Home , Haberler , Sami Solmaz: „İki sınıf, iki ideoloji açık yada örtülü bu kavgayı amansızca devam ettiriyor olan bu“

Sami Solmaz: „İki sınıf, iki ideoloji açık yada örtülü bu kavgayı amansızca devam ettiriyor olan bu“

image1Merhaba Yoldaşlar
Murathan Mungan bir şiirinde „ne yollardan ne yıllardan geçtik “ diyordu, bizlerin durumuda buna benziyor. Yabancısı olmadığımız mekanlardayız. Herkes sınıfının çıkarlarına göre davranıyor,  burjuvazide öyle bizlerde öyle.  Büyük,  abartılacak şeyler yapmıyoruz, yalnızca olması gereken gibi olmaya çalışıyor,  yapılması gerekenleri yapmak için gayret sarfediyoruz. Partizan geleneği kökü derinlerde ve büyük bedeler, büyük emeklerle oluşturulmuştur.  Öyle kolay yıkılmaz. Tarihimiz, öncülerimiz bunu somut yaşayan ispatıdır. Tüm saldırılara,  tüm engellemelere rağmen gelişip büyümeye,  sokülemeyecek kökler salmaya devam edecektir. Dün Türkiye’nin çeşitli hapishanelerindeydik bugün Avrupa’nın,  değişen yalnızca zaman ve mekanlar. İki sınıf,  iki ideoloji açık yada örtülü bu kavgayı amansızca devam ettiriyor olan bu. Şu anda yaşadığımız durum burjuvazinin, sömüren zülmedenlerin uluslararası düzeyde sınıf çıkarlarını koruma uğraşının bir sonucudur. Bu da gösteriyorki doğru ve olması gereke bir noktada duruyoruz. Demeki ki uzlaşan, akıntıya kendini kaptıran, kabul edilebilir düzeyde varlığını devam ettiren bir hatta yürümüyor. Bizlerin içerisinde bulunduğu durum Avrupa hukuku açısından dahi tam bir komedidir. Türkiye’de dahi serbestce satılan gasteyi dağıtmak, satmak dahi suçlamalar arasında. Öncesi olay hukiki olmaktan önce politik ve ideolojik bir saldırıdır. Tavrımızda  bu nu boşa  çıkartmaya yönelik olmalıdır. Hukuksal olarak iddiaların altını boşaltmakda buna parelel yürüyecektir.
Ben ve bizler yanlız olmadığımızı biliyoruz. Yoldaşlarımızın dostlarımızın bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı yanımızda olacaklarından, olduklarından kuşkumuz yok . Sonuçta biz kazanacağız,  çünkü tarihsel olarak haklı ve güçlü olan bizleriz.
Tüm Yoldaşları, dostları İbrahim’den Sefagül’ler uzanan onurlu geleneğimizin direnci ve coşkusuyla selamlıyorum .

“ Yoldaşlar, kavga sonuna kadar
duyuyorun nal seslerini
geliyor   bizimkiler “ !

SAMİ SOLMAZ

scroll to top