Home , Haberler , Sendika Ağası Kumlu İşçilerden Kaçıyor

Sendika Ağası Kumlu İşçilerden Kaçıyor

İSTANBUL | 03 – 05 – 2010 | Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarının dikkat çekici biçimde genel bir onay havasında karşılanan tek “olay”ı Türk-İş Genel Başkanı Mustaf Kumlu’nun konuşmasını engelleyen işçilerin kürsü işgali oldu

Kürsüden konfederasyon başkanlarının konuşma yapacaklarının ve ilk sıranın da Kumlu’nun olduğunun ilan edilmesinin ardından alandan bir tepki uğultusu yükseldi. Alkış yoktu ama yuhalamalar ve ıslıklarla Kumlu’nun konuşmasına tepki gösterildi.

Kumlu “E o zaman niye geldiniz buraya!” diyerek kendisini protesto eden kitleyi yanıtlamak istediyse de tepkiler sürdü ve kısa süre içinde de Tekel işçileri kürsüye çıkarak Kumlu’nun kürsüden inmesini sağladı. Bu olay yaşanırken alandaki kitlenin belki de yarıdan çoğunun hiçbir şeyden haberi yoktu.

Sadece bir an mikrofonların açık kalmasından istifade eden Tekel işçileri “Bu kürsü emekçilerin!” diye seslenebildi. Kürsüdeki eylemden haberdar olanlar Kumlu’nun konuşturulmaması için yapılan bir eylemi büyük bir soğukkanlılık ve anlayışla karşıladılar. Hatta basın için ayrılan platformda dahi herhangi bir hareketlilik yaşanmadı

İşçiler kürsüde daha sonra söz alarak yaptıkları konuşmalarda Kumlu’nun Türk-İş üyesi Tekel işçilerini Ankara’daki direnişleri sırasında kendi evleri olan sendika binalarına almadığını, AKP hükümeti ile anlaşarak işçiyi sokakta bırakmak istediğini hatırlattılar. Kumlu Tekel direnişi boyunca hükümet yanlısı tutumuyla Tekel işçilerinin tepkisini çekmişti. Bu kürsü eylemi de Türk-İş içindeki huzursuzluğun etkili bir yansıması olmuş oldu.

Kumlu ayrıca Taksim için yürütülen mücadelede de 2010’a kadar AKP hükümeti ve Valilik ile eşgüdümlü hareket etmiş, ya Taksim “inadına” karşı durmuş ya da ortak örgütlenme bahanesi ile 1 Mayıs süreçlerini sabote etmeye çalışmıştı. 2007’de Taksim istendiğinde Kadıköy’de “1 Mayıs” örgütleyen Kumlu, 2008’de de ortak platformu son gün terk ederek Taksim’e katılmama çağrısı yapmıştı.

2009’da yine Taksim iradesi karşısında Kadıköy’de miting örgütleyen Kumlu, 2010’da Taksim’in 1 Mayıs’a açılması ile birlikte taktik değiştirdi. Ekranlarda 1 Mayıs Taksim’i AKP’nin lütfu gibi sunma görevi Kumlu’ya verilmişti. Hak-İş, Kamu-Sen ve Memur-Sen’i de yanına alan Kumlu sendikal alandan inisiyatifi elde tutmaya çalıştı ve 4 sağ konfederasyon yönetimi ile birlikte Kazancı Yokuşu’nda düzenlenen DİSK ve KESK’in devre dışı bırakılmaya çalşıldığı anma oyunuyla da ince bir hazırlık yaptıklarını göstermiş oldu.

Ne var ki Tekel işçisi, meşruluğundan kimsenin kuşku duymadığı ve bunun için genel bir onay gören kürsü eylemiyle bu oyunu bozdu. “E o zaman niye geldiniz buraya!” diyen Kumlu’ya işçilerin eylemiyle yanıt verilmişti: “Asıl sen niye geldin buraya?”(Sendika.org)