Home , Avrupa , Ulm Tohum Kültür Merkezi Üye Kampanyası Başlattı!

Ulm Tohum Kültür Merkezi Üye Kampanyası Başlattı!

ULM | 03.10.2020 | Ulm Tohum Kültür Merkezi corona sürecinin dayattığı bireysel ve bencil yaşam tarzına karşı örgütlü birey, örgütlü toplum bilinciyle üye kampanyası başlattı:

ÖRGÜTLÜ BİREY ÖRGÜTLÜ TOPLUM ANLAYIŞIYLA,
DEMOKRATİK MÜCADELEDE ULM’DEKİ MEVZİSİ
TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ’NE ÜYE OLALIM GÜÇ KATALIM!

Göçmen Emekçiler, İşçiler, Kadınlar ve Gençler

1974 yılından bu yana Ulm’de Anti-Faşist Anti-Emperyalist ve her türden gerici anlayışlara karşı mücadele içerisinde var olan 1976 Ulm Halk Ocağı deneyimiyle yola çıkan ve 1995 Yılında TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ ismini alarak kesintisiz dünden bugüne taşınarak derneğimiz önemli bir mevzi olmaya devam ediyor.

TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ, göçmen emekçi ve işçilerin 46. yıllık değişen sorun ve zorluklarına eğilerek onlarla beraber acılarına ve mutluluklarına ortak olarak bugünlere taşındı.

TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ, Kadınların ezilmişliğine karşı kadın örgütlülüğünü savunarak eşitsizliğe ve cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele ederek cins, ırk, dil ve din ayrımına karşı durmuş, başta kadınlarımızın ve alternatif kültürle yetiştirilen gençlerimizin emekleriyle bugünlere gelmiştir.

TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ, Almanya’da yaşayan Göçmenlerin seçme ve seçilme, eşit vatandaşlık hakkı eğitimde ayrımcılığa ikinci sınıf vatandaş muamelesi ve ırkçı bakış açısına karşı mücadele ederek doğrudan ve haklıdan yana olduğunu ortaya koyarak var olmuştur.

TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ, Göçmenlerin kendi kültür yaşamına saygı duyarak toplumumuzla özdeşleşmiş değer yargılarını koruyarak alternatif kültürel etkinliklerini yaşatarak yozlaşmaya ve asimilasyona karşı duruşunu ortaya koymuştur. Burada yaşayan yerli ve ilerici kurumlarla enternasyonal dayanışmayı önemseyip birlikte özgür yaşam koşullarını genişletmeye çalışmıştır.

TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ, Emperyalist barbarlığa ve Kapitalist talan politikasına ve haksız savaşlara karşı tavır takınmıştır, Doğanın talanına karşı ses olmuştur. Göçmenlerin bugün olduğu gibi dünde Göç yollarında ölüm ve perişan olmalarına karşı mücadele etmiş ve haksızlıklara karşı sokaklarda haklının dili olmuştur.

Göçmen Emekçiler

Devrimci, demokrat, Yurtsever, ilerici tüm dostlarımızı bir Demokrasi ve emek mevzi si olarak Ulm’de varlığını sürdüren Kurumumuz Tohum Kültür Merkezi etrafında kenetlenmeye ve üye olarak farklılıklarımızı demokrasi ve eşitlik ikilemi içerisinde yaşatmaya davet ediyoruz.

44. Dönem Tohum Kültür Merkezi Yönetim Kurulu“

scroll to top