Anasayfa , ATİK , Uluslarası Sempozyumda Buluşalım!

Uluslarası Sempozyumda Buluşalım!

DDSB – ATİK | 06 – 02 – 2011 | Ülkemizde emeğe dönük saldırıların hız kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Torba yasa, ulusal istihdam stratejisi derken hayatımızın her alanında güvencesiz, kural dışı, kayıt dışı, esnek çalışma ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu yoğun kuşatmanın altında boyun eğmemiz, sadece ve sadece çalışmamız, kölece itaat etmemiz, her türlü insani değerlerden vazgeçmemiz, temel hak ve özgürlüklerden feragat etmemiz isteniyor. Kendi yarattıkları krizin faturasını biz işçi ve emekçilere çıkarmak istiyorlar. Bir yandan mevcut haklarımız gasp edilirken öte yandan sermaye sahipleri için vergi afları çıkarılıyor, türlü teşvikler sunuluyor. İstihdamı arttırma adına genç nüfus yoğun bir sömürüye maruz bırakılıyor, anayasal ve evrensel haklarımızı kullanmamıza tahammül edilmiyor, sendikalarda örgütlenme özgürlüğümüz dahi yoğun bir saldırı ile yüz yüze kalmamıza sebep oluyor.

Ancak bu saldırılar karşılıksız kalmıyor. Hem Türkiye işçi sınıfı hem de enternasyonal işçi sınıfı, hem ülkemizin hem de dünyanın ezilenleri, yoksulları itiraz ediyor, başkaldırıyor. Tunus’ta, Mısır’da olduğu gibi on yıllardır devam eden baskı imparatorlukları kağıttan bir gemi gibi yıkılıyor, diktatörler kaçacak yer arıyor. Avrupa’nın ve dünyanın birçok yanında milyonlarca emekçi sokakları ısıtıyor, haklarına sahip çıkıyor. Ülkemizde ise hem sistemin baskıları hem de sendikalara çöreklenen bürokratik ihanet çeteleri sonucunda işçi sınıfı ve emekçiler maruz bırakıldıkları örgütsüzleştirme saldırılarını kabullenmiyor. Gün geçmiyor ki ülkemizin bir köşesinde bir fabrikada işçiler isyan etmesin, direnişe geçmesin. İşte deri işçileri, işte nakliyat işçileri, işte metal işçileri… İşçi sınıfı mücadelesinin dipten gelen dalgası, sınıfın derinden sarsan hoşnutsuzluğu yüzeyde kendisini göstermeye başlıyorken uzun süreli, inatçı ve kararlı direnişlerle fabrikalarda sistemin ve patronun türlü baskı ve şantajlarına karşın direnişler sürüyor, kazanımlar elde ediliyor.

Bu şartlar altında sınıfın kendi ayakları üzerine dikilmesi, sistemin ve sendikal bürokrasinin kendisine giydirdiği dar gömleği parçalaması ve örgütlü gücünü yükselterek saldırılara meydan okuması için sınıf bilinçli işçilere, emekten yana tüm güçlere, devrimcilere demokratlara büyük görevler düşüyor. Birleşmek, birbirimizden öğrenmek, dayanışmak, güçlerimizi çoğaltmaktan başka çaremiz yoktur. Bu perspektifle, daha büyük mücadelelere imza atabilmek için 20 Şubat’ta düzenleyeceğimiz uluslararası sempozyuma herkesi davet ediyoruz.

Sempozyumumuza ülkemizden işçiler, sendika temsilcileri, akademisyenler katılacaklar, görüşlerini ifade edecekler. Sempozyumumuzda Almanya, Yunanistan, Avusturya ve Hollanda’nın aralarında bulunduğu ülkelerden sendika temsilcileri ve Avrupa’daki Türkiyelilerin örgütlüğü olan ATİK’in çeşitli ülkelerden temsilcileri yer alarak deneyimlerini paylaşacaklar. Kolektif bir şekilde birbirimizden öğrenecek ve daha üst düzeyde bire mücadelenin adımlarını öreceğiz.

Birlik-Mücadele-Zafer!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Devrimci Demokrat Sendikal Birlik

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu

PROGRAM ve GÜNDEM