Home , Schlagwort: hasan aksu

Tag Archives: hasan aksu

EMPERYALİST AVRUPA BİRLİĞİ GÖBEKTEN ÇATIRDIYOR- Hasan Aksu

  Kimler umut bağlamadı, büyük hayaller beslemedi ki? Nice eski tüfek „sosyalist“, „komünist“ler Marksist-Leninist ideolojiyi Avrupa birliğine feda etmedi ki? Kimler büyük umutlarla tekelci sermayenin yaverliğine soyunmadı ki? „Marksizm Leninizm’in eskidiğini, vadesini doldurduğunu, tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini“ hangi dönme liberal, demokrat revizyonist burjuvalar savunmadı ki? Ve emperyalist çıkar gruplarıyla oynaşmayı, cilveleşmeyi esas aldılar. Kimlerin uzun yıllar umutlarını Avrupa Birliği’ne bağladığını ...

Read More »

SOYKIRIMIN-ŞÖVENİZMİN PANZEHİRİ KAYPAKKAYA- Hasan AKSU

İbrahim Kaypakkaya

  Yüzyıl oldu, hâlâ kadim bir ulus olan, „Ermenilerin soykırıma uğrayıp uğramadığını“ tartışıyor olmak, yaşadığımız utanca, bir utanç daha yüklemektedir. Hangi sebepten olursa olsun kendisiyle yüzleşmeyen, yaptığı soykırımı savunan, es geçen veyahut inkâr eden bir ulus ve bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri öncelikle kendileri özgür değildir. Adalet, eşitlik ve kardeşlikten bahsedemezler. Çünkü kendi pazara hâkim olma, egemenliklerini kurmak için, başka bir ...

Read More »

Kürt Ulusu Duygusal Bağlarının Olmadığı; Zoraki ‘Yaşama Birliğine’ Son Veriyor

HASAN AKSU- İsteyerek, gönüllü birlikteliği taşımayan, zoraki, tek taraflı ve baskıya dayalı bir evlilik mutlak ki, bir gün isyana başkaldırıya dönüşerek, kendi bağımsızlığını, özgürlüğünü isteyecektir. İstenen şu; bireyin, kadının, toplumun ve bir ulusun kendi iradesiyle her konuda kendisinin özgürce karar vermesidir. Kürt ulusu hiçbir zaman eşit şartlarda bir birliktelik yaşamadı. Türk ulusu her yönlü (sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve yaşamsal ...

Read More »

Faşizmin daha karanlık günlerini yaşamak istemiyorsak……..

Faşizmin daha karanlık günlerini yaşamak istemiyorsak,Kürt ulusunun direnişine destek ver! Sınıflar mücadelesi zamanın gidişini değiştirebilir ama, mevcut koşullar,şartlar olgunlaşmadan devrimci sınıfların zamanı kendi lehlerine çevirmesinin mümkünü yoktur. Her toplumsal altüst oluş o günkü şart ve koşullardan ayrı değildir, birbirlerini tamamlarlar. Kısacası, kendilindenciliğe düşmeden, kendini veya düşmanı olduğundan çok abartmadan , içinde bulunduğumuz objektif ve subjektif durumu iyi değerlendirmek gerekiyor. Tarihin ...

Read More »

İPLER KİMİN ELİNDE – 2 / Hasan Aksu

„İPLER KİMİN ELİNDE“- 2 (DÜNYA’DA ASYA VE ORTADOĞU  DEVRİMLERE GEBE) Dünyadaki gelişmeleri dikkate aldığımızda  Asya kıtası ve Ortadoğu  proleter devrimlerine, ulusal kurtuluş hareketlerinin başarı elde etmesine,zaferle taçlanmasına, objektif şartların en uygun  olduğu alanlardır. Yanlızca objektif şartların değil ,aynı zamanda komünistlerin ve anti emperyalist , anti faşist hareketlerin örgütlü ve ciddi bir potansiyol güç oluşturduğuda bir gerçek.  Emperyalizmin karnının en yumuşak olduğu  ...

Read More »
scroll to top