Anasayfa , Avrupa , Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Uluslararası Dayanışma Çağrısı

İTALYA | 30 – 01 – 2011 | Halk kitlelerinin İtalya’daki krize karşı göstermiş oldukları direniş sosyalist devrime doğru atılan bir adımdır. Bu direniş, İtalyan Metal İşçileri Federasyonu (FIOM) işçilerinin ve onları Marchionne, FIAT Yönetim Kurulu Başkanının geçtiğimiz baharda başlattığı saldırılara karşı destekleyenlerin direnişidir.

Pomigliano’da başlayan bu direniş 16 Ekim’de Roma’da büyük bir gösteriyle sonuçlandı. Bu gösteriyle FIOM tüm kitle katman ve sınıflarının krizle başedebilme hareketlerinde saldırının merkezi oldu. Bu hareket acil hükümet yaratılmasına doğru giden harekettir; 2008 finans krizinin patlak vermesiyle birlikte PCI’ın önerdiği ve teşvik ettiği  halkın blok hükümetidir. FIOM 14 Aralıkta Berlusconi hükümetine karşı gerçekleştirdiği gösteriyle halk kitleleri hareketinin birleşme merkezi oldu. Bugün dahi, Marchionne, FIAT yöneticileri, İtalya’yı yöneten Papal Cumhuriyeti, Berlusconi, Napoliten Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Papaz Ratzinger ve beraberindekilere karşı hareketin birleştirici merkezidirler. Hepside FIAT’ın FIOM’a karşı, işçilere karşı, emekçilere ve halk kitlesine karşı planlarının farkındadır ve birer parçasıdır. Marchionne Planı İtalyan emperyalist burjuvazisinin krizden kurtulmak için gerici sağ kanattan (Berlusconi hükümeti, akıl hocaları, spekülatörler, mafya ve kardinaller) esinlenerek biraraya getirebildikleri tek gerçek plandır. Akıl hocalarının ve hükümetin kölesi CISL, UIL, UGL  gibi rejimin sendikaları bu planı kabul etmiş ve desteklemiştir. Aynı zamanda Demokratik Parti gibi ılımlı sağ kanattan da, aynı şekilde FIOM’u da kapsayan CGIL’dan (İtalyan İşçilerin Genel Federasyonu) ve hatta kendine solcu diyen bazılarından da geniş destek aldı bu plan. Marchionne’nin tedbirleri, ve bu planın elebaşları, suç ortakları bizi krizden çıkarmıyor, yürürlüğe girerse daha büyük barbarlığın, umutsuzluğun, kitleler arası gruplaşma ve savaşın, doğa tahribatının, devletler ve halk arasında savaşın yolunu açacaktır. Sadece Mirafiori, Pomigliano vb şirketleri kapatılmaktan ve yer değiştirmekten kurtulmakla kalmıyor, tüm işçi kitlelerin köleleştirilmesine, ve toplumda maddi, ahlaki bozulmaya yol açılıyor.

FIOM bunun siyasi bir savaş olduğunun farkındadır, bu saldırıların aslında haklara ve özgürlüğe karşı yapıldığının ve faşizme karşı direniş sonucu halkın ve işçi sınıfının kazandıklarına saldırılar olduğu bilinmelidir. FIOM yöneticileri politik bir mücadelenin çözümlerinin de politik olması gerektiğinin farkında olmalılar. Bunu yaparken yapmış oldukları çağrılarla sokağa çıkan halk kitlelerini doğru analiz etmelidirler, çünkü bu halk kitlesi sokağa yalnızca hükümete karşı çıkmamış, daha önemlisi krizle başedebilmek için politik bir alternatif yaratmak için çıkmıştır. FIOM, COBAS ve USB 16 Ekim ve 14 Aralık eylemlerini desteklemiş ve propagandasını yapmış olan tüm kurumlar acil hükümet kurmak için kitle hareketliliğine önderlik etmelidir. Bu acil hükümet İşçi kurumlarının ve Halk kurumlarının hizmetinde, gerçekten bu kurumlara güvenen insanlar tarafından tüm ülkeye yayılmalıdır. Bu acil hükümette işçi ve halk kurumlarının çıkarlarını gözetecek şekilde yasalar şekillendirilmeli ve uygulanmalıdır.

Ancak böyle bir hükümet krizin en kötü etkilerine karşı anında etki gösteren bir ilaç olabilir, tekrarlanmasını engeller. Ve kriz tüm dünyada şiddetle devam etse bile, diğer ülkelerde bizim alacağımız önlemlerin benzerlerini alırsa İtalyayı diğer ülkelerle birlikte rönesans ve ilerlemeye doğru giden yola götürmeye başlar ve zamanla emperyalist dünya sisteminden arınır. 

Kazanabiliriz; Minafiori ve dünyanın her yanında!

Bu CC (n) PCI’ın bugünkü açıklamasının başlığıdır. Açıklamada şunlar söylenmektedir ‘Biz yalnız değiliz! Ama diğer yandan patronlar ayaklanan halk kitleleri tarafından gitgide terkedilmektedir. Akıl hocaları daha yalnızlaşmış ve onlardan daha fazla nefret edilmektedir!  Tunus’tan Nepal’e, Cezayir’den Afganistana, Hindistan’dan Filistine dünyanın her yanında emperyalist burjuvazinin, dinadamları ve Vatikanın, ‘finans pazarı’ ile emperyalist sistem dünyasının, NATO, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Merkez Bankası, G20 ve onların ‘küresel toplum’unun insanlığa dayattıklarına karşı mücadeleler ve ayaklanmalar vardır. Sahiplerinin güvende olduğu hiç bir ülke yoktur; ne Avrupa ülkelerinde veya Almanya’da ya da ABD’de! Tüm işçiler ve insanlığın çoğu onlara karşı. Ayaklanılmayan yerlerde bile halk kitleleri hoşnutsuz ve huzursuzdur. Henüz hangi yöne gideceklerini bilmiyorlar. Buna yapmaya başlayan ülkeler diğer ülkelerin kurtuluş yolunu açacaktır.’

FIOM, COBAS ve USB 13 ve 14 Ocakta Machionne’nin yardakçı sağ sendikalar tarafından imzalan ‘anlaşmayı’ işçilere dayatmak için yapacağı referanduma karşı örgütlenecektir. Bu anlaşma olmadığı taktirde Machionne üretimi başka yere taşımakla tehdit etmektedir. 28 Ocak’ta ise Metal işçilerinin ulusal çapta grevleri olacaktır.

Tüm partileri, kurumları ve bireyleri FIOM’un mücadelesine destek ve dayanışma mesajları yollamaya çağırıyoruz.

(Lütfen mesajlarınızı fiom.internazionale@fiom.cgil.it veya CARC parti mail adresi olan resistenza@carc.it ve carc.int.dept@alice.it adreslerine yollayınız.)

 

Yaşasın FIAT işçilerinin direnişi!

Yaşasın İtalya’da ve dünyanın her yerinde kitlelerin mücadelesi!

Yaşasın enternasyonal dayanışma!

Zafere doğru!