Home , Haberler , Tarihten Geliyor, Örgütlü Gücümüzle Büyüyoruz!

Tarihten Geliyor, Örgütlü Gücümüzle Büyüyoruz!

Almanya | 22.06.2019 |  ‚Tarihten geliyor, örgütlü gücümüzle büyüyoruz!‘ şiarı ile örgütlenen Yeni Kadın – Almanya eğitim kampı başarıyla sonuçlandı. Sade, coşkulu ve dolu dolu geçen eğitim kampında kolektif yaşamı ve bilgiyi öne çıkaran bölüşüm ve paylaşımla kadınlar bir kez daha „Biz de varız ve birlikte daha güçlüyüz…“ dediler.

15-16 Haziran işçi direnişinin ve temizlik işçileri gününün yıl dönümüne de denk gelen kamp, aynı zamanda 14 Haziran’da İsviçre genelinde yapılan kadın grevinden de aldığı coşkuyla başlatıldı. 15-16 Haziran işçi direnişi ve uluslararası temizlik işçileri gününe dair tarihsel boyutuyla açıklamalar yapılarak başlatılan kamp, sunulan sinevizyonla da zenginleştirildi. 14 Haziran grevinin değerlendirmesini canlı bağlantıyla kampa da yansıtan İsviçre Yeni Kadın temsilcisi ve Yeni Kadın denetim kurulu üyesi arkadaşın mesajı grevin coşkusunu kampa da yansıttı.

Kampın ilk gününde 3 ayrı çalışma grupları ve konuları oluşturuldu.
‚Eşit işe, eşit ücret ve 8 Mart, Almanya’da yükselen ırkçılığın kadınlara yansıması ve Örgütlenme‘ ara başlıklarının seçildiği konular üzerine tartışmalar yürüten gruplar, kolektif değerlendirmelerinin sonuçlarını diğer gruplarla paylaştılar.

Psikolog Şükran Sever, kadınların travmatik depresyon ve stres sebeplerini ve tedavi yöntemlerini kadınlara aktardı. Geçmişte yaşanan travmaların, aile içindeki şiddet ya da sevgi olgusunun ve çocuklukta bunlardan etkilenme, depresif travmaların çocuklukla ilintileri, kaybetme korkusu ve bunun yıllara yayılması, geçmişte yaşanan acıların bıraktığı derin yaralar ve travmatik durumların tekrarlanabilir duruma gelmesi gibi durumlara değinen Şükran Sever’in sunumu ilgiyle dinlendi. Akşam saatlerinde kolektif yapılan kültürel etkinlikte türküler söylendi halaylar çekildi.

2. gün sabah kahvaltısından sonra psikolog Şükran Sever’le soru-cevap şeklinde tartışmalar devam etti. Sendikacı Olga Zitselberger sendikal çalışmalar içinde kadının örgütlenmesinin önemine değinirken, diğer taraftan temizlik işçilerinin toplu sözleşmelerinin iptal edilmesinden dolayı önümüzdeki süreçte bunun bir greve dönüşebileceğinin altını çizdi. Sendikaya üye olmanın avantajlarına ve önemine vurgu yaptı. Sendikalarda oransal olarak kadınların ne kadar yer aldığını şemalarla aktaran Olga, kadınların ev, aile, çocuk, yaşlı bakımı vb. nedenlerden dolayı yarım zamanlı çalışmayı yeğlediklerini, eve geldiklerinde de çalışmaya devam ettikleri için sendikal çalışmalara zaman bulmakta zorlandıklarına da vurgu yaparak, sendikaların dün olduğu gibi bugün de erk’eklerin ağırlığının olduğu alanlar olmaya devam ettiğini belirtti. Eskiden var olan ‚Alman, beyaz, sağlıklı‘ ırkçı yaklaşımın bugün kadınsız bir şekilde cinsiyetçi yaklaşımla devam ettirilmeye çalışılmakta. Zamanında nasıl ki sendikalarda iyi eğitilmiş ve sağlıklı erkekler öngörülüyorsa, bugün de kadınsız sendikalar istenmektedir. Dolayısıyla sendikalarda bu cinsiyetçi bakış açısını yok etmek için de var olabilmek önemlidir vurgusunu yapan Olga, toplu iş sözleşmelerinin getiri ve götürülerini de detaylıca aktardı.

Son olarak kampın iki günlük değerlendirilmesi yapıldı. Tüm katılımcılar eğitim kampını başarılı bulurken, bu tarz kampların daha geniş katılım sağlayabilmek için bölgeler düzeyinde de yapılması önerisinde bulundular. Eğitim kamplarının sürekliliğini sağlamasının değerine ve önemine vurgu yapılarak kampı başarılı bir şekilde geçirmenin coşkusu ile tüm katılımcı arkadaşlara Almanya ÜKK olarak teşekkür edildi, önümüzdeki etkinliklerde, kampanyalarda ve kamplarda buluşmak üzere katılımcılara çalışmalarında başarılar dilendi.

scroll to top