Home , Takvim , TÜM DÜNYADA EMEK ÖZGÜRLEŞİNCEYE KADAR KADINLAR YÜRÜYECEK!

TÜM DÜNYADA EMEK ÖZGÜRLEŞİNCEYE KADAR KADINLAR YÜRÜYECEK!

TÜM DÜNYADA EMEK ÖZGÜRLEŞİNCEYE KADAR KADINLAR YÜRÜYECEK!

21. yüzyılda yaşıyoruz ama hala  “erkek para kazanan ana unsur, kadın ise çocuk bakımıyla, ev işlerini çekip çeviren kişi” olarak görülmeye devam etmekte. Tam da bu anlayış, kadının üretim alanlarında ucuz ve yedek işgücü olarak görülmesini beraberinde getiriyor. Düşük ücret ve güvencesiz çalışmanın kadınlara dayatılmasının altında yatan neden, kadın emeğinin “ikincil” emek olarak görülmesidir.

Eşit işe Eşit Ücret Talebi, ücret eşitliğinin yanı sıra, kadının sosyal, politik ve yasal açıdan eşit konuma gelmesi taleplerini de içerir.

Taleplerimiz

  • Cinsler arası Ücret Eşitsizliğinin giderilmesi!
  • Eşler için açık ve Şefaf Vergilendirme !
  • Kadın ve Göcmenler  için iş olanakları!
  • Ücretsiz kreş, anaokulları ve bakım evlerinin açılması,
    • Esnek, Mobil ve güvencesiz çalışmanın ve taşeron firmaların kaldırılması.
    • Sendikalarin rölü?

KATILIMCILAR:

Azem Olcay (ÖGB)

Sabine Lanthaler (Frauensekretärin ÖGB-Tirol)

Nafiye Tohumcu (Yeni Kadın)

TARİH: 29.10.2010

YER: ÖGB Saal, 7. Kat

SAAT:18:00