Home , Avrupa , VTİD Derneği 49. Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

VTİD Derneği 49. Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

VİYANA |08.03.2017| ATİGF`e bağlı Viyana Türkiyeli Işçiler Derneği yarım asırlık mücadele süreçini tamamlayarak, 49.Genel Kurulunu – Birlik-Mücadele-Zafer şiarıyla gerçekleştirdi.

48. Dönem Yönetim Kurulu bir yıllık faaliyet raporunu, demokratik bileşenler değerlendirmeleri, anti – faşist yerel çalışmalar ve genel demokratik, siyasal çalışmalar ekseninde sundu. Özellikle derneklerin, kitle örgütü politikaları içerisinde pratik olarak işlevliği noktasında dernek üyelerinin aktif ve katılımcı tartışmaları gerçekleşti. Yine akabinde 24. Dönem ATİGF yönetim kurulunun, 25.ATİGF kongresi için hazırlamış olduğu, „Günümüz siyasal gelişmeleri ve çalısma tarzımız“ başlıklı siyasal perspektif taslağı, Avusturya`daki merkezi siyasal ve demokratik çalışma alanlarının bir fiil örgütleyicisi olan VTİD`in ve üyelerinin, demokratik kitle örgütleri, Avusturya gündemine politik hazırlık, göçmenler cephesinde durum başlıklarında ATİGF genel kuruluna dönük tartışmaları geçmiş dönemlere nazaran nitelikli tartışma ve pratiksel içerikli politik değerlendirmelerle sonuçlandı.

18 Mart tarihinde gerçekleşecek olan ATIGF 25.Kongresine seçilen 7 delege ile birlikte, 49.Dönem yönetim ve denetim kurulu toplam olarak 10 kişiden oluştu.

Yine, VTİD genel kurulu aynı zamanda, dernek genel kurulunda Türkiye`deki referandum süreçine ilişkin olarak genel kurul tartışmalarıyla beraber,  Viyana Hayır platformunda yer alma noktasında genel kurul kararı alarak, demokratik tartışma süreçinede önemli bir katkıda bulunmuş oldu. Genel kurul, yeni yönetim kurulu, üyelerinin önümüzdeki dönem çalışmalara ilişkin çağrı ve bilgilendirmeleriyle Birlik- Mücadele – Zafer! şiarıyla sonuçlandırıldı.