Home , Avrupa , Stuttgart’ta Ekim Devrimi 100.Yılında Panel Düzenlendi

Stuttgart’ta Ekim Devrimi 100.Yılında Panel Düzenlendi

STUTTGART|17.10.2017|Stuttgart Tohum kültür derneginde, 14.10.2017 günü 17 ekim devriminin 100 yılı nedeniyle düzenlenen ortak panel de Atılım, Partizan, Alınteri ve Sınıf teorisi adına konuşan temsilciler, değişik açılardan 17 ekim devrimi ve günümüzle bağlantılı devrimin sorunlarına referans olmaya devam ettiği ortak belirlemesinin altını önemle çizdiler.

Devrimin emperyalist kapitalist ve geri ülkelerde mevcut devlet aygıtının devrimci yoldan ortadan kaldırılması ve köktenci bir anlayışla yeni devletin …proleterya devletinin inşaasının hedeflenmesinin devrimin kazanımları ve sosyalizme kesintisiz geçişin garantisi olduğu ortak paydasında birleşirken en az devrim yapmak kadar önemli ve ön açıcı olan sosyalizm de geriye dönüş riskinin yaşanan deneyimler ışığında çıkarılacak derslerle bertaraf edilmesi içindoğru bakış açısı ve politikalara ihtiyaç olduğu noktasında bir değinme de bulunuldu.

Devrim öncesi ve sonrasında KP ve kitleler ilişkisi KP ve Iktidar ilişkisine dair kavrayışlarortaya konuldu. Elbette düşünsel farklılıklar ve sosyalist demokrasi noktasındaki temel anlayışfarklılıkları nedeniyle düne ait pratiğin olumlanmasi anlamına gelen bir anlayışla yada kitle inisiyatifi ve kitle denetiminin artırılmasına dair farklı tarzlar dile getirilirken, sosyalizmde KPdışında farklı partilerin

varlığına izin verilip verilemeyeceği noktasında da buna pozitif açıdan olabilirlik biçen sınıfteorisi konuşmacısının farklı deklaresi de genel kabül dışında bir yaklaşım olarak dikkat çekti. Toplumsal diyalektiğin işlediği ve üretim ilişkilerinde tekelleşme ve dünya ölçeğindemerkezileşme yöneliminin emperyalist burjuvaziyi yeni politikalara yönelttiği ve işçi sınıfının da bu gelişmelere bağlı olarak önemli değişimler içinde olduğu 19. ve 20. yüzyıl işçi sınıfınınbugün olduğu gibi varlığını korumadığınada önemle dikkat çekildi.

Panel, 15.00 da başlayıp yaklaşık 3 saat sürdü. 100 e yakın bir dinleyici kitlesine hitap etti. Kitlenin sorularına yer verilmesine karşın zaman sınırlılığı gerekçesiyle konuşmacıların verdiğiyanıtlar üzerine yeni sorular yada kitle içinden konuşmak isteyenlere yönelik bir söz hakkıgerçekleştirilemedi. Bu nedenle eksikler taşısada 17 ekim devriminin hala umudun sembolü olduğu ve devrimin toplumsal gelişmenin yegane çözümü olduğu kuvvetle vurgulanması hertürden reformist ve pasifist anlayışa karşın önemli bir sahiplenmedir.

Kadın sorunu ve devrimde kadının yeri kadar devrim sonrasında da kadının toplumsal rolü üzerine önemli vurgular yapıldıSıcak gündeme paralel ulusal sorunlarda Proletarya önderlikli çözümler dışında ki gelişmelerde de ulusların kendi kaderini tayin etme hakkına saygı gösterilmesi üzerine hem Lenin ve Stalin in öğretisi hem de Kürdistan özgülünde ki son gelişmelere paralel sol adına yapılan kimi sosyal şoven yaklaşımlara karşı doğru devrimci anlayış ve Rojava özgülündeki fiili tavrın değerine yönelik vurgular panelin olumluluklarıydı.