Home , Bildiriler , SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜSÜZ, EŞİT VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN KADINLAR 1 MAYIS’A

SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜSÜZ, EŞİT VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN KADINLAR 1 MAYIS’A

Yeni KADIN | Dünya proleteryasının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs; kadınlar için; emperyalist savaşlara, baskıya, sömürüye, her türden ayrımcılığa, patriarkaya karşı mücadelenin doruklaştığı günün adıdır.

1856’da Avusturalya’da yakılan, 1886’da Amerika’ya oradanda Avrupa’ya sıçrayan mücadelenin kıvılcımı, sekiz saatlik işgünü talebiyle harlanmıştı. 1889’da Paris’te 2. Enternasyonal’in 1. Uluslararası İşçi Kongresi’nde; 1 Mayıs; “Dünya İşçi Sınıfının Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü” olarak sınıfa armağan edildi. Şüphesiz bu mücadelede biz kadınlar hep vardık. Çünkü patriarkal sömürü sistemi, kapitalizmin azgın çarklarının dişlileri arasında en fazla biz işçi ve emekçi kadınların emeğini sömürmektedir. Ancak yazılı tarih, kadınların mücadelesini pek konu etmez. Başta 1 Mayıs 1977’de İstanbul Taksim meydanında katledilen 10’u kadın 37 işçi olmak üzere, özgürlük ve eşitlik mücadeledesinde yitirdiklerimizi saygıyla anıyoruz.

Bu yıl 1 Mayıs’ı, emperyalistlerin çıkar dalaşında Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdikleri, işçi sınıfına – ezilenlere yönelik saldırıların yoğunlaşarak sürdürüldüğü, işçi sınıfının robotlaştırıldığı ve yoksullaştırıldığı, kadın katliamlarının, çocuk istismarının, homofobinin, ırkçılığın katlanarak arttığı, gençlerin geleceksizleştirildiği, bir süreçte karşılıyoruz..

Bu 1 Mayıs’ta Kadınlar Daha Çok Sokakta Olmalı;

Dünya genelinde işçi sınıfı ve emekçilerin taleplerini dile getirmek için sokaklara çıktığı 1 Mayıs, üretime katılalım veya  katılmayalım biz ezilen sınıfın kadınları açısından çok daha büyük bir önem taşımaktadır.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan, bütün güzelliklerde payı olmaktan öte birçoğunun yaratıcısı olan ve büyüten biz kadınlar, “emek, eşitlik, adalet, demokrasi” taleplerinde hala en son akla gelenler olmaya devam ediyoruz.

Bugün Avrupa’da yaşayan ve çalışan kadınlar olarak, üretim alanlarındaki kimyasal maddeler, mobbing ve esnek çalışma sistemi sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ederken, yıllarca can pahası mücadelelerle kazanılan 8 saatlik iş günü, 12 saate çıkartılmak istenmekte.. Cumartesi günü artık birçok iş yerinde normal işgününe dönüştürüldü bile… Hala kadın – erkek ücret eşitsizliği, cinsiyetçi iş bölümü, devam etmekte… Ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımı hala kadın işi olarak görüldüğünden, işyerinden eve döndüğümüzde mesaimiz gecenin geç saatlerine kadar sürüyor,.. En çok çalışanlar olmamıza rağmen, sakatlık, hastalık, yaşlılık durumlarında maaşlarımız, yaşamımızı idame ettirmeye yetmediği için erkeğe veya devlet dairelerine bağımlı bırakılıyoruz. Cinsiyetçi yasalar, kürtaj hakkımızın gaspedilmesi, emeğimizin görünmezliği, bedenlerimizin metalaştırılması, cinsel obje görülmemiz, en çok sevdiğimiz ve en yakınımız erkeklerin şiddetine maruz kalmamız/ katledilmemiz, LGBTİ+’lara yönelik nefret cinayetleri, dünyanın bütün coğrafyalarında erkek egemen sistemin bize yaşattıklarıdır… Savaş alanlarında en çok katledilenler, taciz, tecavüze maruz kalanlar, göçe zorlananlar, göç ettikleri ülkelerde ırkçı yaptırımlara ve saldırılara uğrayanlar yine en fazla biz kadınlar ve çocuklar olmakta.

Özcesi; bu 1 Mayıs’ta en çok biz kadınların alanlarda olmamız için, sayamayacağımız kadar çok nedenimiz var…

Güzel Günler Göreceğiz Kadınlar!

Ama tüm bu saldırılar karşısında kadınlar direnişi ilmik ilmik örüyorlar… TC faşizmi Rojova kadın devrimine ve Efrin’e saldırırken “iki günde Efrin’e gireriz” demesine rağmen, Efrinli kadınların ve Efrin halkının şanlı direnişi düşmanı şaşkına çevirdi. Her nekadar Efrin işgal edilmiş te olsa, iki ay süren direniş düşmana beklemediği zayiatı verdirmiş ve psikolojik yenilgiye uğratmıştır. Direniş farklı yöntemlerle hala sürmektedir.

İzlanda, Fransa, İspanya, İtalya’da ve daha birçok ülkede 8 Mart’ta, eşit işe eşit ücret talebiyle kadınlar olarak bir gün iş bırakınca ülkelerdeki yaşamı felç ettik…

Bugün Almanya ve Fransa’da süren grevlerde, biz kadın emekçiler azımsanmayacak boyutta sokaklardayız..

Türkiye’de, Tekirdağ Çerkezköy’deki Prettl Endüstri Sistemleri Fabrikası’nda, 19’u kadın 20 işçi işten çıkarıldığı için, çalışan 200 kadın işçi üretimi durdurduk…

İran’da kız kardeşlerimiz başörtü zorunluluğuna karşı bir dizi eylemler gerçekleştirdiler ve bazı kazanımlar elde ettiler.

Dağlarda, kentlerde, işyerlerinde, sokakta, evde, zindanda yaşamın her alanında yaşam alanlarımıza ve demokratik  haklarımıza sahip çıkmak için mücadele ateşini körükledikçe göreceğimiz güzel günler yaklaşmakta…

Sevgili kadın arkadaşlar;

Tüm bu saydığımız nedenlerden dolayı 1 Mayıs; en çok biz kadınlar için Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günüdür. Patriyarkal emperyalist sistemin biz kadınlara yönelik her türden saldırısına karşı; kadın direnişini büyütmek ve egemenlerin istediği itaatkâr, erkeğin eklentisi kadınlar olmayacağımızı, bugün 1 Mayıs vesilesiyle alanlarda bir kez daha haykırıyoruz

Başta kadınlar olmak üzere, dünya işçi sınıfının, emekçilerin ve halkların 1 Mayıs bayramı; kutlu ve umutlu olsun.

  • ŞAN OLSUN 1 MAYIS’I YARATANLARA VE YAŞATANLARA!
  • JİN, JİYAN, AZADİ

Bildir indir (pdf)

Flyer herunterladen (pdf)