Home , Avrupa , Uluslararası Sempozyum Sonuç Birdirgesi-UPOTUDAK

Uluslararası Sempozyum Sonuç Birdirgesi-UPOTUDAK

TÜM POLİTİK TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK

ULUSLARARASI SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ

Emperyalist-kapitalist sistemin krizi her geçen gün derinleşiyor. Bunun sonucunda da yönetenler ile yönetilenler arasındaki uçurum derinleşiyor, diğer yandan dünyanın pek çok ülkesinde toplumsal muhalefet güçlerine yönelik saldırılar da yoğunlaşıyor. Sistemi eleştiren, tepkisini çeşitli eylem ve etkinliklerle dile getiren halkların üzerindeki baskı yeni yasal düzenlemelerle artıyor. Mevcut güvenlik yasaları, toplantı ve gösteri yasakları ve temel hakları belirleyen diğer birçok yasa her geçen gün sertleştiriliyor.

Birçok ülkede toplumsal muhalefet güçleri, sistemin bu saldırılarına karşı sokak eylemleri, işçi ve köylü grevleri, doğayı-iklimi savunan etkinliklerle giderek daha güçlü direnişler örgütlüyor. Bu direnişleri bastırmaya çalışan egemen sınıflar, dünyanın dört bir yanında yüz binlerce insanı gözaltına alarak, ağır işkencelerden geçirerek ve hapishanelere kapatarak adeta bir politik tutsaklar ordusu yaratıyor. Fakat bununla da yetinmeyerek, hapishanelerde tuttuğu devrimcileri, komünistleri, anti-faşist, anti-emperyalist tutsakları kimliğinden arındırmak ve yapamadığı durumda katletmek için elinden geleni yapıyor.

Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyumda yapılan sunumlardan ve hazırlanan   raporlarda da açıkça görüldüğü üzere, sistemin krizi ve karşısındaki direniş büyüdükçe, politik tutsakların bulunduğu tüm hapishanelerde yaşam koşulları giderek daha da ağırlaşmaktadır. Gözaltında ve hapishanelerde tutsaklara sistematik olarak ağır işkenceler yapılmakta, tecrit ve on yıllarca süren hapis cezalarıyla tutsaklara ağır bedeller ödetilmeye çalışılmaktadır. Ciddi sağlık sorunları yaşayan tutsaklar tedavi edilmeyerek ve serbest bırakılmayarak her yıl yüzlerce tutsak katledilmektedir.

Bugün bir kez daha görmüş olduk ki, tüm dünya çapında devrimci, demokratik, anti-faşist, anti-emperyalist güçlerin hapishanelere yönelik ortak bir tutum içinde olmalarını çok önemlidir. Gerçekleştirdiğimiz sempozyumun daha da genişletilerek bu ortak mücadeleye doğru atılmış bir adım olması umudunu taşımaktayız.

Sempozyuma katılan Filipinler, İran, Filistin, Kürdistan, Almanya, İsviçre ve Türkiye’den katılımcılar  sonraki adımlarını büyütmek üzere şu öneriler üzerinde ortaklaşmışlardır:

  1. Uluslararası Sempozyumun katılım ve kapsamı genişletilerek her yıl Uluslararası Politik TutsaklarlaDayanışma Günü olan 18 Mart’ta gerçekleştirilmesi.
  2. Ortak bir mail grubu oluşturularak, politik tutsaklarla ilgili süreçlerin takip edilmesi.
  3. Tek tek ülkelerde politik tutsaklarla ilgili yürütülen kampanyaların tüm katılımcı kurumlarca desteklenmesi ve dayanışma gösterilmesi.
  4. Herhangi bir ülkede politik tutsaklara yönelik bir saldırı olduğunda diğer ülkelerde de dayanışma eylemi ve kampanyaların örgütlenmesi.
  5. Tek tek ülkelerde ortak komitelerin kurulması ve bu tecrübe ve pratik üzerinden daha geniş birlikteliklerin hedeflenmesi.
  6. Tutsaklara kartpostal, mektup vb. gönderme, ziyaret etme, duruşmalarını izleme gibi pratiklerin örgütlenmesi.

18 Mart 2023

Stuttgart-Almanya