Home , Haberler , Siyah Sanatçılar Hareketinin kurucu ve önderi Amiri Baraka vefat etti!

Siyah Sanatçılar Hareketinin kurucu ve önderi Amiri Baraka vefat etti!

 

“Sanat fikirleri mücadele içerisinde bir silahtır, yani sınıf mücadelesi!” (Amiri Baraka)

amiri

11.01.2014 | Amiri Baraka (doğum adı Leroi Jones idi), yazar, devrimci, aydın; 9 Ocak tarihinde 79 yaşında Newark’ta bir hastanede yaşamını yitirmiştir.  Amiri Baraka  1950-1960’lı yıllarda ortaya çıkan Afro-Amerika kurtuluş hareketinin sadece önde gelen bir önderi değil aynı zamanda Kuzey-Amerika’daki devrimci sanat konusunda önemli katkılar sunmuştur. Baraka’nın oğlu Ras Baraka 21 Aralık’tan itibaren hastanede kalan babası yaşadığı hastalık nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Baraka sadece ABD içinde değil aynı zamanda dünyada bilinen bir şahıstı. Hem Afro-Amerika hareketi içinde hem de Marksist olarak öne çıkıyordu ve Siyah Sanat Hareketi’nin fikir babası olarak uluslararası çapta biliniyordu. O hareket çoklu kültürizmi sanat ile birleştiren bir hareket. Bunun yanı sıra Afrika Halk Kongresi’nin başkanıydı.

Bulunduğu Newark şehrinde yerel devrimci siyasi ve sanat kurumlarla ortak çalılşmalar yürütüyordu.  1934 yılı doğumlu olan Baraka küçük  yaşlardan itibaren ABD devletinin ırkçılığı  ve  ayrımcılığı  ile tanıştı.  Yaşamının henüz çok genç yaşlarından  itibaren yazmaya başladı ve özellikle tiyatro senaryoları ve siyasi yazılar yayınladı. En büyük ün 1964 yılında “the Dutchman” (Hollandalı Adam) ve  “the slave” (köle) oyunuylarıyla kazandı. Aynı zamanda “A nation within a nation” (ulus içinde ulus” kitabını yayınladı.

Yine aynı yılda Harlem’de Black Artists Repertory Theater kurdu. Oyun senaryolarında  yaşadığı ülkenin,  dünyadaki durumu ve politik gelişmelerini ele alırdı. Tam da o yıllarda Kara Panter Partisi olsun, genel olarak devrimci hareketi olsun aktif olarak yer aldı ve çoğu defa devletin hedefi haline geldi.

Bir mahkemenin ardından yaptığı bir açıklama ülkede özellikle devrimci hareket içinde devrim ve sanat konusunda önemli bir tartışmayı başlattı . “Sanat ve politika ayırt eden kişi burjuvadır, ancak onlar iyi şiirler ve sanat politik olmaz der, ancak iyi biliriz ki her şey politiktir. Bir sanatçı yada herhangi bir kişi politik olmadığını diyorsa  bile bu bir politik açıklamadır.”

Devrimci sanatı ve mücadeleci yaşamını saygıyla anıyor, yoldaşlarına, ailesine ve yakınlarına başsağılı dileriz.

ATIK ENILKOM