Home , Avrupa , Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği (VTİD) 51. Genel Kurulu’nu Başarıyla Gerçekleştirdi

Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği (VTİD) 51. Genel Kurulu’nu Başarıyla Gerçekleştirdi

AVUSTURYA |26.03.2019| Mücadele tarihi yaklaşık olarak Avusturya’da ki göç tarihi kadar eski olan VTİD – Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği, 24 Mart Pazar günü Viyana’da ki dernek lokalinde 51. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. VTİD 51. Genel Kurulu, 18 Mart’ta Rojava’da ölümsüzleşen   TİKKO savaşçısı Enternasyonalist  Lorenzo Orsetti’ye adandı.

Açılış ve saygı duruşundan sonra, başta TİKKO savaşçısı Lorenzo Orsetti olmak üzere, MLKP Rojava temsilcisi Bayram Namaz ile tecrit dayatmasına karşı direnişlerde yaşamını yitirenler için bir konuşma yapılarak Genel Kurul başlatıldı. Ön hazırlıkları ve örgütlenmesi daha önceden yapılan 51. Genel Kurul, planlandığı gibi saat 13:30’da başladı. Dernek üyelerinin büyük çoğunluğunun katıldığı genel kurul, ilk olarak demokrasi mücadelesinde hep yan yana yürüdüğümüz dost kurumlardan Aveg-Kon ve DKTM (Demokratik Kürt Toplum Merkezi) temsilcileri,  Genel Kurulu selamlayarak konuşmalarını yaptılar. Konuşmaların ardından siyasi perspektif yazısının okunmasına geçildi.

Siyasi perspektif olarak, “Avusturya’da gelişen ırkçılık, sosyal hak gaspları ve anti demokratik yasalara karşı mücadelemizi güçlendirelim“ olarak hazırlanan rapor; bir çok üye, taraftar ve dostların öneri ve eleştirileri alındıktan sonra üyelerin iradesi ile oylanarak kabul edildi. Denetim Kurulu raporunun okunmasından sonra, faaliyet raporu ve Mali raporun sunulup oylanmasına geçildi.

VAT- (Viyana Alevi Toplumu), ADHF temsilcisi, KOMintern Sekreteri ve Avusturya Sendikalar Birliği’nden gelen temsilci dostlarımızın konuşmaları Genel Kurulumuza enternasyonal ve devrimci bir destek olarak kayıtlara geçti. Genel Kurula katılan üye, taraftar ve dostlar tarafından beğeni ile izlenen konuşmalardan sonra raporlar oylanarak yeni organların seçimine geçildi.

Yedi YK ve üç DK olmak üzere toplam on üye önümüzdeki bir yıllık zaman dilimi için sorumluluk alarak GK tarafından seçildiler. Öneriler gündeminde, GK’a sunulan Tüzük Kurultayı ve ‘’Eş Başkanlık’’ sistemi önerileri kabul edilerek,  hazırlıkların yapılması için önümüzdeki makul sürede yeni seçilen YK’ya bırakıldı. Ardından ATİGF genel kuruluna delegelerin seçilmesi gündeminde, federasyon YK’sı ile yaşanan sıkıntılar ve son süreç üzerine tartışmalar yapıldı.

Tartışmalarda federasyon YK üyelerinin de içerisinde yer aldığı ‘’AGEB’’ (Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği)’ne ilişkin olarak sorulan sorulara ATİGF YK üyeleri, “Bunun bir konfederasyon çalışması olmadığını, sadece bir çalışma grubu” olduğunu belirtildi.

Ancak hem VTİD genel kurulu, hem de üye ve taraftarların ezici çoğunluğu, yeni oluşumların bizimle herhangi bir ilgisi olmadığını, bizler irade olarak ATİK bileşenleri olduğumuzdan, delegelerimizi seçerek ATİGF 26. GK katılacaklarını karara bağladılar. Genel Kurul,  „Nasıl ki ATİK bizim Kofederasyonumuz ise ATİGF de bizim federasyonumuzdur“ diyerek temenni ve dilekler gündeminden sonra VTİD 51. Genel Kurulu başarı ile sonuçlandırdı.