Home , Avrupa , Turgut KAYA ‚ya ÖZGÜRLÜK !

Turgut KAYA ‚ya ÖZGÜRLÜK !

FRANKFURT | 20.07.2018 |Frankfurt’ta,18-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen dönüşümlü açlık grevinin şiarı „Turgut KAYA ‚ya ÖZGÜRLÜK“ tü…

Üç gün boyunca sabah saat 9.00’dan itibaran açılan Turgut KAYA ile dayanışma çadırında, başta ATİK, Yeni KADIN, YDG ve UPOTUDAK olmak üzere değişik dost kurumlardan gelen dayanışma mesajlarının da yer aldığı info-standt da açıldı. Değişik işlemler için konsolosluğa gelen kitleye bildiriler dağıtıp, Turgut KAYA şahsında bilgilendirmeler de yapılarak, imza toplanıldı.

Turgut KAYA’YA Özgürlük pankartının yanı sıra kadına yönelik her türlü şiddete karşı Yeni KADIN ‚ın pankartının da açıldığı çadır eyleminde dost kurumlar ve duyarlı kamuoyu da güzel bir dayanışma ve sahiplenme örneği sergilediler. NAW-DEM, Haziran Hareketi, Anadolu Federasyonu, Pro Asyl’den çadırı ziyâret eden dost kurum ve örgüt temsilcilerinin yanı sıra, yine gelemeyip, Turgut KAYA ‚ nın derhal serbest bırakılması taleplerini ileten, Yunanistan makamlarının bu anti- demokratik, insan haklarına aykırı tavrını kınayan, bu tavırdan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini bildiren dost kurumlar da dayanışma mesajlarını gönderdiler.

Sohbet, tartışma, paylaşım ve devrimci dayanışmanın güzel bir örneğinin yaşandığı üç günlük eylemde, izin sezonu olması nedeniyle kısmen sakin ve fazla kitleye ulaşılamamış olsa da Yunan makamlarına verilmek istenen mesaj bu eylemle bir kez daha iletilmiştir. Öyle ki Alman güvenlik güçleri sık sık gelip, eylemcilerin kendilerini konsolosluğun kapılarına zincirlememesi noktasında uyarmak durumunda kalmıştır.

Hep birlikte söylenilen türkü ve marşlar eylemin diğer coşkulu yanı olmuş, Turgut KAYA’ya dostça,yoldaşca duygular içinde söylenen türküler gönderilmiştir.
Münih Komünistler Davası ekseninde 2015 yılından bu yana Alman Devleti’nin keyfi tutumu doğrultusunda rehin tutulan Haydar BERN’in 129a/b yasasına karşın özgürlüğüne kavuşma haberinin alınmasının ardından eylemin son saatlerinin daha bir coşkulu geçmesini beraberinde getirdi. ‚Turgut KAYA’yı da alacağız!‘ inancı ve dirayetiyle Yunanistan konsolosuna sunulan dosya ve iletilen taleplerin ardından üç günlük dönüşümlü açlık grevi sonlandırıldı.

Üç günlük açlık grevi eylemimizde bizlerin yanında olan tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza, emeği geçen yoldaşlarımıza ve devrimci dayanışma ve sahiplenme içinde olan dost kurumlara teşekkür ediyor, birlikte daha güçlüyüz diyoruz…

Turgut KAYA ve tüm politik tutsaklara özgürlük!

Ya kazanacağız, ya kazanacağız;Turgut KAYA’yı Yunanistan zindanlarından alacağız!

Yaşasın Devrimci Dayanışma ve Örgütlü Mücadelemiz !

ATİF
Yeni KADIN
YDG