aleviler ne yapmalı? “ gibi birçok sorunun sorulduğu bu bölümde yine Partizan temsilcisi seçimleri taktik politika olarak değerlendirdiklerini ve HDK`nin 3. Genel kurul kararlarında ortaya konulan seçim politikası çerçevesinde; “kentimizi de kendimizi de bizi yöneteceğiz, yeniden ve yerelden yönetim, demokratik bir yerel yönetim modelini geliştirmek, yerel demokrasiyi güçlendirmek ve özerk meclisler idari yapısının tüm toplumda benimsenmesi için mücadele etmek. Doğrudan demokrasi ilkelerine uygun olarak katılımcı yerel yönetim modelini yerleştirmek. Bütçesini halkın belirlediği, rant ve hırsızlığı, taşeronlaştırmayı önleyen belediyeciliği geliştirmek. Yerel yönetimler toplumsal cinsiyet eşitliğini ve ekolojik toplum yaklaşımını hakim kılmak. Halkı mağdur eden kentsel dönüşüm politikalarını durdurmak. Çocukların ve engellilerin kent yaşamında daha rahat katılabilecekleri önlemleri üretmek. Kamusal alanda anadil kullanımı, çok dilli belediyeciliği yaygınlaştırmak ve neo liberal yerel ekonomi politikaları yerine sosyal politikaları hayata geçirmek” bu ilkelerin oldukça önem taşıdığını ve biz partizan olarak bu politikayı doğru bulduğumuzdan dolayı bu seçimlerde HDPyi destekledik. Ayrıca seçimler vesilesiyle hem politikamızı kitlelere götürmek hem de faşizmi açıktan teşhirini yapmak için seçimlerin birer araç olduğunu belirti. Seminerin ardından 17 Mayıs`ta Wuppertal da yapılacak İbrahim Kaypakkaya`yı anma etkinliğine çağrı yapılarak panel coşkulu bir şekilde sonlandırıldı.

wuw