Anasayfa , Avrupa , Stuttgart’ta Ermeni Soykırımı lanetlendi

Stuttgart’ta Ermeni Soykırımı lanetlendi

image

STUTTGART | 28.04.2015 | 1915 Nisan ayında Osmanlı İmparatorluğu döneminde iktidar olan ittihat teraki cemiyeti önderliğinde Panislamizm, Pantürkizm düşünce ve hülyasının pratikte yaşam bulması uğruna başlatılan katliam ve soykırım sürecine Rum’lar, Ermeni’ler, Süryani’ler, Keldani’ler başta olmak üzere 3 Milyonu aşkın insanın ölümüyle sonuçlandırılmıştır. Osmanlının devamı ve mirası üzerine kurulan T.C. devletide devraldığı soykırım katliamcı ve inkarcı zihniyetini günümüze kadar korumakta ve sürdürmektedir. İmha, inkar ve asimilasyon politikası bugünde esas olarak başta Kürt ulusu ve Alevi inancı olmak üzere, çeşitli milliyet ve inançlardan halkımıza karşı sürdürülmektedir.

Tüm bu gerçekliğinde bilincinde olarak hareket eden çeşitli milliyet, inanç ve düşüncelere sahip ilerici, devrimci – demokrat kişi ve kurumlarda Stuttgart’ta ilk başta Ermeni halkının örgütlü kurumunun 24Nisan’da saat 14:00de düzenlediği yürüyüşe katıldılar. Yürüyüş Türk Konsolosluğuna siyah çelenk bırakılarak sonuçlandırılırken saat 18:00deki yürüyüşün çağrısı yapıldı.

Yine aynı gün Stuttgart Demokratik Güç Birliği Platformu bileşenlerince saat 18:00de Hauptbahnhof’un önü Lautenschlagerstraße’de toplanarak yürüyüşe geçtiler. Yürüyüşte taşınan Güç Birliği pankartı almanca ve ermenice 100. Yılında Ermeni Soykırımını lanetledi. Ayrıca 24 Nisan 1915’de tutuklanarak idam edilen 20 Ermeni Aydının, Hrant Dink’in, Armenak Bakır’ın, Nubar Yalım’ın, Manuel Demir’in resimleri taşındı. Yürüyüş boyunca ermeni ağıtları dinletilirken, yürüyüşün başında ve sonunda ermenice, türkçe ve almanca yapılan konuşmalar soykırımı lanetlerken duyarlılık ve yüzleşme çağrısı yapıldı.

25 Nisan Cumartesi günü Güç Birliği Platformu tarafından Stuttgart Alevi derneğinde NavDem, AABF, ve ATİF panelistlerinin katıldığı ortak bir panel düzenlendi. Panel söylenen iki ermeni ezgi ile açıldı. Ardından yapılan saygı duruşu ile ilk sözü Stuttgart Alevi dernek yönetiminde olan Süleyman Uğur arkadaşın selamlama ve soykırımı lanetleme konuşmasıyla başladı. Sonrasında NavDem Temsilcisi Ermenistan tarihini, ittiat terakki öncesi ve sonrasını detaylı bir şekilde aktararak, katliamdaki dini matifin dayanak noktası yapılan Haşır süresinin 59. ayetini geniş bir şekilde anlatarak bu yönde dikkat çekti. ATİF Temsilcisinin yaptığı konuşmada ise 1000 Ermeni aydının soykırım öncesi, soykırımın dirençsiz atlatılabilmesi için tutuklanarak idam ve kurşuna dizilmelerini tarihde yer aldığını belirtti. Ardından 1514 tarihinde Osmanlı döneminde çaldıran savaşı ile toprakları Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edildiğini ve onların baskı ve tahakkümü altına girdiğini belirtti. Ermeni halkı 18. Yüzyılın ortalarına doğru uluslaşma sürecine girmeleri ile birlikte dini baskıyla beraber, ulusal baskıya maruz kaldığını belirtti. Ayrıca soykırım ve katliamlar sürecinde Türk toprak ağaları, Kürt toprak ağaları ve aşiret reislerinin sınıfsal şekillenişlerini ve süreçteki sınıfsal olgudan hareketle değerlendirilmesinin ve sonuçlara sınıfsal analizle yaklaşılmasının gerektiğini önemle belirtirken soykırımda Emperyalistlerin rolünün gözden kaçırılmamasını belirtti.

Panel’de MLPD’li arkadaşlarda katılarak mesaj sundular. Mesajlarında , Soykırımı lanetliyerek, kınadıklarını belirttiler. Ayrıca ATİK ve Yeni Kadına yönelik yapılan saldırı ve kamplolarada değinerek dayanışma temennilerini belirttiler.

Panelde Moderatörün soykırımda Kadınlar, Çocuklar ve kültürel kıyıma değinerek, bu boyutlarında görülmesi gerektiğini belirtti. Panele katılanların görüş, sorularıyla ve 2. Bölümde yine Panelistlerin yanıtları ve Onur Olgun’un ezgileri ile panele katılan Ermeni halkından insanların görüş belirtmeleriyle başarıyla sonuçlandırıldı.