Anasayfa , Avrupa , "Tekel İşçilerinin Direnişini Selamlıyoruz!"

"Tekel İşçilerinin Direnişini Selamlıyoruz!"

DARMSTADT | 17 – 01 – 2010 | Almanya’nın Darmstadt kentinde oluşturulan „Tekel işçileriyle dayanışma komitesi“, önceki Cuma günü Darmstadt Alman Sendikalar Birliği’nde(DGB) bir basın açıklaması yaptı. Eyleme Yazar Yener Orkunoğlu, öğretim üyesi Hasan Kayadan, sendikacı Ahmet Canpolat, Hıdır Can ve Mehmet Ali Emirdağlı, müzisyenler Necati ve Seçim Demir ve Almanya Marksist-Leninist Parti (MPLD) temsilcileri katılarak destek verdi. Ayrıca basın açıklaması sırasında Tekel işçileriyle canlı telefon bağlantısı kurularak dayanışma mesajı iletildi.

Tekel işçileriyle dayanışma komitesi, Darmstadt Halkevi’nin çağrısıyla, AGİF Darmstadt, ATİF Darmstadt, ATİK Yeni Kadın Hessen, Darmstadt Alevi Kültür Merkezi ve Berg Strase Alevi Kültür Merkezi’den oluşuyor. Darmstadt Kürdistan Enformasyon Merkezi ise destekçi olarak katıldı.

50 civarında insanin katılımıyla gerçeklesen eylemde, Türkçe ve Almanca basın açıklamasının okunmasından sonra, söz alan Yazar Yener Orkunoğlu, Tekel İsçilerinin direnisin meşru olduğunu, isçilerin direnme hakkının dünya genelinde kabul gören bir hak olduğunu, devrim yapma hakkını da içinde barındırdığını belirterek Tekel isçilerinin direnisin yanında olduğunu ifade etti. Türkiye’de emekçilerde bir uyanısın başladığını belirten Orkunoğlu, Tekel İsçilerinin yürünmesi gereken yolun ne olduğunu gösterdiğini söyledi. Ve toplumsal kesimlere destek çağrısı yaparak, direnişi selamladı.

Sendikacı Ahmet Canpolat’ta direnişi selamlayarak bir grup sendikacının ortak imzası ile yapılan basın açıklamasını almanca okudu. Son olarak söz alan Müzisyen Necati Demir; Tekel isçilerinin mücadelesini desteklediğini, halktan yana sanatçı ve aydınları tekel isçilerine destek vermeye çağırdı.

Son olarak konuşan MLPD temsilcisi Karin Weber, Tekel isçilerinin direnişini selamlayarak başladığı konuşmasında, tekel direnişiyle omuz omuza olduklarını, direnisin bütün dünya isçilerinin direnişi olduğunu belirterek, konuşmasını yasasın uluslararası isçi sınıfının dayanışması diyerek bitirdi. Basın açıklaması Pazartesi günü yapılacak MONTAGSDEMO (Pazartesi eylemi) etkinliğine katılıp, eylemi Tekel isçileriyle dayanışma platformu haline dönüştürme çağrısıyla bitirildi.

Komitenin ayrıca tekel isçileriyle dayanışmak için bağış kampanyası başlattığı, 24.01.10 pazar günü, saat 14.00 de Berg Strase Kültür Merkezi’nde yerel sanatçıların katılımıyla Tekel isçileriyle dayanışma konseri düzenleyeceği bildirildi.

Basın Metni

Halkları köleleştiren, Özgürlük ve Demokrasi mücadelesini kanla bastırmayı meşru gören, Emperyalist tekellerin ülkemizdeki yerli uzantısı işbirlikçiler, içinde bulundukları kapitalist krizin ağır yükünü, emekçi halkların sırtına yıkarak, krizden kurtulmanın ve darboğazı atlamanın çabası içindeler.

Sermayenin uşağı başbakan Tayip Erdoğan’ın, “hamdolsun kriz ülkemizden teğet geçecek” açıklamasının, gerçeği yansıtmadığı fazla sürmeden ortaya çıktı. Ülkemizde, yaşanan işçi kıyımları, artan yoksulluk, özelleştirmelere hız verilmesi, kapanan iş yerleri, krizin boyutlarını gösteriyor.  Kısacası krizin teğet geçmediği ülkemizde, emekçiler, hak alma mücadelesini kararlılıkla sokakta sürdürüyorlar. Kapitalist sistemden kaynaklı krizin faturasını ödemeyeceklerini, haykırıyorlar.

Tekel işçileri; Türkiye tarihinde eşine ender rastlanan direnişle, bir aydır Başkent Ankara’yı kuşattılar. Emperyalist, kapitalist sisteme karşı baş kaldırdılar. İşçi ve emekçi düşmanı AKP hükümetinin vurdumduymaz tavrına karşı “Ölmek var, dönmek yok” talebini yükselterek mücadelede kararlılıklarını gösterdiler. Gösteriyorlar. Tekel işçilerinin haklı, onurlu ve meşru direnişi, geniş emekçi kitleler tarafından, desteklenmekte, dayanışma eylemleri her geçen gün kitleselleşmekte ve yaygınlaşmaktadır.

AKP hükümeti, kendisinden önceki iktidarlar gibi, IMF’nin, Dünya Bankasının, ABD ve AB’nin çıkarları doğrultusunda, yüksek kar getiren kamu kuruluşlarını, uluslararası büyük tekellere peşkeş çekerek, işçi ve emekçilere, açlığı ve yoksulluğu reva görmektedir.

Bu dayatmayı kabul etmeyen Tekel işçileri, 15 Aralık’ta AKP Genel merkezinin kapısına dayanarak, ekmeğine, işine ve aşına sahip çıkacaklarını yüksek sesle ifade ettiler. Seslerini duyurmak için Ankara’da direnişini sürdüren Tekel işçilerinden rahatsız olan işçi düşmanı AKP ve devletin kolluk kuvvetleri, copla, gaz bombalarıyla emekçilere saldırmış, birçoğunu yaralamış bir kısmını da gözaltına almıştı. Tüm bu saldırılar ve soğuk hava koşulları, Tekel emekçilerine geri adım attıramamış, direnişini kıramamıştır.

Diğer yandan; AKP’den hiçbir farkı olmayan, muhalefetteki CHP ve MHP başta olmak üzere, tüm düzen partileri, TEKEL işçilerini ikiyüzlü bir tavırla desteklediklerini belirtmekteler. AKP karşısında kendisine taban yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu partilerin tarihleri emekçiler tarafından iyi bilinmektedir. TEKEL işçilerinin, gerçek dostları, ilerici, demokrat ve sosyalist güçlerdir.

TEKEL İşçilerinin talepleri, son derece insani, meşru ve doğal taleplerdir.

4-C koşulların da, patronların insafına bırakılan çalışma koşullarıyla, emekçiler işsizliğe mahkûm edilmek isteniyor.

TEKEL İşçilerinin mücadelesi, sınıf mücadelesinin ivme kazandığının belirtisidir. Emekçiler cephesindeki bu umut verici gelişmeyi selamlıyoruz.

Bizler Almanya’da yaşamak zorunda bırakılan göçmen emekçiler ve demokratik kitle kurumları olarak, onuru, ekmeği, işi için bir aydır direnen tekel işçilerinin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyor ve bu meşru ve haklı direnişi selamlıyoruz.

Yerli ve göçmen tüm emekçileri, direnen tekel işçileriyle dayanışmaya, onların direnişini sahiplenmeye çağırıyoruz.

-TEKEL İşçileri Yalnız Değildir.!

TEKEL TÜTÜN’  isçileriyle Dayanışma

Değerli arkadaşlar,

Büyük bir kaygı içerisinde, Türk hükümetinin „Avrupa Birliğine uyum“ adi altında „TEKEL TÜTÜN“’ü özelleştirmek isteğini takip ediyoruz.

Asil yapmak istedikleri şu: Türkiye’nin kurulusundan beri, devlet malını özelleştirilerek dini görüşlü ve hükümetin çıkarları doğrultusunda hareket eden Holdinglere „hediye“ etmektir.

Çoğu Kürt bölgelerinden gelen „TEKEL TÜTÜN“ isçilerinin geleceği için direnişinin yanı sıra, sendikalı isçilerin de desteğe ihtiyaçları var. Dini-muhafazakâr Türk hükümeti sendikalara kendi çıkarları doğrultusunda kendi dini çıkarlarını gözeten taraftarlarını yerleştirmek istediği de büyük bir sorun ve bu yüzden de sizinle dayanışma içerisineyiz.

Biz sizi, gerekçeli ve hakli taleplerinizi destekliyoruz! Türk hükümetini, size ve „TEKEL TÜTÜN“e zarar verecek her şeyden vazgeçmesini talep ediyoruz.

Dayanışma ve destekleyici selamlarımızı sunuyoruz

Osman Ulusoy Sendika İlce yöneticisi (IG-BCE Darmstadt), Hıdır Can Sendika VKV-Başkanı Wella Darmstadt, Ahmet Canpolat İsçi temsilcileri kurulu üyesi Merck KGaA, Yalcin Hazneci İsçi temsilcileri kurulu üyesi Pirelli GmbH, Erdoğan Erten İsçi temsilcileri kurulu üyesi Pirelli GmbH, Hasan Coşkun İsçi temsilcileri kurulu üyesi Pirelli GmbH, Hüseyin Burhan İsçi temsilcileri kurulu üyesi Pirelli GmbH, Salih Acig İsçi temsilcileri kurulu üyesi Pirelli GmbH